Skip to content

AGT 94: Meandry Prokopskeho potoka EarthCache

Hidden : 07/15/2018
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Meandry Prokopského potoka 94

Vítejte na devadesátém čtvrtém pokračování série AGT. Inspirací pro tvorbu earth-cache hledám všude možně, od turistických průvodců po knihy o geologii. Míst, kde se dá udělat zajímavá earth-cache, rychle ubývá. Ano - kouzlo earth-cache spočívá v tom, že nemůže, na rozdíl od ostatních typů keší, být všude. Někdy jsou to i celé hodiny hledání hezkého a zajímavého tématu. Někdy se však stane, že Vám místo doslova brkne o nos buď při kešování, odpolední procházce nebo… jako zde - při přípravě jiné cache.

Když jsem připravoval cache o sopce Albrechtův vrch, všiml jsem si nápadně krouceného potoka pod ním. No a když jsem se na infoceduli dočetl, že se nejedná o umělé navození přírody, ale skutečně přírodní meandry na Prokopském potoce - nápad na další cache byl na světě.
 

Meandr

Meandr je zákrut řeky způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé. Na tvar říčních meandrů má vliv i Coriolisova síla. Rozdíl mezi prostým říčním zákrutem a meandrem bývá stanoven normativně, obvykle se udává, že středový úhel oblouku musí být větší než 180°.[1] Břehy meandrů se nazývají jesepní (vnitřní břeh) a výsepní (vnější břeh). Někdy může dojít k protnutí šíje meandru a vzniku okrouhlíku. Následným zahloubením říčního koryta se může meandr zcela oddělit od říčního toku a vznikne mrtvé rameno řeky, meandrové jezero.

Název pochází od jména maloasijské řeky Maiandros (řecky Μαίανδρος), dnes Büyük Menderes v Turecku, pro jejíž dolní tok jsou zákruty charakteristické.


Dělení meandrů

Meandry dělíme na dva základní typy podle terénu, ve kterém se nachází.
 

 
Rozdělení meandrů podle typů

1) Meandry volné se vytvářejí v náplavových rovinách středních a dolních toků řek tam, kde se zpomaluje rychlost vodního toku a dochází k usazování unášeného materiálu. Volné meandry jsou charakteristické svou proměnlivostí, řeka neustále zvolna přemisťuje svůj tok. Volné meandry se pohybují postupně po směru toku. To je dáno tím, že nejvíce nejsou vystaveny boční erozi nárazové břehy ve vrcholu oblouku, ale v určité vzdálenosti po proudu. Tímto způsobem dochází nejen k posouvání meandrů, ale může dojít k protnutí šíje meandru. Z opuštěných meandrů se stávají slepá a mrtvá ramena. Typickými příklady jsou horní tok Vltavy, dolní tok Moravy či Labe a Ohře v Polabské nížině.

2) Meandry zakleslé, též meandry zaklesnuté, vznikají v místech, kde řeka vytváří hluboké údolí v tvrdých horninách. V takových místech řeka snadno své koryto přemístit nemůže a zařezává se hlouběji.
 

Ukázka zaseklého meandru přímo zde na Prokopském potoce


Jako příklady lze uvést střední tok Vltavy, Dyje, tok Labe skrz České středohoří, Berounku na Křivoklátsku nebo řeku Váh při průtoku Malou Fatrou - viz Domašínský meandr.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Jak jste se mohli dočíst v listingu, meandry dělíme do dvou kategorií a to volné a zaseklé. Na fotografiích výše můžete vidět i jejich ukázky. Situace na Prokopském potoce je specifická, neb potok teče v těsné blízkosti kolem Albrechtova vrchu. Některé meandry jsou tak volné a jiné (jako ten na obrázku výše) zaseklé. Na vás spočítat, kolik je zde volných meandrů a kolik zaseklých. Počítejte od WP Začátek meandrů po nádrž Asuán. Umělé meandry přes ulici Jeremiášova ignorujte.

2) Vytvořte fotografii sebe v místě výchozích souřadnic tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Web: Rozhlas.cz
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2015

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)