Skip to Content

<

Svahova deformace Vaculov - Sedlo

A cache by a_d_a_m_s Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/18/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Tato Earthcache vás přivede do oblasti, kde můžete pozorovat svahovou deformaci o rozloze 250 ha. Svahová deformace je situována na jihozápadních svazích poměrně plochého hřbetu Prostřední vrch - Ptáčnice v západní části Vsetínských vrchů. Na lokalitě lze rozlišit několik generací akumulačních valů mělce založených sesuvů, srázy odlučných hran se skalními stěnami, zdvojené hřbety na dílčích krách a blocích, výtlačné vrásy kompresních zón, suťová pole a skalní útvary, nebo sedimentační prostory mělkých jezírek. Všechny vyjmenované prvky se zde nacházejí ve velmi starých uklidněných i v aktivních formách. V území se nachází řada pseudokrasových jevů (závrty, jeskyně apod.), vázaných na procesy gravitačního deformování svahů a zvětrávání skalního podloží. Jednu takovou jeskyni můžete navštívit a odlovit tak nedalekou keš "Poklad v ďúře".

Svahové pohyby postihují nejen deluviální sedimenty v blízkosti povrchu, ale i hlubší podklad tvořený flyšovými horninami belovežského souvrství, ve kterém drobně rytmické, převážně jílovcové vrstvy převládají nad pískovci a slepenci. Tyto jílovce jsou ve zvětralé podobě po nasáknutí značně bobtnavé (obsah smektitu), a tak jsou jedním ze základních geologických předpokladů vzniku celé svahové deformace.

Cábské jezírko (Sedlo)


Charakteristickým prvkem svahové deformace na Vaculově jsou rotované horninové bloky (kry). Původní povrch svahu na rotovaných krách je víceméně zachován, je však ukloněn proti spádnici svahu. V týlní části ker vznikají bezodtoké deprese s občasnými i trvalými jezírky protáhlého až srpkovitého tvaru. Největší takové jezero se nacházelo v místě dnešního jezera Sedlo, které bylo v 70. letech rozšířeno odstřelem původních sedimentů a přehrazením celé deprese.

Skalní hřib


V čele akumulace sesuvu byl na východních březích jezera vypreparován skalní hřib. Jde o redeponovaný blok pískovců. Je asi několik metrů vysoký s dobře vyvinutými skalními kůrami a deskvamačními strukturami. Je součástí akumulace, která částečně vyplnila prostor v depresi za rotovanou krou jezírka. Podobně byl z čela téhož sesuvu vypreparován i 3 metry vysoký kulovitý balvan. Nachází se cca 10 metrů severně od skalního hřibu v korytě jednoho z přítoků jezírka. Ostatní skalní tvary v blízkém okolí jsou svými rozměry méně významné.

Úkoly pro zalogování


Úvodní souřadnice tě zavedou k infotabuli, kde nalezneš odpověď minimálně na jednu z níže uvedených otázek. Pro další splnění úkolů musíš navštívit skalní hřib na uvedeném waypointu.
Pro zalogování earthcache tedy musíš splnit následující úkoly a odpovědi mi zaslat přes profil.
Pokud bude něco špatně, ozvu se ti.

1) Jak původně vzniklo Cábské jezírko, též nazývané Sedlo?
2) Kde můžeme najít největší valašské jezero vzniklé stejným způsobem? (viz infotabule)
3) Změř obvod skalního hřibu v jeho nejútlejší části. Zaokrouhli na metry.
4) Změř výšku skalního hřibu v jeho nejvyšší části. Zaokrouhli na centimetry.
5) Co jsou to smektity?
6) Vyfoť sebe nebo svoji GPS s jezírkem a/nebo skalním hřibem (nepovinný úkol).


Zdroj:
Baroň, I. (2002): Exkurzní průvodce po hlubokých svahových deformacích na Vsetínsku.- MS. KGaP PřF MU Brno, s. 15, Brno


Additional Hints (Decrypt)

cebinmrx n zrge f frobh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

34 Logged Visits

Found it 33     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 46 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.