Skip to content

[GQ10] Cheile Galditei si turcului #1 Traditional Geocache

Hidden : 07/25/2018
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[RO]Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate și are o suprafață de 80 ha.

Aria protejată este inclusă în situl de importanță comunitară - Trascău și reprezintă o zonă de chei sculptate în calcare jurasice și ofiolite, chei cu versanți abrupți, vârfuri înalte și ascuțite, turnuri, creste sau stânci izolate; cu o vegetație formată în cea mai mare parte din pădure de fag (Fagus sylvatica) în asociere cu specii de gorun (Quercus petraea); arbusti de scoruș (Sorbus dacica), mojdrean (Fraxinus ornus) sau măceș (Rosa canina).

La nivelul ierburilor sunt întâlnite specii floristice de pajiște și stâncărie, printre care și păiușul roșu (Festuca rubra).

 

[EN]The Natural Reservation was declared a protected area by Law No. 5 of March 6, 2000, published in the Official Gazette of Romania, no.152 of April 12, 2000, regarding the approval of the National Territory Planning Plan - Section III - Protected Areas [ 4] and has an area of ​​80 ha.

The protected area is included in the site of community importance - Trascău and is a zone of gorges carved in Jurassic and Olyolite limestone, gorges with steep slopes, high and sharp peaks, towers, ridges or isolated cliffs; with a vegetation formed mostly of beech forest (Fagus sylvatica) in association with oak species (Quercus petraea); scrub shrubs (Sorbus dacica), mojdrean (Fraxinus ornus) or rosehip (Rosa canina).

On the level of grasses are found floral species of meadows and rocks, among them the red fescue (Festuca rubra).

Additional Hints (Decrypt)

Crfgr qehz qr cnapneqr "Purvyr Tnyqvgrv fv Ghephyhv", cr cnegrn ph enhy, vager cvrgeryr ph zhfpuv qva crergryr qehzhyhv / Jnyxvat guebhtu gur "Tnyqvgr naq Ghep" Tbetrf, ba gur evire fvqr, orgjrra gur zhfpyrf va gur jnyy bs gur ebnq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)