Skip to content

[GQ10] Cheile Intregalde Traditional Geocache

Hidden : 07/25/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[RO] Aria protejată este inclusă în situl de importanță comunitară - Trascău și reprezintă un relief deosebit de pitoresc aflat pe cursul superior al râului Galda, cu numeroase abrupturi, creste ascuțite și turnuri, care conservă totodată numeroase specii rare de plante.

Flora rezervației are în componență arbori și arbusti cu specii de fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus betulus), mesteacăn (Betula pendula), cununiță (Spiraea chamaedryfolia), măceș (Rosa canina) sau mur (Rubus fruticosus).

La nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe specii floristice de stâncărie și pajiște; printre care: floarea de colt (Leontopodium alpinum Cass.), floarea-raiului (Geranium macrorrhizum), crucea voinicului (Hepatica transsilvanica), bulbuc de munte (Trollius europaeus), stânjenel siberian (Iris sibirica), piciorul cocoșului (Ranunculus oreophilus), buzdugan (Sparganium neglectum), ineață (Linum perenne ssp. extraaxillare), ochiul boului de munte (Aster alpinus), toporaș galben de munte (Viola biflora), păiuș roșu (Festuca rubra), iarba vântului (Nardus stricta).

 

[EN] The protected area is included in the site of community importance - Trascău and represents a particularly picturesque relief on the upper course of the Galda River, with numerous steep, sharp ridges and towers, which also preserve numerous rare plant species.

The flora of the reserve consists of trees and shrubs with beech species (Fagus sylvatica), Quercus petraea, Carpinus betulus, Betula pendula, Spiraea chamaedryfolia, Rosa canina or Rubus fruticosus).

Several flora species of grassland and grassland are found at grass level; including: Leontopodium alpinum Cass., Geranium macrorrhizum, Hepatica transsilvanica, Trollius europaeus, Iris sibirica, Ranunculus oreophilus, Sparganium neglectum, Linnaeus perenne ssp. extraaxillare, Aster alpinus, Viola biflora, Festuca rubra, Nardus stricta.

Additional Hints (Decrypt)

va crergryr qr cvngen npbcrevg ph b cvngen / va gur fgbar jnyy pbirerq jvgu n fgbar (frr fcbvyre)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)