Skip to content

[GQ10] Intregalde Gorges Traditional Geocache

Hidden : 07/25/2018
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[RO] Rezervatia Naturala Cheile Intregalde este o rezervatie geologica cu suprafata de 25 de hectare care se gaseste in partea central-estica a Muntilor Trascau si fac parte din sistemul de chei ce traverseaza masivul calcaros al culmii Ciumera-Bedeleu...

Turnurile, portalurile, conurile de grohotis, seriile de pereti si barnele inierbate formeaza un relief complex de o rara frumusete si unde se conserva si multe specii rare de plante printre care se afla si floarea de colt, floare care aici creste la cea mai joasa altitudine din Europa, aproximativ 600 m. Accesibilitatea si relieful deosebit de frumos fac din aceasta rezervatie naturala un important obiectiv al Trascaului. Cheile Intregalde se intinde pe o lungime de 1,5 kilometri.

Valea Galzii o gasim dupa ce iesim la Teius de pe drumul national Cluj Napoca - Alba Iulia, catre directia Galda si pe care o strabatem pe o lungime de 20 de kilometri minunati prin Galda de Jos(aici pe vremea comunismului se afla o colonie de munca pentru detinuti politici unde fost detinut Valeriu Gafencu, numit de Nicolae Steinhardt "Sfantul Inchisorilor"), Mesentea, Galda de Sus. Urmariti vremea Cluj inainte de a va aventura in rezervatie. La Cheile Galzii drumul se ingusteaza foarte tare si ajunge sa fie doar de o singura banda. Dupa iesirea din Chei, ajungem la Poiana Galdei, apoi la Roica. Drumul serpuieste printre stanci si inainte de a ajunge la Intregalde, trece printr-un loc ingust chiar prin mijlocul Cheilor Intregalde care sunt declarate rezervatie naturala.

Pentru a ocroti speciile de plante si animale protejate recomandarea noastra este de a vizita zona doar pe traseele marcate si inainte de a face acest lucru sa va interesati la localnici mai exact de drumuri pentru ca semnalizarea este destul de slaba.
Cu putina atentie puteti vizita multitudinea de tancuri si turnuri din aceasta zona. Pentru o drumetie pe versant, daca doriti o perspectiva mai buna asupra zonei, va recomandam sa treceti cheile si la primul drum care se ramifica mergeti la dreapta pe traseul marcat cu triunghi rosu. Acest drum duce la Tecsesti si Piatra Cetii. Acest traseu urca pieptis pe versant si ofera o priveliste deosebita asupra imprejurimilor si asupra satului Intregalde. Acest traseu dureaza aproximativ 3 ore si intoarcerea se face pe aceeasi ruta.
Din cauza importantei lor, este strict interzisa recoltarea plantelor din rezervatie, una dintre cele pe cale de disparitie fiind floarea de colt (Leontopodium alpinum). Dupa traversarea cheilor, intram imediat in satul component al comunei Intregalde cu numele Modolesti. De aici se poate continua drumul spre Cheile Rametului pe marcajul cu triunghi albastru, imediat la iesirea din chei, pe drumul ce coteste la dreapta. Dupa aproximativ 1.5 kilometri oarcursi pe acest drum ajungeti la Centrul Info Intregalde si Expozitia Etnografica, unde puteti afla informatii utile despre zona. In aceasta zona va puteti caza la localnicii primitori sau va puteti intinde cortul pe malul apei.

[EN] Natural Reserve The Intregalde Keys is a 25-hectare geological reserve located in the central-eastern part of the Trascau Mountains and part of the key system that crosses the limestone massif of the Ciumera-Bedeleu ...

The towers, the portals, the grohotis cones, the series of walls and the barrows form a complex relief of rare beauty and where many rare plant species are preserved, including the flower of the corner, which grows here at the lowest altitude in Europe, about 600 m. Accessibility and particularly beautiful relief makes this natural reservation an important objective of the Trasca. The Intregalde Keys stretch for 1.5 kilometers.

Valea Galzii we find after we go to Teius from the national road Cluj Napoca - Alba Iulia, towards Galda direction and we cross a wonderful 20 km long through Galda de Jos (here in the time of communism there is a work colony for political prisoners where Valeriu Gafencu, who was appointed by Nicolae Steinhardt "The Saints of Prisons", Mesentea, Galda de Sus was detained. Watch the weather in Cluj before venturing into the reserve. At Galzii Gorge the road narrows very loud and becomes only one lane. After leaving Chei, we reach Poiana Galdei, then at Roica. The road runs through the rocks and before reaching Intregalde, it passes through a narrow place right through the middle of the Keys that are declared a natural reserve.

In order to protect the protected plant and animal species, our recommendation is to visit the area only on the marked routes and before doing so you are interested in the locals exactly the roads because the signalization is quite poor.

With a little attention you can visit the many tanks and towers in this area. For a hike on the slope, if you want a better perspective on the area, we recommend passing the keys and at the first road that branches, go to the right on the marked red triangle. This road leads to Tecsesti and Piatra Cetii. This route climbs up the slope and offers a great view of the surroundings and the village of Intregalde. This route takes about 3 hours and returns on the same route.

Because of their importance, it is strictly forbidden to harvest plants in the reserve, one of the endangered being the flower of Leontopodium alpinum. After crossing the keys, we immediately enter the component village of Intregalde with the name Modolesti. From there, you can continue to the Ramet Keys on the blue triangle mark, right at the exit of the gates, on the right-hand side. Approximately 1.5 kilometers away on this road, you can reach the Int'l Info Center and the Ethnographic Exhibition where you can find useful information about the area. In this area you can lodge with the local people or you can stretch the tent on the water's edge.

Additional Hints (Decrypt)

aviryhy cnznaghyhv / tebhaq yriry

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)