Skip to content

PRAGUE TOURIST TOUR: Staromestske namesti Traditional Geocache

Hidden : 07/25/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 
The Old Town Square is the oldest and most important square of the historical Prague. It is surrounded with historical buildings such as the Old Town City Hall with the famous Astronomical Clock, the imposing St. Nicholas Church and Church of Our Lady before Tyn, and many houses and palaces of various architectural styles and colourful history. It has been a centre of Prague Old Town since the middle ages, when it was a market place at the crossing of European merchants´ roads.

Historical names of the Old Town Square
The Old Town Square was founded in the 10 th century as a place, where various goods from faraway countries were sold. It had many names during the centuries: the oldest known name is the Big Square, then it was the Old Market in the 13 th century, later for example The Old Town Place or the Large Old Town Square. The present name is from the end of the 19 th century.

Medieval houses at the square
The first houses were built around the Old Town Square in the 12 th and 13 th century. Some of the present houses still have their Romanesque or Gothic foundations, basements or ground floors. The Old Town City Hall was built in the 14 th century and the Church of Our Lady before Tyn a little later. The Old Town Square became the economic and political center of Prague Old Town.

Coronation parades used to go through the Old Town Square to the Prague Castle since 1311. Tragic events, such as executions, took place there as well. Leader of poor Prague citizens Jan Zelivsky was executed there in 1422, which caused stormy protests.

Execution of rebellion leaders at the Old Town Square
One of the turning-points of Czech history, the execution of 27 leaders of the rebellion against Emperor Matthias, took place there in 1621. You can see 27 crosses in the pavement by the Old Town City Hall, as well as symbols of swords and a thorn crown, commemorating the sad event. A legend says, that the ghosts of the executed noblemen return to the square every year on 21 st of June, the day of the execution.

Some objects that used to stand at the Old Town Square in the past, can´t be seen there anymore, for example the Marian column from 1650. It was the second oldest column in Europe, but it was pulled down in 1918.

Prague meridian
You can still see the Prague meridian in the paving of the square. It indicates the place, where the former Marian column used to cast its shadow at noon. There is an inscription in Czech and Latin language, saying that time used to be measured according to the meridian.

Jan Hus monument
The monument of the Protestant reformer Jan Hus, burnt as a heretic in 1415, is situated in the middle of the Old Town Square since 1915.

Many important political events and demonstrations, that changed the Czech history in the 20 th century, took place at the square. People demanded an independent republic there in 1918 and Klement Gottwald had his speech there in 1948, declaring the start of socialism in Czechoslovakia. People still gather at the Old Town Square on the occasions of important events. Also the traditional Christmas markets take place there.

Cache is located in the information center of the Old Town Hall, which is open daily from 9:00 AM to 7:00 PM. Ask for information directly on the cache.
 


Staroměstské náměstí (oficiální název od roku 1895, slangově dnes Staromák, dříve také Velké náměstí nebo Veliké náměstí, od 13. století Staré tržiště, od 14. století Rynk či Staroměstský rynk, v 18. století nejčastěji Staroměstský plac, Velké Staroměstské náměstí či znovu Velké náměstí, ve druhé polovině 19. století až do roku 1895 už pouze Velké či Veliké náměstí, staropražsky Rynek, německy der Altstädter Ring) je náměstí v Praze v centru Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Prochází tudy královská cesta.

Staroměstské náměstí obklopují historické stavby, z nichž vyniká Staroměstská radnice s orlojem, Týnský chrám, husitský kostel svatého Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských a dům „U Kamenného zvonu“. Uprostřed náměstí stojí pomník mistra Jana Husa. renesanční, barokní a rokokové domy po obvodu náměstí mají románské a gotické základy.

Na jihozápadní straně Staroměstského náměstí se nachází Staroměstská radnice s Orlojem. Ten vytvořil na počátku 15. století hodinář Mikuláš z Kadaně podle návrhu Jana Šindela; pověst přisuzující jeho autorství mistru Hanušovi je historickým omylem[zdroj?]. Samotná radnice je vystavěna v gotickém slohu s kruhovými okny a lomenými oblouky.

Pozoruhodný je zejména arkýř s 5/8-uzávěrem, jenž patří ke gotické kapli započaté v roce 1360. Roku 1381 byla zasvěcena Panně Marii. Zatímco kružby cviklu a vyvařování korunované vimpergy (ozdobný štít) jsou nejzazším bodem originálu, jsou sloupové figury pod baldachýnem příměsí z 19. století. Pouze socha Marie na levém roku stavby je kopií jedné pískovcové sochy z roku 1381 (originál je v Muzeu Hlavního města Prahy).

Během Pražského povstání v květnu 1945 byla radnice silně poškozena bombardováním německých jednotek. Škody byly po válce odstraněny v rámci rozsáhlé restaurace. Neogotická přístavba musela být zbourána. Na jejím místě je dnes malý parčík s památníkem obětem povstání.

V 11. století se zde nacházelo tržiště s pravidelně se konajícími trhy. K roku 1211 je zde doložen správce, který na tržišti vybíral poplatky. V roce 1338 udělil král Jan Lucemburský Starému Městu povolení na stavbu radnice. Konaly se zde i významné události – došlo tu ke vzpouře po popravě Jana Želivského. Po stavovském povstání bylo 21. června 1621 před radnicí popraveno 27 českých pánů. Tuto událost připomíná 27 bílých křížů v dlažbě na místě exekuce.

V letech 1838–1848 vznikla novogotická přístavba Staroměstské radnice. Koncem 19. století začaly přes náměstí jezdit tramvaje. V roce 1902 se zde manifestovalo za zavedení všeobecného hlasovacího práva; tehdy také – v rámci pražské asanace – byl zbořen Krennův dům uzavírající plochu Staroměstského náměstí před kostelem svatého Mikuláše. V roce 1915 byl na náměstí odhalen Pomník mistra Jana Husa, při příležitosti 500. výročí jeho smrti. 14. října 1918 se zde konala demonstrace za vyhlášení nezávislosti na Rakousku-Uhersku. Po vzniku Československa, 3. listopadu 1918, dav spontánně strhl mariánský sloup z roku 1650.

Část Staroměstské radnice, silně poškozená za Pražského povstání v roce 1945 byla po skončení druhé světové války stržena, čímž se odkryla zadní strana některých domů. V rámci opravy Staroměstské radnice po druhé světové válce bylo označeno místo v dlažbě před radniční věží, kde stálo popravčí jeviště, 27 bílými kříži. Nedaleká pamětní deska na zdi se jmény popravených je z roku 1911.

Oficiální verze komunistického režimu v tehdejším Československu tvrdila, že Klement Gottwald svůj známý projev „Právě jsem se vrátil z Hradu…“, který symbolicky zahájil období komunistické vlády, přednesl z balkónu paláce Kinských, ve skutečnosti však řečnil z korby nákladního vozu na blízkém Václavském náměstí.

Dne 7. listopadu 1962 vybuchla během oficiálního shromáždění k výročí bolševické říjnové revoluce v Rusku amatérsky vyrobená bomba. Přestože byli dva lidi těžce zraněni, tiskem byla událost ututlána.

V poválečném období neuspěl žádný plán na obnovu radnice, ale roku 1966 byla zrušena tramvajová trať a náměstí se změnilo v pěší zónu (od roku 1962 je navíc národní kulturní památkou). V souvislosti s rekonstrukcí mezi lety 1987 a 1988 bylo náměstí kompletně předlážděno.

Cache se nachází v informačním centru Staroměstské radnice, které je otevřeno denně od 9:00 do 19:00 h. O cache požádejte přímo na informacích.

 


Zdroj informací: prague.eu, wikipedia.org - Old Town Square, cs.wikipedia.org - Staroměstské náměstí

Additional Hints (Decrypt)

PM: Pnpur wr hiavge vasbeznpavub pragen. Bgrivenpv qbon: 9:00 – 19:00u. Erxargr fv b av an vasbeznpvpu. RA: Gur pnpur vf vafvqr gur vasbezngvba pragre. Bcravat ubhef: 9:00 NZ - 7:00 CZ. Gryy ure nobhg gur vasbezngvba.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)