Skip to content

GA Birdwatching Event Cache

This cache has been archived.

jancidobso: Dávam do archívu, ďakujem za návštevu.

More
Hidden : Sunday, 09 September 2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[SK] Koniec leta je obdobím, kedy sa z nášho územia začínajú sťahovať vtáky na svoje zimoviská na juh. Mnohokrát sa zdržujú aj v skupinkách či väčších počtoch na miestach, kde sa kŕmia, odpočívajú a pripravujú sa na svoj ďaleký let. Jedným z takýchto miest je aj Hrušovská zdrž pri Bratislave a práve do jej okolia povedie aj trasa našej vychádzky. Sledovať budeme najmä rôzne druhy kačíc, pre ktoré je práva Hrušovská zdrž vyhlásená za chránené vtáčie územie. Pozorovať budeme môcť najmä desaťtisíce chochlačiek vrkočatých a sivých, ale určite uvidíme aj ostatné druhy kačíc, akými sú kačice divé, či chripľavky, ale aj farebné hrdzavky potápavé. Okrem nich by sa tu už mohli objaviť aj prví zimní hostia akými sú hlaholky. Šťastie by sme však mohli mať aj na iné druhy vtákov ktoré sa tu zastavujú iba počas migrácie, môžeme sa tešiť na zaujímavé bahniaky (kalužiaky, cíbiky, pobrežníky,  a i.).

Hrušovská zdrž je najvýznamnejšou lokalitou pre zimovanie vtáctva na Slovensku. Každoročne k nám priletia zo severu tisícky chochlačiek, hlaholiek, či kačíc rôznych druhov. Popri nich sa tu vyskytujú početné kŕdle kormoránov veľkých i malých. Veľká početnosť vtáctva aj rýb priťahuje na túto lokalitu aj orliaky morské, ktoré tiež využívajú Horné Podunajsko ako svoje zimovisko. Samozrejme pred začiatkom vtáčej zimy sa tu vystrieda množstvo vtákov, ktoré majú práve tento úsek Dunaja ako významnú migračnú zastávku, aby tu nabrali sily a pobrali sa opäť ďalej.

Miesto a čas pozorovanie:  cíp pri prístavisku Modrá čajka, kde budeme dňa 9. Septembra 2018 v čase od 9:00 do 10:30. Po ukončení na tomto mieste sa sa vyberieme na krátku vychádzku, ktorá bude smerovať pod prehradenie Dunaja. Event bude ukončený o 11:30 v priestoroch referenčného bodu.

Cena za SWG: 1€

Dobrovoľné vstupné; minimálne odporúčané vstupné: 2 € / osoba; 0,50 € / dieťa

Tešíme sa na stretnutie. 

[ENG] End of summer is the season, when birds from our lands start to migrate to south to pass the winter. They usually crowd together in places where they can feed, rest and prepare for their long flight. One of such places is ‚Hrušovská zdrž‘ near Bratislava, where we aim for our walk. We will be watching various types of ducks for which ‚Hrušovská zdrž‘ has been declared a protected bird area. We shall see ten thousands of tufted ducks and common pochards, as well as other types of ducks, such as mallards, gadwalls, not to mention red-crested pochards. Apart from these, we should be able to spot the first winter visitors, common goldeneyes. With some luck, we shall observe other bird species which stop in our lands during their migration to south, especially the interesting charadriiformes (redshanks, lapwings, knots.. and others), too.

Potápač malý - Smew

Hrušovská zdrž‘ is the most important area for birds overwintering in Slovakia. Every year, thousands of pochards, common goldeneyes and other types of ducks fly from north to our lands. These lands are inhabited also by numerous colonies of cormorants, large and small. Large numbers of birds and fish attract white-tailed eagles which come to  ‚Horné Podunajsko‘ (area around Danube river) to pass the winter. Naturally, large quantities of migrating birds use this area around Danube river as an important stopover site to recharge their powers to move further away.

Time and place for birdwatching: Modrá čajka port, 9th September 2018 between 9am and 10.30 am. Then we will take a short walk towards the weir of Danube. The event will finish at 11.30 am at the reference point.

Price for SWG: 1€

Participant fee optional; Recommended fee: 2 € / person; 0,50 € / child

We are looking forward to meeting you. 

[DE] Am Ende des Sommers ziehen die Vögel wieder Richtung Süden um dort zu überwintern. Oft findet man diese kleine oder größere Gruppen an ihren Rastplätzen wo sie sich ernähren und sich auf die lange Reise vorbereiten. Einer dieser Orte in der Nähe von Bratislava ist auch die ‚Hrušovská zdrž‘ und zu diesem Becken führt auch unsere Wanderung. Das Naturschutzgebiet bietet die Möglichkeit verschiedene Entenarten zu beobachten. Um diese Jahreszeit befinden sich hier Tausende von Reiher- und Tafelenten, aber auch Stockenten, Schnatterenten und/oder Kolbenenten.  Außerdem erwarten wir auch die Ankunft von den ersten Wintergästen wie z.B.  den Schellenten. Mit etwas Glück treffen wir auch andere Vögelarten aus der Ordnung der Watvögel an, die hier eine kurze Rast bei ihrer Wanderung einlegen (Rotschenkel, Terekwasserläufer, u.a.).  

Orliak morský - White-tailed eagle

‚Hrušovská zdrž‘ ist das wichtigste Gebiet für die Überwinterung von Vögeln auf dem Gebiet der Slowakei. Jedes jahr treffen hier Tausende von Enten aus dem Norden an, aber es wurden hier auch mehrere Kormoranschare beobachtet. Die Vielfalt an Vögeln und Fischen zieht weiter die Seeadler an, die die Obere-Donau-Region auch zum überwintern benutzen.  

Standort und Zeit von der Beobachtung: Landzunge bei dem Hafen Modrá čajka, wo wir werden am 9. September zwischen 9:00 und 10:30 Stunden. Dann, nach Beendigung am angegebenem Ort, wir werden kurze Spaziergang unter Donaueindeichung machen. Event wird um 11:30 am Referenzpunkt beenden.

Preis für SWG: 1€

Teilnehmergebühr optional; Empfohlene Gebühr: 2 € / Person; 0,50 € / Kind

Wir freuen uns auf Sie.

[HU] A nyár vége olyan időszak, amikor a madarak elkezdenek költözni délre. Gyakran nagyobb csoportokban tartózkodnak olyan helyeken ahol pihennek, táplálkoznak és készülődnek a hosszú útjukra. Olyan hely a Pozsony melletti „Hrušovská zdrž“ (bősi tározó Duna szakasza), tájvédelmi körzet, és pont ide fog vezetni a sétánk. Megfigylejuk a többféle madárfajokat, pl. tőkés réce, kerceréce, kontyos réce, barátréce. Sok féle madárfajra örülhettek.

Hrušovská zdržtájvédelmi körzet – legfontosabb hely Szlovákián belül a madarak telélése szempontjából.

Megfigyelés időpontja: Modrá čajka kikötö, 2018 szeptember 9.-én 9:00 órától 10:30 óráig. Megfigyelés vége után teszünk egy rovid sétát. Event befejezése 11:30 órakor lesz azon a helyen, ahol kezdtük.

Ár a SWG: 1€

A részvételi díj opcionális; Ajánlott díj: 2 € / fő; 0,50 € / gyermek

Örülünk a találkozásra!

 

Additional Hints (No hints available.)