Skip to content

<

Råstahällen EarthCache

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/10/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Råstahällen EarthCache

Råstahällen är en rundhäll vid Råstasjön i Solna kommun. Råstahällen är ett naturminne då det är en väldigt unik geologisk lokal där man kan urskilja isräfflor i tre olika riktningar från tre olika tidsperioder.

Råstahällen är mjukt rundad av inlandsisen. Inlandsisen uppkom som ett resultat av det kallare klimatet som rådde, då årsmedeltemperaturen kan ha varit omkring -30°C. När det snöade så smälte aldrig snön, och all snö lagrades upp till att bilda inlandsisen.

Kylan fortsatte, och inlandsisen blev alltmer mäktigare. På sin höjd så kan inlandsisen ha varit 3 eller 4 kilometer tjock på vissa ställen. Trycket blev otroligt stort, flera tusen ton per kvadratmeter trycktes mot marken.

Den tjocka ismassan deformerades på grund av sin egen tyngd och pressades ut mot sidorna. När isen rörde rig över berggrunden så rev den loss stenar och block från den. Viss block och stenar smulades sönder till grus och sand.

Då isen sakta rörde sig över berggrunden med infrusna block, stenar, grus och sand i sig så slipades bergets ojämnheter av. Bergets så kallade stötsida slipades mest och där blev hällarna ofta mjukt runade. Den så kallade läsidan påverkades inte lika mycket och är ofta mycket kantigare än resten av rundhällen. På läsidan kan spår från tidigare isitder bli bevarade.

Hårda stenar som var infrusna i botten av inlandsisen skrapade mot berghällarna med kraftigt tryck från isen. Räfflor i berget bildades av detta. Dessa kan idag visa oss i vilken riktning som isen rörde sig över landet.

Vad gör egentligen Råstahällen så unik?

Vad innebär det egentligen när isräfflorna är riktade åt tre olika håll och varför har det blivit så? Som tidigare skrivet så rör sig inlandsisen pga sin egen vikt, och grus och stenar i botten skrapar i berget så att isräfflor. Den riktning som inlandsisen rör sig i är den riktning som isräfflorna blir orienterade i. Att det här vid Råstahällen finns isräfflor i tre olika riktningar innebär att inlandsisen har rört sig i tre olika riktningar under tre olika tidsperioder och under alla tre så har det vari sten och grus i botten som slipat och skrapat berget. 

Varför har då isräfflorna bevarats och inte skrapats bort eller slipats ner av inlandsisen under nästa tidsperiod? Det har att göra med var på hällen alla isräfflor är och formen på rundhällen. De äldsta isräfflorna, som är till höger på bilden högst upp, befinner sig på hällens läsida. Där har de legat i skydd från inlandsisen när den har skapat de andra isräfflorna. Se nedanstående bild för tydligare förklaring av läsidan:

De två andra riktningarna har bevarats på liknande sätt. De näst äldsta isräfflorna befinner sig på en likande läsida, och är då i skydd från inlandsisen när den skrapar och slipar berget en sista gång. Det kan vara värt att nämna att de äldre isräfflorna troligen var fler än vad de är nu, men de flesta har blivit borteroderade av inlandsisen i samband med att nya isräfflor bildas.

Anledningen till att riktningen ändrar sig är för att inlandsisen med sin otroliga tjocklek rör sig olika fort, och plattas till olika snabbt på olika ställen. Om berggrunden på ett ställe består av mer bergig terräng så rör sig inlandsisen långsammare där än på ställen där berggrunden är i princip platt. När inlandsisen är som mest tjock så rör sig den också fortare än när den har hunnit breda ut sig. Man skulle kunna jämföra det en trögflytande smet, när det är tjockt och mycket på ett ställe så går det fort för den att breda ut sig, men när den har blivit mer platt så breder den ut sig långsammare.

Andra små glaciala erosionsformer i hård berggrund

Förutom isräfflor så finns det andra märken som en glaciär kan lämna efter sig i ett berg. Två vanligt förekommande är parabelriss och skärbrott. Båda dessa förekommer ofta i serier, och båda dessa bildas av friktion mellan hällen och blocken i glaciären. Båda bildas också tvärs isens rörelseriktning. Skillnaden är att parabelriss har sin konvexa sida vänd mot isens rörelseriktning (hörnen är riktade åt det håll som isen har rört sig i). Skärbrotten är riktade åt det andra hållet, hörnen är riktade bort från den riktning som isen har rört sig i. Om du vill få en tydligare bild över skärbrott och parabelriss så var vänlig att se nedanstående bild:

Isräfflor (1), parabelriss (2), konvexa sidan vänd mot isens rörelseriktning, skärbrott (3) och spricka i berget som inte är en isräffla (4). Isen har rört sig från vänster till höger över rundhällen på bilden.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Fråga:

1. Vilken av de tre olika riktningarna på isräfflorna är mest utbredd över berghällen? (Dvs, vilken av de tre olika tar upp störst yta av hällen) Förklara varför det är just den riktningen som är mest utbredd och inte någon av de andra?

2. Vilka isräfflor är de djupaste? Varför tror du att det är så?

3. Förutom isräfflor, vad finner du för glaciala märken på hällen? Är det parabelriss eller skärbrott och hur kan du veta att det är den ena och inte den andra?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga. 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.