Skip to content

<

5_LIFE for Minuaria – PP Hadce u Hrnčíř

A cache by ZO CSOP Vlasim Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/13/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


5.  LIFE for Minuaria – PP Hadce u Hrnčíř

Keška je součástí série, která vás provede po nejvýznamnějších místech, kde probíhá záchrana kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová. Na každém místě se seznámíte s jiným způsobem záchrany tohoto druhu. V každé kešce naleznete část hesla, na jehož základě můžete získat bonusovou odměnu, kterou si můžete vyzvednout v návštěvnickém středisku Vodní dům (www.vodni-dum.cz) či v pokladně Botanického ústavu AV ČR, v.v.i.

Tato keška Vás přivede na menší lokalitu kuřičky hadcové.

Kuřička hadcová

Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii) je velmi nenápadná trsnatá rostlina. Vyskytuje se pouze na stanovištích tvořených hadcem. Preferuje skalní plošiny, štěrbiny hadcových skalek či rozvolněné trávníky ve světlých borech, tj. osluněná stanoviště až polostín bez přílišné konkurence od ostatních rostlin. Jakmile však dojde k nárůstu množství okolních rostlin či k většímu zastínění lokality, kuřičce hadcové se přestane dařit a poměrně rychle vyhyne.

Kuřička hadcová je českým endemitem, v současné době se vyskytuje pouze na dvou lokalitách na světě, obou zahrnutých do soustavy NATURA 2000. První lokalitou je Evropsky významná lokalita Želivka (v části území chráněném jako Národní přírodní památka Hadce u Želivky), druhou lokalitou je Evropsky významná lokalita Hadce u Hrnčíř. V minulosti se ještě kuřička vyskytovala na lokalitě přírodní památka Borecká skalka, kde však již vyhynula. Vzhledem k unikátnosti druhu a jeho omezenému výskytu je kuřička hadcová chráněna zákonem jak na české tak i mezinárodní úrovni.

Projekt Život pro kuřičku – LIFE for Minuartia

Počet jedinců kuřičky začal prudce klesat a proto Botanický ústav AV ČR, ČSOP Vlašim a Ministerstvo životního prostředí ČR zahájilo projekt LIFE for Minuartia (LIFE15 NAT/CZ/000818) na její záchranu, který je realizována s finančním příspěvkem Evropské unie, programem Life a s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR.

Cílem projektu je zvýšení populace kuřičky hadcové pomocí obnovy jejích lokalit, posilování populací na jejích lokalitách či vytvoření záchranných populací mimo přirozená stanoviště, ze kterých by se dal druh navrátit do přírody v případě jeho vyhynutí.

Konkrétně kuřičku zachraňujeme těmito kroky:

Obnovujeme stanoviště: pomocí kosení, vyřezávání náletů, výběrového kácení a lesní pastvy vracíme její stanoviště do dřívější podoby.

Posilujeme populaci kuřičky: Sbíráme semena a pěstujeme rostlinky kuřičky abychom je vysadili zpět do přírody.

Vytváříme záchranou populaci pro populace z NPP Hadce u Želivky v návštěvnickém středisku Vodní dům, ze které se vysadí rostlinky na stanoviště, kde už kuřička vyhynula. Záchranná populace pro rostliny z PP Hadce u Hrnčíř je vytvořena v Botanické zahradě v Botanickém ústav Akademie věd v Průhonicích.

Zavádíme do České republiky nový přístup k ochraně vzácných rostlin – Záchranné pěstování v soukromých zahradách: Na zahradách místních zahrádkářů budujeme hadcové skalky, kde vysazujeme záchranné populace kuřičky hadcové. Nejbližší skalku můžete navštívit na návsi v obci Kamberk.

Informujeme veřejnost o potřebě ochrany na lokalitách, seminářích a na webu www.kuricka.cz.

 

PP Hadce u Hrnčíř

Lokalita se nachází na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. V minulosti bylo z oblasti v údolí Blanice mezi Mladou Vožicí a Louňovicemi pod Blaníkem udáváno několik výskytů kuřičky hadcové, v současné době roste pouze v PP Hadce u Hrnčíř. V minulosti se na lokalitě nacházel řídký bor, ve kterém se s největší pravděpodobností i páslo. Kolem roku 1960 byl tento řídký les vykácen a na jeho místo vysázen současný hustý borový les. Kuřička hadcová se zde nachází pouze maloplošně na světlinách podél lesních cest.

V rámci projektu zde probíhá prosvětlení lesa a strhávání humusové vrstvy kvůli obnažení hadcového podkladu. Tím dojde k vytvoření vhodných ploch, na které se může kuřička spontánně šířit a doposud oddělené části se tak propojí.

 

Additional Hints (Decrypt)

Fgheahf ihytnevf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.