Skip to content

<

Dzielnicowy Ośrodek Kultury - TB Hotel

A cache by Stachu.K Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/13/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O miejscu

Dzielnicowy Ośrodek Kultury na Ursynowie rozpoczął swoją działalność w lutym 2018 roku. Tworzy on miejsce przyjazne dla artystów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności na różnego rodzaju zajęciach. Odbywa się tutaj wiele wydarzeń kulturalnych, takich jak Ursynowskie Potańcówki, wystawy obrazów , liczne koncerty i wiele innych. W domu kultury działa tak zwany MAL, czyli Miejsce Aktywności Lokalnej. Są to spotkania, na których okoliczni mieszkańcy dyskutują o tym, co będzie się działo w placówce. Jest to okazja do pokzania swoich talentów czy zaproponowania ciekawego projektu. Obok domu kultury znajduje się siłownia plenerowa oraz plac zabaw dla dzieci. 

Nowoczesny budynek DOK Ursynów

Wzdłuż ulicy Puławskiej powstaje nowa ścieżka rowerowa, a przed wejściem głównym znajdują się stojaki na rowery. Cały dom kultury jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Skrytka jest jak najbardziej przyjazna zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Jej odnalezienie jest bardzo proste i nie powinno stanowić dla Ciebie żadnego problemu. Gdybyś jednak z jakiś powodów nie potrafił odnaleźć pojemnika, nie bój spytać się kogoś w koszulce DOK- pracownicy są poinformowani o skrytce, którą umieściłem za zgodą Pani Dyrektor i innych pracowników.

Skrytka

Geocache został tutaj ukryty za zgodą Dyrekcji oraz grona pracowników DOK. Miejsce na skrytkę zostało uzgodnione z ochroną oraz z zastępcą dyrektora obiektu. Nie przejmuj się kamerami, gdyż wszyscy pracownicy oraz ochroniarze zostali poinformowani skrytce. Kontakt i interakcja z osobami trzecimi nie jest wymagana.  Tak jak wspomniałem wcześniej, droga do niej jest bardzo prosta. Skrytka to letterbox hybrydowy. Letterboxing to inna forma poszukiwania skarbów, w której zamiast współrzędnych używa się wskazówek. Miejsce startowe to symbol koperty na mapie, czyli znacznik wirtualny, Znajdujesz się przed głównym wejściem do placówki. Przejdź przez ciemne przesuwane drzwi. Rozejrzyj się i znajdź windę. Tuż obok niej zauważysz dużą, oznaczoną logiem naszej wspaniałej zabawy skrzynkę. Jest ona zamykana na kłódkę szyfrową. Szyfr pozwalający otworzyć kesza to 3 5 7 8. 

  


UWAGA!

W skrytce wszystko jest dokładnie posegregowane. Pamiętaj, żeby zostawić wszystko dokładnie tak, jak zastałeś! 

Travel Bugi wrzucamy do dwóch skrzynek oznaczonych napisem TB.

Wpisujemy się do niebieskiego logbooka.

Pieczątki mieszkają w pudełkach z żółtym wieczkiem z symbolem koperty- proszę ją tam odkładać!

Inne fanty proszę wkładać do nieopisanych pudełek.

Drewniane krążki (xWG) proszę wkładać do mniejszego od pozostałych pudełka z czerwonym wieczkiem z napisem: WOODCOINS

Pieczątka, poduszka z tuszem, pudełka oraz dziennik nie są na wymianę! Odłóż wszystko dokładnie tak, jak znalazłeś!

Pamiętaj! Jesteś w domu kultury i swoim zachowaniem reprezentujesz naszą piękną, fantastyczną, wyjątkową grę!

Zachowaj kulturę osobistą, kiedy zobaczysz kogoś, powiedz: Dzień Dobry, ja po skrytkę :)

 

Znalezione obrazy dla zapytania geocaching letterbox                                 :
 Skrytka jest dostępna w tych godzinach: Pn-Ndz: 9:00-20:00     

 

Dobrej Zabawy!


 

About the place

The District Cultural Center in Ursynów began its activity in February 2018. It creates a place friendly to artists who want to develop their skills in a variety of activities. Many cultural events take place here, such as Dancing Nights, exhibitions of paintings, numerous concerts and many more. In the cultural center there is the so-called MAL, which is the Place of Local Activity. These are meetings where local people are discussing what will happen in the facility. It is an opportunity to overestimate your talents or propose an interesting project. Next to the culture center there is an outdoor gym and a playground for children.

Cache

  As I mentioned earlier, the path to it is very simple. The locker is a hybrid letterbox. Letterboxing is another form of treasure hunt in which clues are used instead of coordinates. The starting place is the symbol of the envelope on the map, ie the virtual marker. You are in front of the main entrance to the facility. Go through the dark sliding door. Look around and find the elevator. Right next to it you will notice a large, marked with the logo of our great fun box. It is closed with a combination padlock. The cipher to open the cache is 3 5 7 8.

WARNING!
In the cache, everything is carefully segregated. Remember to leave everything exactly as you found it!

Travel Bugs are thrown into the boxes with "TB".

Sign in to the blue logbook .

The rubber stamps lives in a box with a yellow cap with an envelope symbol - please put it down there!

Put another stuff in a non-signed box.

A rubber stamp, ink pad, boxes and a logbook are not for exchange! Please put everything back exactly as you found it!
Remember! You are in a culture house and your behavior represents our beautiful, fantastic, unique game!
Keep your personal culture, when you see someone, say: Good morning, i want to find the Geocache :)

Have fun!

Cache is available mon-sat 9.00 am to 8.00 pm.

Additional Hints (Decrypt)

bobx jvaql/arne gur ryringbe : 3 5 7 8.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)