Skip to content

<

Giant Kettles in Gaustafallet

A cache by antan1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/14/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Giant Kettles in Gaustafallet

 

Jättegrytor, vad är det?

 

Jättegryta är en i berg urholkad fördjupning, som bildats genom att strömmande vatten fått en sten att rotera tillsammans med grus och mindre stenar i en virvel under en längre tid. Många stora jättegrytor skapades under istiderna, genom att lösryckta moränblock i fram forsande smältvatten fraktades tillsammans med grus och småsten, för att slutligen hamna på glaciärens botten. Där kilades blocket (stenen) fast i en grop eller spricka av berggrunden, varmed smältvattnet med all kraft skötte dess rotation och grytan som bildades blev ett faktum. Löpstenen som urholkat en jättegryta ligger oftast kvar som en ovanligt slät, äggformad sten, antingen på dess botten eller i dess närhet. Även om jättegrytor i allmänhet är bildade nedåt, finns det exempel där stenar och grus har roterat mot en bergvägg och skapat en horisontell urgröpning.

 

Hur uppkommer jättegrytorna?

 

Glaciala jättegrytor har bildats under istiden när smältvatten från inlandsisen strömmat fram under kraftigt tryck vid bottnen av isen och satt stenar och annat moränmaterial i rotation. Jättegrytor kan också bildas i forsar, där hög strömhastighet och virvlande vatten orsakar erosion, eller vid havsstränder. Vid en bergklack eller något annat hinder i älven ökar vattnets strömhastighet och de i vattnet lösta gaserna bildar bubblor. Nedanför bergklacken minskar strömhastigheten tvärt och gasbubblorna upplöses. Om detta sker nära berghällen får man en hammarslag liknande effekt. Den här processen kallas kavitation och den är effektivast där hällen är svag, som till exempel i sprickor. Genom kavitation bildas små gropar i berghällen vilka utgör början till jättegrytor. Jättegrytorna bildas sedan genom den slipverkan som sand, grus och stenar utför i det starkt virvlande vattnet. De största jättegrytorna i Norden är 8–10 meter i diameter och 20–30 meter djupa.

 

Gaustafallet

 

 

 

 

Alldeles intill Vildmarksvägen nedanför Stekenjokk på Jämtlands sidan ligger Gaustafallet. Älven Gauste, på samiska Gaustejokk skapar fallet. Strax efter tillflödet från två älvar pressas Gauste in i en smal passage som bildar Gaustafallet, som i skiffer berggrunden skapat en kanjon. Vid utkiks platsen som ni kommer till finns idag tre stycken synliga grytor i olika storlekar där några i snabb takt bildas i det mjuka skiffret.


 

Loggnings instruktioner


 

För att kunna logga denna Earthcache skall du svara på följande frågor:

 

 

1. Den största grytan som finns öppen mot bergväggen, håller fortfarande på att bildas. Hur ser du det och förklara hur processen pågår? Vilken längd har grtyan längs bergväggen uppskattar du?

 

2.Den högst belägna grytan är mycket mindre, förklara varför just den är det. Finns det någon löpsten kvar i grytan?

 

3. Ladda upp en eller flera bilder på ditt besök i din logg. ( Är frivilligt men uppskattas)

 

För att kunna logga denna Earthcache ska ni skicka svaren på frågorna till min mail, geoantan@outlook.com, ni behöver inte vänta på svar utan skicka loggen direkt så reder vi ut eventuella frågor i efterhand.

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.