Skip to content

KROGA DRUPAS Traditional Geocache

This cache is temporarily unavailable.

sigma66: Izņemts apkopei!

More
Hidden : 08/16/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV]Šipes krogs

Vieta. Šis ceļš, kas ved cauri Saulkalnes ciematam, tiek lēsts, ka bijis vecais Ogres ceļš, pirms ir uztaisīts A6 lielceļš. Tas liekas ticami, ja reiz ir bijis pat krogs ceļa malā! Vēsturisko info daudz neizdevās atrast, bet daži fakti ir!

Šis krogs bijis iekļauts Valsts aizsardzībā esošo pieminekļu sarakstā kā kultūras piemineklis, bet, pamatojoties uz to, ka no kroga palikušas drupas un tas ir avārijas stāvoklī, ar Kultūras ministrijas 2007.gada rīkojumu, piemineklis no saraksta ir izslēgts.

Pagājušajā gadsimtā te bijusi arī zirgu pasta stacija. Sākumā kroga īpašnieks bija Rīgas pilsēta, 19.gadsimta nogalē Mārtiņš Bode, bet 1914.gadā Brese. Pirmā pasaules kara laikā kroga celtnes nopostīja, bet 20-os gados dzīvojamo ēku atjaunoja.

Slēpnis. Ņemot vērā drupu stāvokli, lūdzu to apbrīnojat ar acīm, nekur jārāpjas nav, nekas jāplēš nav! Rakstāmo ņemat savu līdzi! Būsim saudzīgi pret apkārtējo vidi!

[EN]Šipes pub

Place.This road, which passes through the village of Saulkalne, is estimated to have been the old Ogre road before the A6 highway was built. It seems plausible once was even a pub side of the road! A lot of historical info could not be found, but some facts are!

This pub has been included in the national defense of the monument as a cultural monument, but based on the fact that the pub left in ruins and is in critical condition, the Ministry of Culture, 2007 order, the monument from the list is turned off.

In the last century there was also a horse post station. At first the owner of the pub was the city of Riga, at the end of the 19th century Martins Bode, and in 1914 Brese. During World War I, the pub buildings were destroyed, but in the 20s the residential building was renovated.

Hide. Considering the state of the ruins, please admire it with your eyes! Take your pen with you! Let's be careful on the environment!

info no - http://manasvietas.blogspot.com/2015/10/sipes-krogs.html

Additional Hints (Decrypt)

Ovfgnzf! / Jneavat!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)