Skip to content

Jacobineruta #1 - Jacobinestatuen Multi-cache

Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


                                 

Jacobineruta – historisk kryssing av Oslofjorden

​ 
Denne cachen er en av mange cacher som er plassert langs Jacobineruta fra Drøbak over øyene i Drøbaksundet og til Hurumlandet og Færgestad. Cacheserien er lagt ut på viktige steder på ruta og hver cach forteller en historie.

Jacobineruta er en rute med fire ulike etapper som både går til lands og til vanns der Oslofjorden er på det smaleste, før innseglingen til Oslo. Kryssingen av Drøbaksundet har en spesiell kulturhistorisk verdi da den har vært en viktig forbindelse mellom øst og vest helt siden oldtiden. På land er ruta merket som kyststi og historisk vandrerute. I Drøbak by mangler skilting i påvente av ny skiltstandard. I sommerhalvåret går det ferge på strekningene til vanns, men det er også gode muligheter med egen båt.

Jacobineruta ble åpnet som Historisk vandrerute den 24.08.2015 og er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Riksantikvaren og Den norske Turistforening. Når du ferdes på Jacobineruta ledes du gjennom  historisk viktige virksomheter som fant sted i Drøbaksundet spesielt fra 1850 til 1945.
Fergekvinna Jacobine som virket på slutten av 1800-tallet er ei viktig representant for den utstrakte fergevirksomheten over sundet. Hun var viden kjent som en av de barskeste «Færgemænd» og fraktet folk i all slags vær. Hennes historie om hvordan hun tidlig ble enke og måtte forsørge sine åtte barn alene, er meget sterk.

Ferdselen over Drøbaksundet, og bruken av øyene her, er uløselig knyttet til hverandre. I sundet finner du rester av Norges forsvarshistorie helt tilbake til 1600-tallet og til andre verdeskrig, med Oscarsborg på Kaholmene i hovedsetet. Krigsminnene er også sporbare på øyene Håøya, Bergholmen og flere steder på fastlandet. I Sætre og på Håøya finnes bygninger etter et storslagent industrieventyr innen sprengstoff. Fisket i sundet har alltid vært godt, og de historiske fiskeplassene i Sandspollen var viktige allerede i middelalderen. På østsiden møter du den vernede byen Drøbak, med sine vakre bygninger og spesielle historier. Jacobines vesle stue, der hun bodde med alle sine barn, står fortsatt like opp for sjøen inne i byen. Du kan godt se for deg hvordan hun skysset de som trengte det, ofte med et av barna foran i baugen, over fjorden med sjekta si.

Gå inn på www.historiskevandreruter.no eller www.ut.no for detaljert turbeskrivelse. Ruta er delt opp i fire lett gjennomførbare turer: Bybiten, Forsvarsbiten, Fiskebiten og Eksplosjonsbiten. Her finner du også lenker til mer informasjon om rutas historie, og kulturminner du kan oppleve underveis.
 
God tur!
 

Jacobinestatuen​ Drøbak Jacobinestatuen står rett bak den gamle Tollboden i Drøbak. Statuen er laget av Egil Dahlin. På en minneplate kan du lese om Jacobine Wilhelmsens (1831-1907) tøffe liv som fergekvinne. Jacobine rodde ferge rundt til alle øyene utenfor Drøbak og over til fastlandet på Hurum på slutten av 18-hundretallet. Hun rodde i all slags vær i over 40 år med alle som trengte skyss. Hennes kunder var ofte lege, prest, jordmor eller forretningsfolk. Hun var viden kjent og benyttet av kjente personligheter som Christian Krogh. Han har til og med tegnet et bilde av henne! ​


For å få finne finalen må du løse følgende oppgave:

A = Antall steiner som rammer inn blomsterbeddet rundt statuen

B = Antall linjer på den store steintavlen noen meter til venstre for statuen når du står rett forran

N 59° 39.(860-A)
E 010° 37.(560-B)

 


Additional Hints (Decrypt)

Vaahaqre ebg cå onxfvqra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)