Skip to content

<

Klotgranit i Stockholm

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/04/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Klotgranit i Stockholm

Klotgranit, även kallat orbikulär granit och ögondiorit, är en ovanlig djupbergart som innehåller sfäriska eller ellipsioda kroppar av stelnad magma, med storlekar på några centimeter till någon decimeter. Kropparna befinner sig i en grundmassa av granitiskt material. Kropparna avviker från resten av bergarten då mineralen, som även bygger upp resten av bergarten, bildar som "droppar" där mineralen inte blandar sig så som i vanlig granit.

Exakt hur klotgranit har bildats är ännu inte känt men en teori är att den bildas genom att två olika magmor förenas men inte blandas. En mörkare magma delas upp i droppar och omges av en ljusare magma. Dropparna, eller "kloten", i klotgranit kan antingen vara isolerade eller ha ett eller flera koncentriska skal. Skalen består i så fall av olika mineral. Ofta så består kärnan av plagioklas. Dropparna kan vara deformerade och till och med fragmenterade, vilket kan tyda på att de har bildas under en orolig omgivning. Ofta så finner man klotgranit i gränszoner mellan granit, gnejs och diorit, vilket kan ge en förklaring till hur klotgranit kan bildas.

Klotgranit är en extremt sällsynt bergart och har endast hittats på ett fåtal ställen i hela världen. Ännu ovanligare är det att hitta klotgranit i fast berg, många av världens samlingar av klotgranit kommer från flyttblock. En avsevärd del av världens kända förekomster av klotgranit finns i Finland.

I Sverige så är inte klotgranit särskilt vanligt, men det förekommer en del. En av de mest kända förekomsterna av klotgranit är i Slättemossa, söder om Järnforsen, i Småland (bild högst upp). Där har inlandsisen slipat ned berget så att två bergshällar syns med varierande stora granitbollar (för mer info, se GC4HTR2). En annan lokal där klotgranit finns är i Granbergsdal, norr om Karlskoga, i Värmland. Blocket är ett flyttblock som påträffades 1891 (för mer info, se GC40AAP). Klotgranit finns även att beskåda som en del av vetenskapliga samlingar, på Evolutionsmuseet i Uppsala och på Naturhistoriska riksmuséet för att nämna några. 

Det som denna EarthCache handlar om är klotgranit från Vanadisvägen i Stockholm. Under sprängningsarbeten vid Vanadisvägen-Hälsingegatan så stötte man i april 1886 på klotgranit. Klotgraniten förekom i det fasta berget, vilket gjorde lokalen till en av bara två dokumenterade platser i Sverige där klotgranit har funnits i fast berggrund.

Blocken anses vara relaterade till Stockholmsgraniten, detta då de har liknande mineralsammansättning. Åldern uppskattar man till cirka 1,8 miljarder år, vilket är samma för Stockholmsgranit. Jämfört med klotgraniten i Slättemossa så innehåller klotgraniten här mer SiO2, dvs kvarts. Detta ger klotgraniten här i Stockholm enljusare färg jämfört med den i Småland. Här är även kloten mer olika jämfört med Slättemossas klotgranit. Kloten i klotgraniten i Småland är tämligen lika varandra, vilket det inte är här. Mer om det kommer du lära dig när du genomför denna EarthCache, då du ska undersöka kloten.

Block av klotgranit från Vanadisvägen finner du vid startkoordinaterna för denna EarthCache. De ligger på rad vid Naturhistoriska riksmuséet. Förutom dessa block så finns det även två block av klotgranit söder om den södra flygeln. Besök gärna dem och titta på dem, dock är de inte inkluderade i loggningsuppgifterna till denna EarthCache då blockens härkomst är okänd. Bild på ett av de blocken finns ovanför detta stycke. 

Mineral

Ett mineral är ett fast oorganiskt ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur. Med dessa villkor uppfyllda finns en serie fysiska egenskaper som kan användas för att identifiera ett specifikt mineral. Ett eller flera mineral bildar tillsammans en bergart. Några vanligt förekommande mineral är:

Kvarts är ren kiseldioxid. Den är oftast vit eller färglös, med oregelbundet "mussligt" brott. Kvarts utgör domine-rande beståndsdel i sand-sten och kvartsit, och en viktig beståndsdel i graniter och gnejser av olika slag.

Plagioklas bildar en kemisk serie från albit (Na-fältspat) till anortit (Ca-fältspat). Vanligen vit till gråvit, med spaltytor i två riktningar. Utgör en viktig beståndsdel i de flesta magmatiska och metamorfa bergarter, decimeter-stora kristaller vanliga i pegmatitgångar.

Biotit (mörk glimmer) är ett mörkt flakigt mineral med en perfekt spaltriktning. Ingår i många magmatiska och metamorfa bergarter, och kan liksom muskoviten bidra till en bergarts skiffrighet.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Frågor:

1. Undersök formerna på kloten i de olika stenblocken. Hur är de formade? Tror du att de formades under en lugn eller orolig omgivning och varför tror du det? Är det samma eller liknande former av kloten på alla block?

2. Undersök mineralerna i kloten. Är det många olika mineral i kloten? Är mineralen orienterade på samma sätt på alla stenblock (dvs att till exempel ett mineral bildar skal och ett bildar kärnan) eller skiljer det sig åt mellan blocken?

3. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga. 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.