Skip to content

AGT 110 Geoexpozice Kotel EarthCache

Hidden : 02/20/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vrch Kotel Geologická expozice 110

Naším dnešním cílen bude vrch Kotel, který je součástí Švihovské pahorkatiny. Na jeho vrcholu byla v roce 2017 vybudována nová, malá, ale zajímavá geologická expozice, která je tématem další earth-cache ze série AGT. Vítejte, na jejím dalším pokračování.
 

Geologie místa

Jak již bylo řečeno, vrh Kotel je součástí Švihovské pahorkatiny.

Švihovská vrchovina je geomorfologický celek, tvořící jižní část Plzeňské pahorkatiny. Rozkládá se na jihozápadě Čech, kde zaujímá převážnou část okresu Plzeň-jih a přilehlé oblasti okresů okolních (jihozápad okresu Rokycany, jihovýchodní polovici okresu Plzeň-město, severozápad okresu Klatovy a východní okraj okresu Domažlice. Nejvyšší vrchol tvoří hora Koráb u Kdyně.

Na území Švihovské vrchoviny leží dvě středně velká města, Klatovy a Rokycany, z dalších menších sídel např. Přeštice (při hranici s Plaskou pahorkatinou), Holýšov, Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, Starý Plzenec, Blovice, Spálené Poříčí, Mirošov a Hrádek.

Švihovská vrchovina jako celek spadá do povodí řeky Berounky, která však sama protéká mimo popisované území. V rámci celku se vodní toky obecně sbíhají k jeho severnímu okraji, za nímž leží Plzeňská kotlina; vyčleňují se tak tři významnější dílčí povodí: Největší v jihozápadní a centrální části Švihovské vrchoviny vytváří řeka Radbuza se svými pravými přítoky Merklínkou a Úhlavou). Z jihovýchodu území sbírá vody řeka Úslava a severovýchodní okraj Švihovské vrchoviny odvodňuje říčka Klabava.
 

Expozice

V sobotu 13. května 2017 byla slavnostně otevřena geologická expozice na Kotli. Umístěním desátého kamene ze Žďáru a osazením definitivního ocelového stojanu s informační deskou vykonali členové Klubu Svobodných demokratů Rokycany Antonín Veverka a Petr Hlávka.

 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Z jakého souvrství pochází první slepenec?
2) Z jakého období pochází druhé exponát Ferolit?
3) Jaký typ horniny je Ryolit?
4) Jaké má minerální složení Křemenný pískovec?
5) Jak vznikl Silicit?
6) Z jaké lokality pochází Metabazalt?
7) Jaký je rozměr vyhlazené plochy u Andezitu?
8) Jaký exponát má pořadové číslo 8?
9) Z jakého geologického období pochází Pyroklatická brekcie?
10) Jaké je minaralogické složení Ohrazenického slepence?
11) Úkol: Vytvořte fotografii sebe u expozice tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu. Vaše fotografie bude ozdobou mé cache.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Infocedule na místě
Web: Wikipedie
Web: Geology
Web: Rokycany.cz (vč. foto)
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)