Skip to Content

<

Kamenné moře - Mařský vrch

A cache by CimíK Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/23/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kamenné moře - Mařský vrch

Mařský vrch starší názvy uvádějí Brdoční vrch i Liščí vrch, je od roku 1989 přírodní památka na vrcholku stejnojmenného kopce tvořící část Vimperské vrchoviny, která se nachází zhruba 1¼ km východně od vesnice Štítkov v okrese Prachatice. Důvodem ochrany je balvanové moře syenitového porfyru na svahu (práce v terénu otázka č.3), které vzniklo ve starších čtvrtohorách a patří k typickým ukázkám tzv. periglaciálních tvarů v předhůří Šumavy.

Balvanové pole tvořící tzv. kamenné moře o rozměrech (práce v terénu otázka č.1) vzniklo rozpukáním porfyrové žíly v okolní amfibol-biotiticko ortorulové hornině. Tyto pukliny se táhnou do značné hloubky a umožňují vznik balvanů, které se v přírodní památce nacházejí chaoticky uspořádány a poskládány na sobě. Předpokládá se, že balvany vznikly jako výsledek mrazového zvětrávání buď úplným nebo částečným rozpadem mrazových srubů a skalních hradeb, které leží víceméně na místě svého vzniku. Proces postupného rozrušování skalních bloků stále pokračuje, což dokládají rovnoběžné pukliny na balvanech.

Skalní mísy se objevují na horní ploše některých balvanů. Vznikají v důsledku selektivního zvětrávání horniny a následného odnosu zvětralých částic. V minulých dobách, kdy si lidé neuměli vysvětlit skutečnou příčinu vzniku těchto hojně se vyskytujících skalních tvarů, považovali tyto prohlubně za obětní mísy. Domnívali se, že skály a balvany, v nichž jsou tyto mísy, jejichž součástí je často také odtokový žlábek, byly místem pohanských obětních obřadů.

Syenitový porfyr z kamenného moře posloužil i jako stavební materiál na zdejší rotundě sv. Václava viz kamenná podezdívka a přilehlé rozhledně, která je volně přístupná.

Zdroje: Wikipedie, Webové stránky České geologické služby a Webové stránky Šumavy

Pro uznání logu odpovězte na následující otázky a úkoly. Odpovědi pošlete přes kontaktní email a vzápětí logujte. V případě nesrovnalostí se ozvu.

1. Pokuste se odhadnout rozměry a sklon kamenného moře (doporučuji z rozhledny).
2. Prohlédněte si zdejší kamenné bloky a popište velikost, barvu, strukturu a o jakou horninu se jedná.
3. Na jakou světovou stranu směřuje svah s kamenným mořem?
4. Jaký přírodní proces vytvořil kamenné moře?
5.Na souřadnicích stage je blízko rozhledny usazen v zemi kámen. Co je na něm vytesáno?
6. Budu rád, když pořídíte fotografii kamenného moře z rozhledny. / Nepovinné

Pro nalezení správných odpovědí není nutné vstupovat do kamenného moře.

///// ENGLISH /////

For validating the log answer following questions and task. Send your answers by contact email and then make log. I will contact you in case of any irregularity.

1. Try to estimate the size and the gradient of block fields (recommended from the tower).
2. Look at the stone blocks and describe the size, color, structure, and what kind of rock it is.
3. On which world side is the hillside with the block fields?
4. What natural process created the block fields?
5. In the ground near the tower is put stone at the coordinate stage. What is carve on it?
6. I would be glad when you share a photo of the stone sea from the tower. /Optional

To find the right answers it is not necessary to enter the block fields.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

16 Logged Visits

Found it 15     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 34 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.