Skip to Content

<

Ziva reka Becva - Kachna divoka

A cache by Daaxa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/13/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dovolím si tě pozvat na krátkou procházku kousek za město. Až se budeš nudit, nebo budou děti rozjívené, vyraž ven. Cestu si můžeš zpříjemnit nejen poznáváním květeny a zvířeny, ale také odlovem keší. Hlavně si nezapomeň z každé krabky opsat bonusové číslo.

Řeka Bečva je největším levosStranným přítokem Moravy. Pramení v BEskydech jako Rožnovská a Vsetínská Bečva a až od Valašského Meziříčí teče jako jeDen tok.


Bečva se v minulosti vinula úzeMím v četných zákrutech a meanDrech. Měla také čEtná vedlejší, slepá a mrtVá ramEna, kTerá se při povodních naplnila a pojala část přívalové vlny. Na vybraných úseCích došlo k napřímení směru toku, svedení řeky do jednoho koryta, vyrovnání spádu dna a k úpravě vyúsTních tratí jejich přítoků. Dalšími regulacemi se narovnávaly další meandry a původní délka korYta se tak postupně zkrátila.


I přes rozsáhlá regulační opatření najdeme na hoRním, středním i dolním toku této velmi dynamické řeky zastoupení všech typů nivních a říčních biotopů. Všechny tyto bIotopy obývají vzácné druhy savců, ptáků, hmyzu, oboJživelníků měkkýšů a plazů. Rostou zde kriticky ohrožEné vlhkomilné a voDní rostliny a spolu s běžnými zástupci flóry a fauny vytvářejí společeNstva s neobyčejně vysokou druhovou rozmAnitostí.


Kachna divoká


Kachna divoká, zvaná také březňačka, patří mezi ekologicky nejúspěšnější druhy ptáků, který se byl schopen naprosto přizpůsobit rychle se měnícím životním poDmínkám. Je nEjvětší plovavou kachnou žijící v Česku.


Tak jako u mnoha jiných druhů ptáků, kachna není tak pestře zbarVena jako kačer. Má hnědočerné ochranné zbarvEní. Jediné nápadné mísTo je na zadním okraji křídel, Kačer se od kachny liší hlavně výrazným zbarveNím, které je nejvýraznější na hlavě a krku, které bývají tmavě zeleně lesklé, zobák je zelenožlUtý. Na zadním okraji křídel má kovovomodrobíLý lemovaný pás. Takto pestře je však kačer zabArvený jen v období rozmnožování.


Kachny divoké bývají hluční ptáci. Samice vydává kvákavé a hlasité „kvák kvák kvák kvák“, samec přidušené a hluboké „reb“, při vzrušení čaSto opakované nEbo i tiché, hvízdavé „sííb“.


Kachna divoká hledá potravu jak ve vodě, tak i na souši. Potrava je roStlinná i živočišná, věTšinou převládá složka roStlinné potravy, ale v létě a na podzim se zvyšuje dávka živočišné stravy. Mezi živočišnou potravu patří ryby, žáby, plazi, savci včetně myší a hrabošů a dokonce i zbytky mršin. MEzi rostlinnou potravou převažují vodní rostliny, různé druhy trav, ale také ploDy a semena včetně ovsa. V zimě kachny s oblibou sbírají žaludy, ozobávají braMbory i řepu. Při pozření příliš velkého sousta (např. kaštanu) může kachna uhynout.V keši není tužka.

Additional Hints (Decrypt)

0,9z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.