Skip to content

<

Svaty Ondrej (Nocni kes)

A cache by NelsonMuntz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/15/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Svatý Ondřej

Svatý Ondřej je jeden z dvanácti apoštolů. Narodil se v Betsaidě v Galileji v Palestině. Spolu se svým bratrem Šimonem, pozdějším apoštolem Petrem, se zabýval rybářstvím. Později se stal učedníkem Jana Křtitele a pak Ježíše Krista, k němuž přivedl i svého bratra. Je považován za patrona rybářů, obchodníků s rybami, řezníků, provazníků, nosičů vody a především také horníků a vdavekchtivých dívek. Kolem roku 60 n.l. byl Ondřej umučen místodržícím v Patrasu v Řecku. Zemřel na kříži ve tvaru písmene X, který se od té doby nazývá ondřejský. Ondřej je mimo jiné i patronem Skotů, kteří mají svatoondřejský kříž (Saint Andrew´s Cross) na vlajce (šikmý bílý kříž proti modrému nebi). A den svatého Ondřeje je uznán za skotský svátek.

Svatý Ondřej

Svátek sv. Ondřeje, který se slaví 30. listopadu, stojí na počátku adventu a na počátku nového církevního roku, kdy se blíží slunovrat a brzy se stmívá. Temnota symbolizuje neznámou budoucnost a tu právě bylo možno na tento svátek odhalit. Na Karlovarsku a na Chebsku se věřilo, že noc o svátku sv. Ondřeje má kouzelnou moc a že je možno předpovídat budoucnost. Například většina dívek neopomněla v tento den věštění, aby se dozvěděla, kdy a za koho se vdá. V ondřejské noci se také objevovaly skryté poklady. Stačilo se postavit pod některou křížovou cestu a čekat, až okolo půjde čert s pokladem na zádech.

A jak najít tuto keš? Je jasné, že v Karlových Varech není možné začít jinde než v Ondřejské ulici u kostela Svatého Ondřeje. K odlovu budete potřebovat jako u správné nočky nejen pořádnou baterku „šajnovku“, ale i UV baterku, která vám pomůže najít některé indicie během cesty a i u finálky. Na kostele najdete A = počet andělů na vstupních dveřích, B = druhý letopočet na kovové desce vpravo od vstupních dveří, C = letopočet na desce u zastavení č. 27 v přilehlém parku. Dosazením do vzorce zjistíte souřadnice začátku křížové cesty, která vás dovede k pokladu.

N 50° (B - C - 116 x A).(C / A - 48)
E 12° ((B + C - 5) / (A x 33)).((B + 59) / A)

Co máte hledat dále je asi zřejmé z listingu. Ondřejský kříž vás povede správnou cestou až k místu, které bude označené třemi kříži. Zde musíte hledat za pomocí UV baterky hodnotu D. Dosazením do dalšího vzorce pak zjistíte místo pokladu.

N 50° (B - C - 116 x A).(C / A - 48 + D / 2)
E 12° ((B + C - 5) / (A x 33) + 1).(B - C + 9 x D)

Na tomto místě buďte opatrní a vše pak uveďte do původního stavu. K vlastnímu odlovu použijte rozum a obě baterky. Přeji šťastný a klidný odlov.


PS1: Tuto nočku jsem založil kvůli Líze. Nedávno jsem s ní provedl odlov noční keše „Pod Popravčí loukou“ a byla z toho chudák tak vyděšená, že jsem jí musel slíbit, že založím klidnou a pohodovou noční keš pro lidi, kteří nemají potřebu se tak moc bát.

PS2: Tuto keš jsem založil i jako svůj příspěvek k Adventnímu kalendáři Geowestu. I když jste si na mě nevzpomněli a neoslovili jste mě. To já jsem si na vás vzpomněl a zde máte můj malý skromný dárek. Tak všem hezké Vánoce a plno nových keší pod stromečkem. Cháchá!


Der heilige Andreas

Der heilige Andreas ist einer von zwölf Aposteln. Er ist in Betsaida der Galilei in Palestina geboren. Er und sein Bruder Simon, späterer Apostel Peter, waren Fischer. In der späteren Zeit ist der hl. Andreas Lehrbusch von Johannes des Taufers und nacher des Jesus Christus geworden. Er hat dazu auch seinen Bruder gebracht. Er wird als Patron von Fischern, den Händlern mit Fischen, Metzgern, Seilern, Wasserträgern und vor allem Bergleuten und heiratssüchtigen Mädchen betrachtet. Gegem Jahr 60 n. Chr. wurde er vom Statthalter in Patras in Griechenland zum Tode gefoltert. Er ist am Kreuz in Form des Buchstaben X, welches seit dem „Hl. Andreas Kreuz“ (Saint Andrew’s Cross) benannt wird, gestorben. Hl. Andreas ist unter anderem auch der Patron von Schotten, die den hl. Andreas Kreuz in der Fahne tragen (schrecker weißer Kreuz gegen blauem Himmel). Der Tag des hl. Andreas ist ein von den Schottischen Feiertagen.

Der Tag des hl. Andreas, welcher am 30.11. gefeiert wird, ist der Advents- sowie christlicher Jahresanfang. In dieser Zeit nähert die Sonnenwende und es wird bald dunkel. Die Dunkelheit bedeutet eine unbekannte Zukunft, die gerade an diesem Feiertag veroffenbart wird. Im Egerland sowie in der Karlsbader Region wurde geglaubt, daß die hl. Andreas Nacht eine zaubernde Macht hat und daß an diesem Tag man die Zukunft vorsehen könnte. Z.B. die Mehrheit von Mädchen, damit sie erfahren könnten, wann und wen sie heiraten werden. In der hl. Andreas Nacht wurden einige Schätze entdeckt. Es hat gereicht sich unter einem von den Kreuzwegen zu stellen und abzuwarten bis der Teufel mit dem Schatz am Rücken vorbei kommt.

Und wie findet man diese Cache? Es ist klar, dass in Karlsbad man gerade in der Andreas Straße (Tschechisch: Ondřejská) bei der Hl. Andreas Kirche (Tschechisch: kostel Svatého Ondřeje) anfangen muss. Zur Jagd werden Sie, wie bei jeder abendlichen Cache, nicht nur eine starke Taschenlampe, sondern auch eine UV Lampe gebrauchen, die Ihnen dabei hilft einige Indizien auf dem Weg, sowie am finalen Ort zu entdecken. An der Kirche finden Sie: A = Anzahl von Engel an der Eingangstür, B = zweite Jahreszahl an der metallischen Tafel rechts von der Eingangstür, C = Jahreszahl an der Tafel am Anhaltspunkt Nr. 27 im nah gelegenen Park. Wenn Sie die gefundene Zahlen in die Formel einsetzen, erfahren Sie die Koordinate des Kreuzweganfangs. Dieser Kreuzweg führt Sie zum Schatz.

N 50° (B - C - 116 x A).(C / A - 48)
E 12° ((B + C - 5) / (A x 33)).((B + 59) / A)

Was Sie weiter zu suchen haben ist aus dem Listing klar. Der Hl. Andreas Kreuz führt Sie durch den richtigen Weg bis zur Stelle, die mit 3 Kreuzen versehen ist. Hier müßen Sie mit Hilfe der UV Lampe den D Wert finden. Bei Einsetzung in die nächste Formel, finden Sie die Lage des Schatzes.

N 50° (B - C - 116 x A).(C / A - 48 + D / 2)
E 12° ((B + C - 5) / (A x 33) + 1).(B - C + 9 x D)

An dem Ort seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie bitte nachher alles in den vorherigen Zustand. Zur Jagd benutzen Sie beide Lampen sowie Ihren Intellekt.

Additional Hints (Decrypt)

HI

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.