Skip to content

This cache has been archived.

HåloGeo: Thank you for visiting this location! We hope that you enjoyed exploring Harstad, Norway. Thank you to the community for all the great logs, photos, and Favorite Points during the past year, It has been so fun!

More
<

HGT 01: Middelaldergården på Trondenes

A cache by HåloGeo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Letterboks:
Her skal du oppsøke de oppgitte koordinatene. Denne typen kombinerer en vanlig tradisjonell cache og bruk av stempel. Stempelet er ment å forbli i cachen og brukes av geocachere til å registrere besøket.Her på Trondenes ble det i 1962 og 1964 gravd ut ei årestue på ca ti ganger fem meter, huset ble datert til 1200-tallet. Det ble funnet spor etter tregulv, og noe som kunne vært innervegger av tre. Utvendig hadde huset en vegg av torv. Ellers vet vi at kong Øystein i 1114 sa at han lot bygge ei kirke på Trondenes, og han la gods til.

Dette er utgangspunktet for middelaldergården som bygges bak Trondenes Historiske Senter. Den skal ha ei årestue og ei stavkirke i tillegg til fjøs og smie. Målet er å formidle 1200-tallet så tidsriktig som mulig. Det skal vises fram håndverk og matlaging i tidsriktige klær, det skal være husdyr og det skal dyrkes ulike vekster i hagen. Ikke minst skal det fortelles om livet til familien som bodde her da, og naboene som var både en samefamilie, en fattig trollkone og de aristokratiske høvdingene på Bjarkøy. Å gå inn på Middelaldergården skal være som å gå inn i en tidsmaskin og gå 800 år tilbake i tid.


Letterbox:
Here you need to visit the posted coordinates. This cache combines a traditional cache and the use of a rubber stamp. The rubber stamp is not a trade item but intended to stay within the cache.
In 1962 and 1964 an excavation took place here at Trondenes. Where they dug out a open -hearth house, which was about ten times five meters. The house was dated to the 13th century. There were traces of wood flooring, and something that could have been interior walls of wood. Outside, the house had a wall of turf. Otherwise, we know that King Øystein in 1114 said that he allowed for a church to be built on Trondenes, and he added goods.

This forms the background for why a medieval farm is being built behind the Trondenes Historical Center. It will consist of an open-heart house and a stave church in addition to a barn and a forge. The goal is to convey the 13th century as timely as possible. Crafts and cooking will be displayed in contemporary clothes, in addition there will be livestock and various plants will be grown in the garden. Not least, the story about the life of the family who lived here back then, in addition to the stories of the neighbors who were both a sami family, a poor sorceress and the aristocratic chiefs at Bjarkøy. Entering the medieval farm should be like going into a time machine and travel 800 years back in time.

Almenningr, Kilde/Source: Sør- Troms Museum


Velkommen til HåloGeoTour (GT91)!
Dette er en serie med 40 geocacher plassert i Harstad og omegn. Serien har som formål å vise fram områdets Vikinghistorie. Både hvordan vikingene levde, hvor de oppholdt seg, hvilke spor de har etterlatt seg, og hva de var opptatte av. Dersom du lokaliserer alle 40 cachene og leser samtlige beskrivelser vil du få et godt overblikk av historien.

Navnet HåloGeoTour, kommer av navnet på den lokale geocachingsforeningen for Harstad og omegn, HåloGeo, kombinert med GeoTour. HåloGeo har hentet en del av sitt navn fra Hålogaland (norrønt: Hálogaland), som er det historiske navnet på Nord- Norge. Hålogaland var et selvstendig småkongerike helt fram til Norge ble kristnet. Området strakte seg utover i de nåværende fylkene Nordland og Troms, mer spesifikt nord for Namdalen i Trøndelag og sør for Lyngenfjorden i Troms.

Samtlige av cachene skal være forholdsvis enkle å lokalisere. Du vil med denne serien også få et godt innblikk i geocaching, og noen av de ulike typene geocacher (både tradisjonelle, mysterier, multier, wherigo og letterbokser er inkludert i denne serien).

Mange av cachene har en hengelås, kodene til disse eller hvordan du kommer fram til koden står i hintet for cachen. I samtlige av cachene finner du enten en kode på tre bokstaver eller et stempel til bruk i passet ditt. Dersom du ikke allerede har et pass så kan dette lastes ned og printes herfra: HGT 91: PASSPORT

NB! Det er viktig at loggbøker, stempler og stempelputer ikke fjernes fra cachene.

Oversikt over HåloGeoTour og cachene som serien består av kan du finne her: GT91

Vi anbefaler at du planlegger å bruke minimum noen dager på å lokalisere samtlige av geocachene i denne GeoTour-en. Det er geocacher plassert fra Tjeldøya i sør, til Krøttøya i nord og Ibestad i vest. Du skal selvfølgelig også innom Tore Hunds rike på Bjarkøya og Asbjørn Selsbanes hjemsted på Trondenes. Vi anbefaler derfor at du planlegger godt i forhold til fergeruter og hurtigbåt. Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at det ikke går an å kjøpe mat til alle tider på alle øyene du skal innom, så planlegg godt og ha med matpakke når du skal ut på tur. Dersom oppgitt anbefaler vi at du bruker de foreslåtte parkeringskoordinatene. Du kan lese mer om hva du må ha i bakhodet på de enkelte cachebeskrivelsene, eller henvisning til hvor du kan finne mer informasjon.

Lykke til! Vi håper du får en fin opplevelse, og får utforsket Harstad og omegn på en ny måte!
Del gjerne din opplevelse med oss i sosiale medier med #halogeotour


Welcome to HåloGeoTour (GT91)!
This is a series of 40 geocaches placed in and around Harstad. The purpose of the series is to show you the history of the Vikings in the area. Both were the Vikings lived, what traces they left and what they were concerned with. If you complete the series and read all the descriptions you will get a very good overview of the viking history of the area.

The name HåloGeoTour, is derived from the name of the local geocaching organization for Harstad and the nearby area, HåloGeo, in combination with GeoTour. HåloGeo has taken parts of its name from Hålogaland (old norse: Hálogaland) which is the historical name for Northern- Norway. Hålogaland was an independent small kingdom until Norway had converted to Christianity. The area stretched over the current regions of Nordland and Troms, more specifically north of Namdalen in Trøndelag and south of Lyngenfjorden in Troms.

All of the geocaches should be relatively easy to locate. You will with this series get a good insight in to geocaching and some of the different types of geocaches. The series includes traditional, mystery, multi, wherigo and letterboxes.

Many of the geocaches in this GeoTour are equipped with a padlock. The code to unlock them, or how to encounter the code, can be found in the hint for the geocache. In all the geocaches you will find either a three letter code or a stamp to use in your passport. If you haven’t already got a passport you can download and print it here: HGT 91: PASSPORT


NB! It is important that you do not remove the logbooks, stamps or stamp pads from the geocaches.

An overview of the HåloGeoTour and the caches it includes you can find here: GT91

We recommend that you plan to use a minimum of a few days to locate all the geocaches included in the HåloGeoTour. There are caches placed from Tjeldøya in the south, to Krøttøya in the north and Ibestad in the west. And you are of course going to visit the seat of Thorir Hund at Bjarkøya and Asbjørns Selsbane’s home place at Trondenes. We recommend that you plan well as you are dependent on both ferries and expressboat. We would also like you to be aware of not all the places you are going to visit has a place open to buy food/ drinks, so plan well and bring a packed lunch for your trip (if necessary). If given we recommend you to use the suggested parking coordinates. You can read more tips in the different cache descriptions, or a reference to where you can find more information.

Good luck! We hope that you will have enjoy our HåloGeoTour, and that you get to explore Harstad and its surroundings in a new way.

We would love to see your experience shared in social media with #halogeotour!

Additional Hints (Decrypt)

[Nor] Xbqr gvy uratryåf: 793
[Eng] Pbqr gb gur cnqybpx: 793

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.