Skip to Content

<

Fossiler fra havet - D_Leslie_A #153

A cache by D_Leslie_A Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/17/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Fossiler i Trøndelag:

Generelt er det ikke over alt i Norge hvor vi kan finne og lokalisere fossiler. I restene av den kaledonske fjellkjeden som for eksempel på Karmøy, Smøla, Hølonda og i området rundt Snåsa i Trøndelag kan man finne fossiler fra kambrium, ordovicium og Silur tid bevart i sterke omvandlete sedimentære bergarter, metamorfe bergarter. Sedimentære bergarter med plantefossiler fra *devon (cirka 360–419 millioner år siden) finnes også ved Rørager oppe ved Fosen i Trøndelag.

* Devon, geologisk periode eller tidsintervall 416–359 mill. år tilbake. Perioden kom etter silur og ble fulgt av karbon. Devon kan deles inn i tre epoker: tidlig (416–397 mill. år), midtre (397–385 mill. år) og sen (385–359 mill. år) devon.

Ved Fosen og området ved Beitstadfjorden og noe nordover i Trøndelag, hvor vi befinner oss i det geologiske bildet er det funnet kull og plantefossiler av jura alder. Fossiler fra jura- og kritt-tiden finnes også i det kjente Ramsåfeltet på Andøya som er lengre nord opp mot Lofoten. Her finnes både plantefossiler og en rik marin fauna med muslinger, snegler og blekkspruter.

Plantefossiler som her er av kjent slag er alger, stromatolitter og koraller. I dette feltet og delen av norge har vi oftest dårlige oppbevarte forekomster. Disse er alle av omstrent samme alder som bergartene i oslofeltet. En noen grad av parallell til oslofeltet er trøndelagen, men bergartene her er mere omvandlet av vulkansk virksomhet og fjellkjedefoldinger, så fossilene er ofte helt ødelagte. Dessuten er her meget av vulkanske bergarter som granitter o.l og i dem finnes ikke fossiler. Som typisk skifer og kalkstein som er av sedimentær art så kom dette opp til overflaten etter å ha blitt avsatt i lag over tid ned i jordskorpen. Når dette laget kom opp tok det med seg disse avsetningene, de fossiler som en typisk finner her er spor av planter, stilker, koraller, stengel og noe fiske og dyrerester.

Så la oss ta et større dypdykk ned i den fossile verden, og se hva vi kan finne ut om den.

 

Hva er et fossil, og hvordan formes det? 

Den moderne bruken av ordet "fossil" refererer til det fysiske beviset på tidligere liv fra en tid før registrert menneskelig historie. Dette forhistoriske beviset inneholder de fossile rester av levende organismer, inntrykk og former av deres fysiske form og merker / spor opprettet i sedimentet av deres aktiviteter.

 

Fossiler forekommer jevnt rundt om i verden, men bare en liten del av deres live er blitt fossilregistrert. De fleste levende organismer forfaller ganske enkelt uten spor etter døden som naturlige prosesser resirkulerer deres myke vev og til og med harde deler som bein og skall.

 

En form fossil dannes når harde deler av en organisme er begravet i sedimenter, slik som sand, silt eller leire.

De harde delene løses opp med tiden og etterlater et hult område med organismenes form.


Et støpt fossil dannes i følge av at vi i forkant har hatt en fossil form.
Vann med oppløste mineraler og sedimenter fyller formens tomme felt.
Mineraler og sedimenter som er igjen i formen gjør et støp.
 

Her er noen kjente fossiler som en kan finne som opprinner fra havet:

 

Sjøliljer

Sjøliljer bebodd på grunt vann vokste i tette klynger, noen ganger kalt "lilje hager" på grunn av deres likhet med planter. Lange stengler ble forankret til sjøbunnen og struktur som utstrålende armer.

Koraller

Som de moderne korallrevene, representerer de rikelig med fossile rester. Koraller har en rekke forgrenings- og kroppsformer som gir hjem til andre skapninger og fungerer som en fanger for å fange sediment.

Brachiopoder (Skjell)

Brachiopodene er blitt alt utom utryddet i moderne hav og hav, men i den geologiske fortiden blomstret de på de grunne havområdene. I begynnelsen var de litt annerledes enn et kjent moderne havskjell, faktisk ganske forskjellige, med forskjellig skall og myk delanatomi.

Trilobitter

De var en av de første dyregruppene med hardt ytre skall av kalsitt, og skiller seg ut fra alle andre kjente dyregrupper ved at de er de eneste organismer som noen gang har hatt øyne med linser formet av kalsittkrystaller.

Radiolaire

er en gruppe av encellede organismer. De lever som dyreplankton i havet og har skall som består av silisiumdioksid. Når de dør, synker skallene ned på havbunnen. Store områder er dekket av slike skall.

 

 

 

Logging av cachen.

For å kunne logge cachen må du ha vært innom koordinatene, og svart på spørsmålene som er knyttet til earthcachen.

Når svarene er samlet inn, sendes dem til CO for verifisering.

 

Du kan logge cachen straks du har sendt svarene på email. CO vil kontakte deg om det er spørsmål til svarene.

Logger uten svar mottatt på email eller uten svar på eventuelle oppfølgerspørsmål fra CO vil bli slettet uten varsel eller videre oppfølging.

Vennligst ikke legg svarene på oppgavene eller bilder som besvarer oppgavene i loggen.

 


 

Oppgaver:

 

1. Svar på spørsmålene under ved å besøke Koordinatene.

 

A. Studer steinen på oppgitte koordinater. Utfra beskrivelsen har vi her støpt eller formet fossiler?

 

B. På bilde av plante/dyrelivert fra havbunnen. Er det noen fossiler du kjenner igjen fra bildet på lokasjonen? Hvilke?

 

C. Hvilket fossil er det som går igjen i steinen? Og hvor store er disse i størrelse?

 

2. Ta et bilde av deg, dere eller av din GPS og legg ved I loggen. Uten å avsløre noen av svarene!

 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

V fgrvara / Va gur fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.