Skip to content

<

Žanis Lipke

A cache by sputnikflieshigh Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/28/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LAT] Nepolitisks slēpnis mūsdienu peripetiju laikmetā. Neliels atgādinājums. Slēpnis ir neliels konteiners, satur viesu grāmatu un rakstāmo. Sekojot multi slēpnim, uzzināsi par dažādajām piemiņas vietām, kas veltītas Žanim Lipkem.

Žanis Lipke

Žanis Lipke, īstajā vārdā Jānis Lipke, dzimis 1900. gada 1. februārī. II Pasaules kara laikā Žanis Lipke strādāja Rīgas Ostā par doku strādnieku un krāvēju. 1939. gada Latvijas muitas lietu spriedums pret viņu par kontrabandas pārkāpšanu liecināja, ka viņš nebija godprātīgākais no doku darbiniekiem, viņš nebija svētais. Taču šī šausmīgā perioda laikā, izmantojot dokos iegūtās kontrabandas prasmes, Lipke izglāba vairāk nekā 55 ebrejus no drošas nāves.

Lai nacistu okupētajā pilsētā atrastu darbu, kas viņam palīdzētu arī ebreju glābšanas plānos, Žanis pabeidza gaisa aizsardzības kursus vācu komandantūrā Rīgā. Drīz pēc tam Žanis sāka  strādāt „Luftwaffe” noliktavās, tā saucamajos Sarkanajos Spīķeros pie Centrāltirgus, netālu no Rīgas geto, kur par palīgstrādniekiem tika nodarbināti arī geto ieslodzītie. Žanis ātri iemantoja priekšniecības uzticību un bija atbildīgs par ebreju nogādāšanu no geto uz darbu un atpakaļ. Šādi apstākļi bija labvēlīgi, lai Lipke pakāpeniski un mērķtiecīgi izvērstu ebreju glābšanas misiju.

Žanis sarunāja savus draugus, lai tie vakaros ienāk geto teritorijā kā ebreji, kurus Lipkem bija izdevies izvest no rīta. Tādējādi vakarā atgriezušos cilvēku skaits sakrita ar no rīta izgājušo skaitu. No rīta Žaņa draugi tādējādi varēja izbēgt ar jaunu darba grupu. Lipkes labākā slēpņa vieta bija 3×3 metrus liels bunkurs zem šķūņa, kas atradās tieši blakus viņa mājai. Bunkurs bija labi nodrošināts ar pārtikas precēm, tajā bija maza virtuve un pat radiouztvērējs.

Žaņa slava ātri izplatījās un Īzaks Drizins, kas dzīvoja Rīgas geto, uzrakstīja Lipkem izmisuma pilnu vēstuli, lūgdams, lai viņu slepus izved. Kādu nakti Lipke pēkšņi parādījās pie viņa istabas durvīm. Īzaks pateica Lipkem, ka visi geto iemītnieki tiks nogalināti. Lipke mirkli apdomājās un atbildēja: “Mēs varam atstāt geto jau rīt.” Nākamajā dienā Lipke pateica sargiem, ka viņam nepieciešami trīs ebreji dārza darbiem. Viņš apsolīja atvest viņus vakarā atpakaļ. Kad sargi minstinājās, viņš tos piekukuļoja ar trim vodkas pudelēm. Sargi atbildēja: “Par trīs vodkas pudelēm tu vari ņemt kaut simtu ebreju.”

Nereti Žanis izmantojot cilvēku vājības, piekukuļojot  sargus vai policistus ar naudu, cigaretēm vai šņabi, novēršot viņu uzmanību ar sarunām un tā labvēlīgi noskaņojot pret sevi. Lipke apgūlās uz salmiem un teica: “Te nu es esmu. Atvedu septiņus cilvēkus. Tikai septiņus. Ja es būtu atvedis 70 vai 700, tad būtu, par ko runāt.” Nespēdams mierīgi gulēt, viņš piecēlās un teica: “Es dodos atpakaļ uz Rīgu, lai izglābtu vairāk cilvēku.” 

Pēc kara Lipke ar sievu turpināja dzīvot mājiņā Balasta dambī. 1977. gadā viņam izdevās nokļūt Izraēlā, kur viņu sagaidīja cilvēku pūļi, kuri nesa viņu pa pilsētas ielām. Arī izdzīvojušie Latvijas ebreji tradicionāli pulcējās pie Lipkēm Ziemassvētkos un Jāņos. Pēc vairākiem infarktiem, 1987. gada 14. maijā Žanis 87 gadu vecumā aiziet mūžībā. Žanis pats uzskatīja, ka tas, ko viņš izdarījis, ir cilvēka pienākums. Ja kāds viņam jautāja: „Žani, cik cilvēku tu esi izglābis?”, viņš vienkārši atbildējis: 

„Es neesmu skaitījis. Ko vajadzēja, tos glābu. Ko varēju, tos glābu, es neskaitīju.”

Uzdevums:

  1. Cik koka norāžu uz memoriālu ir atrodamas Žaņa Lipkes memoriāla tuvumā (tuvākajās ielās aptuveni 200 m radiusā)?
  2. Pie Žaņa Lipkes memoriāla atrodas tumši pelēks elektrības skapis. Starp burtiem S un U tur redzams skaitlis (4 cipari)
  3. Piemiņas plāksne pie ēkas Firsa Sadovņikova ielā  - to tur 4 melnas skrūves - kas uz tām attēlots - zvaigzne (1000) / krusts (2000) / zieds (3000)
  4. Piemineklis Žanim Lipkem un visiem Latvijas ebreju glābējiem Holokausta laikā (1941-1945) - pie atbalstītājiem norādītās personas vārda burtu skaits.
  5. Piemineklis Žanim Lipkem un visiem Latvijas ebreju glābējiem Holokausta laikā (1941-1945) - atrodi vienā no betona izvirzījumiem vārdus Tatjana Šalfejeva, Dorofejs Šeluhins, Šarlote Sīmane, Pauls Sīmanis un Otilija - Otilijas uzvārda burtu skaits.

Iegūtos ciparus sarindo no A līdz L pēc šāda parauga: piemēram, ja Tevis atrastie skaitļi ir 26, 04, 1986, tad sarindo tos augošā secībā šādi – 01246689, A=0, B=1, C=2, D=4 utt. Rezultātā, projicējies no slēpņa sākuma koordinātām [J-G][L+F][A+E+K][I-D] metrus, FC[H+E],[C+I+K] grādu virzienā. Lai veicas! Lieti noderēs drauga plecs vai kāda cita pakāpšanās atribūtika.


Žanis Lipke

Žanis, or in his real name Jānis Lipke was born in February the 1st in 1990. During the World War II, he worked the docks in Riga. Žanis was not a saint, since a Latvian Customs Affairs verdict against him for contraband violations indicated that he was not always the most law-abiding of dockworkers. But during this horrific period, using skills honed at the docks, Lipke ultimately rescued more than 55 Jews from certain death. Žanis recruited his friends to enter the ghetto in the evening wearing the IDs of the Jews Lipke brought out that morning. Since the nightly returning headcount matched, no one seemed to be missing. In the morning, his friends would escape with a new work group. Lipke’s preferred hiding place was a 3×3 meter bunker under a barn next to his house. The bunker was well stocked with groceries and boasted heat, a small kitchen and even a radio.

Žanis’ reputation spread among the confined and Izak Drizin, a Jew living in the Riga ghetto, wrote Lipke a letter out of sheer desperation, begging to be smuggled out. One night, several weeks later, Lipke showed up to his room. Izak told Lipke that everyone in the ghetto was going to be killed and asked if Lipke could help him escape. Lipke thought for a moment and replied, “We can leave tomorrow.” The next day, Lipke told the guards he needed three Jews to work in his garden. When the guards hesitated, he bribed them with three bottles of vodka. The guards replied: “For three bottles of vodka, you can take a hundred Jews.”

Lipke asked two Russian women to shelter Izak and his friends. They served the men tea as Lipke and Izak’s brother scrounged transportation. Four hours later, they returned with bicycles. With bodies ravaged by starvation, they set out on an 80 km ride into the darkness. Narrowly dodging checkpoints and struggling to push on, they finally arrived at another hiding place in Dobele secured from a local farmer, where they met up with four other Jews Lipke had previously helped escape. Lipke lay down in the straw and said: “Here I am. I brought seven people. Only seven. If I’d brought 70 or 700 that would be something to talk about.” Restless, he got back up and said: “I’m heading back to Riga to bring back more people.”

The task:

  1. How many wooden sign posts to the memorial you can find in the closest streets of Žanis Lipke memorial (vicinity of around 200 m)?
  2. At the memorial there is a dark grey electricity box. Between letters S and U you can see a number (4 digits).
  3. Comemorative plaque at Firsa Sadovņikova iela - it is attached with 4 screws - what do they depict - a star (1000) / a cross (2000) / a flower (3000).
  4. Monument to Žanis Lipke and all Latvian saviours of Jews during the Holocaust (1941 - 1945) - there is a person supporting this monument - how many letters does the name of this person contain?
  5. Monument to Žanis Lipke and all Latvian saviours of Jews during the Holocaust (1941 - 1945) - find on one of the concrete lines the following names - Tatjana Šalfejeva, Dorofejs Šeluhins, Šarlote Sīmane, Pauls Sīmanis and Otilija - how many letters in surname of Otilija?

Arrange all the digits in an increasing order from A to L, make a projection from the starting coordinates to [J-G][L+F][A+E+K][I-D] meters, FC[H+E],[C+I+K] degrees. Good luck!

Additional Hints (Decrypt)

Nhtšn, xervfn chfr / Hc, yrsg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.