Skip to content

<

Warszawskie ZOO #2: Małpie figle / Monkey business

A cache by Geocaching Warszawa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/15/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Polskie Geo-Laury 2020
Laureat w konkursie Polskie Geo-Laury 2020

 

Polski/Polish

for English version please scroll down


Podczas dokonywania wpisu do kesza będziesz obserwowany przez kamery, strażników ZOO oraz mugoli. Zachowuj się naturalnie i dyskretnie. Obsługa ZOO jest poinformowana o keszu i nie będzie cię niepokoić (jeżeli nie będziesz nic niszczyć).

Założenie skrytki wymaga sporego wysiłku więc nie psuj ani nie zabieraj żadnego jej elementu - niech służy innym jak najdłużej. Po zalogowaniu zamknij starannie kłódkę.


Warszawski Ogród Zoologiczny oraz Geocaching Warszawa zapraszają do spaceru po najciekawszych zakamarkach ZOO. Wejście na teren ZOO jest płatne. Ceny biletów, godziny otwarcia oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie zoo.waw.pl.

Warszawskie ZOO #2: Małpie figle


Czy wiesz, że...

... szympansy to najbliżsi krewni człowieka. Są zdolne do myślenia abstrakcyjnego i potrafią posługiwać się narzędziami.
Wśród warszawskich szympansów warto wyróżnić Lucy, która uwielbia przebierać się w ludzkie ubrania i maluje obrazy.

... słowo lemur to w języku malgaskim „duch”. Pierwsi podróżnicy z Europy, słysząc odgłosy lemurów, byli pewni, że to jęki potępionych dusz.

... Arabowie niegdyś uważali, że pawiany to ludzie ukarani przez Allaha pokracznym wyglądem. Nie byli w stanie uwierzyć, że zwierzęta mogłyby być tak inteligentne.

... goryle to łagodne roślinożerne zwierzęta, które są mniej waleczne od swoich najbliższych krewnych: szympansów.

Zagadka


Skrzynka znajduje się na podanych współrzędnych (patrz waypoint). Aby ją otworzyć musisz odpowiedzieć na następujące pytania:

Odwiedź: Monkey House

A. Na pobliskim murze znajduje się metalowa płaskorzeźba. Ile jest małp z których składa się na to radosne stado?

Odwiedź: Monkey Island

B. Ile gatunków Lemurów zamieszkuje te wyspy (każdy z nich ma swój domek przy głównej alejce)?

Odwiedź: Człekokształtne

CD. Wejdź do środka budynku i odnajdź telefon z którego audioprzewodnik opowiada o życiu goryli. Ile lat średnio żyją goryle? [ a) -25 lat, b) -50 lat, c) -85 lat]

E. Na jednej ze ścian wisi tablica ze zdjęciami tutejszych szympansów - jedna z nich trzyma niebieską torebkę. Z ilu liter składa się jej imię?

Kod do kłódki: ABCDE


Angielski/English

polska wersja znajduje się powyżej


While logging the cache you will be under the eyes of cameras, ZOO staff and Muggles. Act natural but stealthy. The ZOO staff knows about the caches and will not disturb you (if you won’t disturb anyting)

Creating a cache takes time and effort. Please, don’t damage the containers and leave everything in place. Let the cache serve others as long as possible. After you finish logging – lock carefully! 


The Warsaw ZOO in cooperation with Geocaching Warsaw invite you for a walk around the ZOO’s most interesting spots. Entrance to the ZOO is paid. Ticket prices, opening hours and other useful information can be found at zoo.waw.pl.

Warsaw ZOO #2: Monkey business


Did you know...

...chimpanzees are the closest relatives of humans. They are capable of abstract thinking and are able to use tools.
Among the Warsaw chimpanzees you can meet Lucy, who loves to dress in human clothes and paints pictures.

... the word lemur means "ghost" in Malagasy. The first travelers from Europe, hearing the sounds of lemurs, were sure that they were moans of damned souls.

... The Arabs once thought that baboons were people punished by Allah with horrible looks. They could not believe that animals could be so intelligent.

... gorillas are gentle herbivorous animals that are much less violent than their closest relatives: chimpanzees.

Quiz


The cache is on given coordinates (see waypoint). To open the box please find an answers:

Go to: Monkey House

A. On a nearby wall you will find metal monkey silhouettes. How many monkeys (total) can you see in this happy family?

Go to: Monkey Island

B. How many Lemur species inhabit these islands (each species has its own house by the main alley)?

Go to: Człekokształtne

CD. Enter the building and find a phone with an audioguide about gorillas. How long do gorillas live? [ a) -25 years, b) -50 years, c) -85 years]

E. On a wall you will find a board with photos of the chimps living in the ZOO – one of them is holding a blue handbag. How many letter in the chimp’s name?

Lock code: ABCDE

[PL] W logbooku jest kod który będzie ci potrzebny do odnalezienia skrzynki finałowej. Nie zapomnij go spisać.

[EN] In a logbook you can find a code needed to open the final box. Don't forget to note it.

Additional Hints (Decrypt)

[PL]Onqm wnx znycn - mwrqm onanan nyob vaal bjbp
[EN]Or yvxr n zbaxrl - rng n onanan be bgure sehvg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.