Skip to Content

<

Táborský Lhotník - Haškovcova Lhota

A cache by fífaja & owneři z Lhotníku Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/19/2019
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dovolujeme si Vás pozvat k nám na Táborsko, které patří mezi okresy s nejčastějším výskytem obcí nebo místních částí obcí, jež mají ve svém názvu Lhota nebo Lhotka.
Byli bychom rádi, abyste s námi navštívili všechny zdejší obce těchto jmen, bez ohledu na to, jaký mají přívlastek.
Cela série bude vycházet postupně a bude zakončená bonusovou keší a tematickým eventem.
V logbooku se může vyskytovat bonus, tak si ho opište.
Zveme Vás na společné putování Táborským Lhotníkem.

Lhota (případně Lhotka, Lhoty, Lhotky, či Lehota) je častý název vesnic, které vznikly v období vrcholné středověké kolonizace na území Čech, Moravy a Slovenska. Usuzuje se, že vznik těchto osad spadá hlavně do 13. století a 1. poloviny 14. století. Nejstarší písemný doklad Lhoty na českém území se vztahuje k roku 1199.
Obyvatelé nově založených osad měli určité povinnosti a práva vůči vrchnosti. Tyto povinnosti byly ale po určitou dobu po založení vesnice promíjeny (často 5 nebo 8 let). Tomuto období se říkalo lhóta (vlastně lehota – ulehčení, osvobození, odklad) a někdy se přeneslo do názvu nově založené osady.

Lhoty často disponují přívlastky, které se vztahují buď k osobě zakladatele (např. Horákova Lhota), nebo velikosti (Dlouhá Lhota) či podobné charakteristiky (Dolní Lhota, Písková Lhota).

Táborský Lhotník - Haškovcova Lhota

Obec (německy Haschkowetz Lhota) leží 4 km severně od Bechyně v pruhu krajiny, kterou na východní straně ohraničuje řeka Lužnice a na straně západní říčka Smutná. Žije zde 72 (2018) obyvatel.

První obecní kronikář - pan učitel František Kvičinský popisuje nejranější dějiny obce takto: “Lhota či lhůta jest smlouvou, neb právem učená doba a protože nově zakládané osady za dávných dob na jistou dobu či lhůtu od poplatků osvobozeny byly, nazývány jsou Lhotami, Lhotkami nebo Lhůtami.“

Byl zde původně vystavěn panský dvůr a vedle dvora byli usazení deputátní dělníci, kterým byly darovány panské pozemky a na určitou dobu lhůtu osvobozené od všech poplatků. Jméno Haškovcova pochází od prastarého rodu Haškovců, kteří zde sídlili.

Roku 1477 Burian z Lažan dostal svůj dědický, bratrský a otcovský díl, od svých bratrů Václava a Voldřicha. Burian z Lažan dostal pustou tvrz v Podolí, dvůr poplužní, zpustlou ves Lhotu a dvory v Borovanech a Ratajích. Jeho rod zde nejspíš vládl až do roku 1569. Historické prameny uvádí, že v tomto roce se stala obec Lhota novým majetkem Petra Voka z Rožmberka a náležela k jeho panství.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1511. V roce 1598 se dostala obec oficiální název Haškovcova Lhota.

V roce 1678 v obci bylo 6 gruntů a 4 chalupy a v roce 1785 byly domy očíslovány. Dům č.1 obecní kovárna, č. 2 Jan Suchan, č. 3 obecní domek, č. 4 Antonín Kocourek, č. 5 Pavel Veselý, sedlák, č. 6 Jan Suchan, sedlák, č. 7 Václav Haškovec, sedlák, č. 8 Martin Haškovec, sedlák, č. 9 Jan Černý, chalupník, č. 10 Antonín Haškovec, sedlák, č. 11 František Nováček, sedlák, č. 12 Vojtěch Haškovec, sedlák, č. 13 Josef Bambas, č. 14 Mates Šulc, č. 15 vdova Zelená.

V roce 1887 byly vysázeny v hořejší části návsi lípy a kaštany. Z nich zbyly na hrázi u rybníčku 2 kaštany. Při vjezdu do obce u stavení č. 1 stojí nejstarší strom - lípa, jejíž staří se nám nepodařilo zjistit, ale podle objemu kmenu bude podstatně starší než ony dva kaštany z roku 1887.

Sakrální památky v obci a okolí
Kaple vystavená v roce 1856 se zvonem je součástí návsi v těsné blízkosti budovy obecního úřadu č.p. 5. Zděné kapličky u ohradní zdi č.p. 12 na západní části návsi a zděná kaplička v ohradní zdi u č.p. 15 na severní straně návsi. Boží muka se nacházejí jižně od Haškovcovy Lhoty a pochází asi z 1. poloviny 19. století.

Archeologická naučná stezka J.K. Hraše
Patnáctikilometrová trasa od Hrašeho rodného domu v Ratajích, přes Valy ratajské, tedy pozůstatek středověkého tvrziště, zbylé mohyly a okolo místa zvané Homoli nedaleko Haškovcovy Lhoty a zpátky do Ratají. Panely zachycují současné pojetí archeologie, archeologické způsoby a metody výzkumu i zpracování výsledků.

Zdroje:
https://www.haskovcovalhota.cz/aktuality/
https://www.turistika.cz/vylety/archeologicka-naucna-stezka-okruh-rataje-haskovcova-lhota/detail

Jak na keš?
Výchozí souřadnice ukazují na obec. Pro nalezení fináky je potřeba:

1. Vyluštit kruhové sudoku 6x6. Po vyluštění dosaďte číslice do vzorečku:
N 49 (modrá)(fialová+červená).[(2x žlutá)(zelená+modrá)(zelená+černá)]+[10]
Kontrola: Ciferaci číslic u barevných polí dostanete 3.

2 Na jednotlivých zastávkách správně odpovědět a dosadit do vzorečku:
E 014 2(A).(B)(A+2)(C-4)
Kontrola: Ciferaci hodnot A až C dostanete 3.

STAGE 1: Souřadnice N 49 19.946, E 014 28.085
Na kruhovém objezdu se nachází A sloupků:
a) 6, pak A=8
b) 8, pak A=7

STAGE 2: Souřadnice N 49 19.950, E 014 28.017
Na věžičce kaple zjistěte počet B zasklených oken:
a) 0, pak B=8
b) 4, pak B=0

STAGE 3: Souřadnice N 49 19.954, E 014 27.906
Vedle sloupu elektrického osvětlení stojí dopravní odrazové zrcadlo pro zabezpečení zlepšení rozhledových poměrů na komunikacích. Navíc obsahuje směrovku NS J.K.Hraše, která ukazuje směr C dalšího postupu po nauční stezce:
a) západ, pak C=6
b) jih, pak C=5

K 3.8.2019 došlo k úprave listingu. Je upraven výpočet finálky a nový hint. Na původním místě došlo k úpravě terénu.

Série Táborský Lhotník ma tyto keše:
Táborský Lhotník - Alenina Lhota
Táborský Lhotník - Balkova Lhota
Táborský Lhotník - Beranova Lhota
Táborský Lhotník - Broučkova Lhota
Táborský Lhotník - Dlouhá Lhota
Táborský Lhotník - Hnojná Lhotka
Táborský Lhotník - Hrušova Lhota
Táborský Lhotník - Chomoutova Lhota
Táborský Lhotník - Jeníčkova Lhota
Táborský Lhotník - Kamenná Lhota
Táborský Lhotník - Křekovická Lhota
Táborský Lhotník - Lhota Samoty
Táborský Lhotník - Lhotka u Zadní Lomné
Táborský Lhotník - Pejšova Lhota
Táborský Lhotník - Rybova Lhota
Táborský Lhotník - Řemíčovská Lhota
Táborský Lhotník - Starcova Lhota
Táborský Lhotník - Stoklasná Lhota
Táborský Lhotník - Zárybničná Lhota
Táborský Lhotník - BONUS
Táborský Lhotník - tematický event

Owneři Táborského Lhotníku:

Additional Hints (Decrypt)

h oevmv, cbq xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

37 Logged Visits

Found it 34     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.