Skip to content

Vysekání hradu Skála 2019 Cache In Trash Out Event

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 27 April 2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

27 April 2019, 09:00 - 14:00

Poslední sobotu v dubnu, tj. 27. dubna, vás všechny zveme na akci u zříceniny hradu Skála pořádanou společně se Spolkem pro záchranu historických památek Přešticka. Naším cílem bude vysvobození areálu zříceniny hradu od mladých náletových stromků, keřů a křovin tak, aby byly zbytky hradu dobře vidět.

Hrad Skála

Na severních svazích kopce Černý les jižně od Radkovic se táhne skalnatý hřeben. Dvojice jeho skalních suků posloužila ve 14. století ke zbudování hradu Skála (popř. Černá Skála). V Čechách neobvyklý typ hradu se vyznačuje dvojicí hradních jader, pročež jej lze označit jako dvojhrad, Ganerbenburk. Jediný další na našem území je Choustník. Horní hrad byl obklopen valem, který chránil čtyřbokou věž a palác mezi dvojicí věžovitých křídel. Dolní hrad stával na východním skalisku a tvořila jej čtyřboká věž, chráněné nádvoří a obytná budova.

Hrad Skála

Prvním doloženým vlastníkem je v roce 1318 Viléma z Rýzmberka, který je zakladatelem rodu Švihovských z Rýzmberka. Švihovští drželi hrad do roku 1548, kdy jej prodali Heraltu Kavkovi z Říčan. O dvacet let později je hrad uváděn jako pustý. V polovině 17. století byl hrad na popud císaře významně pobořen, aby se nestal domovem lapků a lupičů. Do dneška se z hradu dochovaly jen malé zbytky zdí a terénní stopy, od roku 1958 je dochované málo chráněno jako kulturní památka.

Čím se budeme bavit

Náš CITO event je již třetí geocachingovou akcí, která se zařadila po bok mnoha dobrovolnickým brigádám, které se na skále konají. Hrad je čištěn členy přeštického spolku pravidelně na jaře a na podzim a tak zřícenina hradu nepřipomíná království se spící Šípkovou Růženkou, ale o práci nouze také nebude, neb zeleň vydatně dorůstá.

Členové spolku budou mít k dispozici několik motorových pil, další motorové pily z našich řad jsou také vítány. Pomocí pil bude nežádoucí zeleň vyřezávána a porcována. Ostatní budou odtahovat menší větve hlouběji do lesa k zetlení a vynášet silnější polena k cestě. Vzhledem ke skalnatému terénu samotného hradu je tu možnost vyřezávat s využitím horolezeckého vybavení (to se bude hodit stejně na navazující lezecký event). Větve se nebudou pálit.

Časový plán

Začátek eventu je v 9 hodin na rozcestníku "Skála - zřícenina" (prosím buďte dochvilní, ať se práce vysvětluje jednou). Předpokládá se vyřezávání náletů maximálně do 16 hodin. Je ale možné, že v tomto čase už budeme dávno vyřízení a skončíme dřív. Prostě uvidíme, jak nám vysekávání půjde a proto oficiálně event skončí v 15 hodin, byť třeba budeme řezat o chvíli déle ;-) Okolo poledne si uděláme ohýnek a opečeme buřty.

Co se sebou

Oblečení na práci, pevné boty, pracovní rukavice. Motorová pila vítána, může se hodit nějaká ruční pilka, velké zahradnické nůžky. Horolezecké vybavení u pár lidí. Rozhodně zásobu pití, buřty s příslušenstvím, svačinu. Nezapomeňte přibalit dobrou náladu!

Parkování

Auta s registrační značkou nahlášenou v předstihu organizátorovi budou moci dojet na rozcestí u hradu, za sjízdnost cesty pro běžná auta a dostupnost místa pro parkování všech však neručíme. Prosím, zamyslete se však, zda potřebujete dojet na místo autem, např. s nářadím, protože na dlouhý seznam registračních značek se lesní hospodář kouká nevlídně. Před lesem, na okraji Radkovic před bytovkami jistě půjde najít několik míst k parkování, možná i těsně před lesem. Od poslední chalupy v Radkovicích na souřadnice eventu je to lehce přes 600 metrů s 65 metru převýšení, tj. za 20 minut dojdete.

Poznámka k termínu

Termíny akcí na hradě Skála vybírá Spolek a já do nich nezasahuji. Jsem si vědom konání akce ve Skocích a sám bych byl nejraději na Skále i ve Skocích. Bohužel z důvodu kolize termínu nepořádám na Skále CITO v březnovém termínu a jelikož nelze předpokládat, že by někdo jiný CITO na Skále zařídil, je to na mně. Prostě žádný naschvál. CITO na hradě Skála má svou polohou šanci oslovit lidi z jižního Plzeňska, Klatovska, Plzně a Rokycanska, kteří by do Skoků pro vzdálenost nejeli. Věřím, že Karlovarský kraj má dostatek geocacherů, aby účast několika lidí z Plzeňského kraje nebyla problémem.

Additional Hints (No hints available.)