Skip to Content

<

Vējzaķsalas tramvajs

A cache by Dakarinjsh Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/1/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Šai vietai nekāda skaistā skata nav, bet tā ir ļoti tematiska. Ielieku kastītē ar sabiedrisko elektrotransportu saistītus priekšmetus - elektro kontaktstieņa galviņas ieliktni (oglīti, kas slīd pa vadiem), alko-pārbaudes uzskaites kladīti, kurā droši variet rakstīties iekšā, biļešu rulli. Protams, ka mehāniskais zīmulis, bet paņemiet savu, jo tie mēdz pazust. Alkometra uzgaļi. Pirmajiem 10 atradējiem dāvanā! Kastītē neatrodas nekādas materiālās vērtības. Esam uzmanīgi, jo kanāla pretējā pusē rej melns suns. Blakus benzīntanks, kura laukumā vienmēr stāv mašīnas, kuras pieder makšķerniekiem.

Vējzaķsalas tramvajs.

Vietā, kur šobrīd atrodas Rīgas satiksmes 1. Trolejbusu parks (Ganību dambī 32) 1926. gadā savu darbu uzsāka jaunais Rīgas tramvaju depo, celts 1914. - 1915. gadā. Pēc 2. Pasaules kara 1947. gadā šo tramvaju depo pārbūvē un 1948. gadā tiek atklāts trolejbusu parks. TTP (Tramvaju un trolejbusu pārvalde) par jauna un moderna tramvaju depo nepieciešamību sāka runāt jau 1974. gadā, kad Rīgai piegādāja pirmos Čehoslovākijā ražotos tramvaju motorvagonus Tatra T3. Jauna tramvaju depo kompleksa būvniecību kā vienu no prioritātēm iekļāva Rīgas pilsētas pasažieru transporta kompleksās attīstības ilgtermiņa (1976. - 1990.) programmā. Šajā laika posmā bija arī iecere pa jauno 1985. gadā atklāto Oškalnu (Zemitānu) tiltu organizēt tramvaju kustību uz Purvciemu. Šobrīd joprojām ir redzamas tilta celtniecībā iestrādātas tramvaju sliedes. Sākumā teritoriju depo būvniecībai izvēlējās starp Duntes ielu un trolejbusu parku Ganību dambī, vietā, kur šobrīd atrodas lielveikals SKY and MORE. Tika izstrādātas projekta skices, taču sarežģīto grunts apstākļu dēļ projektu noraidīja. Rīgas izpildkomiteja ierādīja citu – pēc speciālistu domām, piemērotāku – gruntsgabalu Vējzaķsalas ziemeļu daļā Uriekstes un Rankas ielu rajonā. Topošā depo teritorija robežojās ar nākotnē izbūvējamām ielām – Viļa Lāča (Eksporta) ielu un Trapenes ielu, kā arī ar rūpnīcas RER teritoriju. Savukārt tramvaju iebraukšana un izbraukšana bija ieplānota no Uriekstes ielas puses. Viļa Lāča (Eksporta) iela Rīgas pilsētas attīstības plānā bija iecerēta kā ātrgaitas maģistrāle. 1981. gadā TTP saņēma Rīgas izpildkomitejas atļauju uzsākt tehniskā projekta izstrādi. 1984. gadā tramvaju depo bija jānodod ekspluatācijā. 1983. gadā visi projekta darbi bija apturēti. 1985. - 1986. gadā tika izstrādāti un Rīgas izpildkomitejā apstiprināti koriģēti tehniski ekonomiskie aprēķini un norādījumi, ka depo celtniecības darbi ir uzsākami 1989. gadā. Celtniecības ministrija bija noteikusi trestu Riga-promstroj par tramvaju depo būvniecības ģenerāluzņēmēju. Projektēšana turpinājās līdz pat 1990. gadam, tomēr praktiski dabā nekas nenotika. Viens no iemesliem tramvaju depo lēnai celtniecības virzīšanai bija gatavošanās Rīgas metro būvniecībai, ko Rīgas izpildkomiteja bija noteikusi par galveno prioritāti pasažieru transporta uzlabošanas jomā. TTP vadība vēl 1990-tajos gados centās panākt projekta turpināšanu, ieguldot arī materiālos resursus. Līdz ar iepriekš veiktajiem teritorijas meliorācijas darbiem TTP Ceļu dienests bija uzbēris smiltis un izlīdzinājis visu teritoriju, kā arī ierīkojis žogu ar vārtiem un organizēja apsardzi. 1995. gadā Rīgas dome atcēla visus padomju laika Rīgas izpildkomitejas lēmumus saistībā ar šo teritoriju un nebrīdinot TTP šo tehniski sagatavoto teritoriju iznomāja uz 50 gadiem ar Rīgas ostu saistītam uzņēmumam noliktavu ierīkošanai. Zemes gabala nomas līgums starp Rīgas domi un tās iznomātāju noslēgts līdz 2045. gadam. Attīstoties ostas darbībai un infrastruktūrai tramvaju depo šeit vairs nevar izbūvēt. 2005. gada 1. janvārī TTP kā atsevišķa struktūrvienība tika pievienota SIA Rīgas satiksme.

 

Tram of Vējzaķsalas (Vejzaksalas) island

In nowadays here is located public transportation company “Rīgas Satiksme” first trolleybus park (address: Ganibu Dambis 32, Riga), but in 1926 in this place, new Riga tram depot started its work. It was built from 1914-1915. After World War II, in 1947, tram depot was reconstructed and erect instead a trolleybus park was opened in 1948.Tram and trolleybus administration (TTA) started to discuss a necessity for a new tram depot in 1974 when Riga city got freshly made tram motor wagons Tatra T3 from Czechoslovakia. The construction of a new tram depot complex as one of the priorities was included in the long-term (1976-1990) program of the complex development of passenger transport in Riga. There was intention to organize tram traffic through newly opened (1985) Oskalnu (nowadays – Zemitana) bridge. Even nowadays there are visible tram tracks, built into the bridge construction.Originally tram depot was supposed to be between Duntes street and a trolley park in Ganibu dambis, where today we can find supermarket SKY and More. Project sketches were developed, but the project was rejected due to difficult soil composition. The Riga Executive committee allowed another location, which, as they thought, was more appropriate – building plot in North of island Vejzaksala in the area of Uriekstes and Rankas street. New depot territory bordered with streets, which building process was supposed to start soon – Vilis Lacis (Eksporta), Trapenes streets, and territory of “Riga Electric Machine Building Works” factory. The arrival and departure of trams were planned from the side of Uriekstes street. Vilis Lacis (Export) Street in Riga City Development plan was conceived as a high-speed highway. In 1981, TTA received permission from the Riga Executive committee start to develop a technical project. In 1984 tram depot had to be given in the exploitation, but in 1983 all project works were stopped. In 1985-1986 corrected technical and economic calculations and instructions for the beginning of the depot construction in 1989 were elaborated and approved by the Riga Executive committee. The Ministry of Construction assigned a trust “Riga-promstroj” as general contractor for the construction of a tram depot. The project works continued until 1990, but in reality, nothing happened. One of the reasons why this project moved so slowly, was preparation works for building Riga metro, which was stated as the main priority of the Riga Executive committee. In the 1990s, the management of TTA tried to continue the project by investing material resources. Along with the land reclamation works carried out previously, the TTA Road Service had sanded up the entire area and installed a fence with a gate and organized security. In 1995, the Riga City Council cancelled all decisions of the Soviet Executive committee in relation to this territory and did not warn TTA about the fact that their technically prepared territory is leased for 50 years as a warehouse for a company which is related with Riga Harbour. The land lease agreement between Riga City Council and its lessor is concluded until 2045. The development of port operations and infrastructure makes it impossible to build a tram depot here.On January 1, 2005, TTA was added as a separate structural unit to Ltd. “Rīgas Satiksme.”

Additional Hints (Decrypt)

Zrxyrwnz orgban xnhqmv.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

42 Logged Visits

Found it 39     Didn't find it 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.