Skip to Content

<

Na kameni kámen III - Troll

A cache by DrakMrak Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/06/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na kameni kámen III - Troll

Tato Earth keš vás dovede na zajímavé místo nedaleko městyse Budišov. Na poli u lesa stojí prazvláštní skupina kamenů jakoby jen tak pohozených na kopečku. Jeden z kamenů má tvar hlavy. Proč zrovna Troll - no mě se vždycky asocioval s naštvaným skřetem (trollem). Nicméně z různých úhlů se troll šklebí různě a lze najít úhel s naštvaným kukučem, zrovnatak jako s veselým úšklebkem. Ozývaly se i hlasy, že jako z oka vypadl jedné populární postavičce ve hře na mobilech "Angry birds"

Něco z geologie Třebíčska

Třebíčský masív je magmatické těleso o ploše cca 500 km² rozkládající se přibližně mezi městy Jaroměřice nad Rokytnou, Polná a Velká Bíteš. Z pohledu regionální geologie náleží třebíčský masiv do oblasti moldanubika. Třebíčský masiv je tvořen specifickými horninami tzv. durbachity, které jsou charakteristické zvýšenými obsahy draslíku a hořčíku, což jsou prvky, které se běžně ve vyvřelých horninách nekoncentrují společně. Oproti běžným magmatickým horninám je pro durbachity charakteristické zvýšení zastoupení uranu a thoria, což společně s vysokým zastoupením draslíku přispívá k jejich radioaktivitě.

Mineralogicky jsou horniny třebíčského masivu tvořeny zejména alkalickými živci, křemenem doprovázenými v menší míře biotitem, plagioklasem a amfibolem. Horniny jsou většinou porfyrické méně často stejnoměrně zrnité. Petrograficky odpovídají durbachity třebíčského masivu nejčastěji melanokratním amfibol-biotitickým granitům až syenitům.

Horniny byly datovány pomocí radioaktivních izotopů a zjištěná stáří se pohybovala kolem 340 milionů let (spodní až střední karbon).

Hornina je poměrně vzácná ve světovém měřítku a Třebíčský pluton (pluton - označuje velké těleso magmatického původu) představuje největší komplex durbachitů na světě.

Složení plutonických hornin

Durbachit (Syenit)

Mineralogické složení: hlavní minerální složky jsou vyrostlice draselného živce, tmavá slída biotit, amfibol, dále plagioklas a křemen, akcesorické minerály: apatit, zirkon, monazit.

Složení hornin

Zvětrávání žulosyenitů

V třetihorách vznikly mimo jiné velké oblé kameny, seskupené místy do malených a místy i bizarních skupinek nebo tvarů. Veřejnost je mylně nazývá "bludnými balvany", což je ale nesprávné - správně souvisí s přímo s geologickým podkladem třebíčského plutonu a nebyly jako bludné balvany transportovány ledovcem. Nacházejíse především severně od Třebíče, kde jsou větší nahromadění kamenů u Pocoucova a Trnavy. Balvany durbachitů vynikají mnoha zajímavými formami zvětrávání a odnosu. Je pro ně charakteristická kulovitá odlučnost, projevující se jejich kulovitým zvětráváním a tvorbou exfoliačních šupin a desek. Nejpozoruhodnější je výskyt dutin typu tafone, resp. basis-tafone. Na balvanech je dále možno pozorovat četné skalní mísy, mrazové trhliny, vytvořen je zde úpatní výklenek (skalní útvar Loupežnický stůl), pseudokar a nedokonalá balvanová moře, vejce.

Obrázky a informace čerpány z České geologické služby: www.geology.cz a ze stránek Životního prostředí třebíčska: zivpro.trebic.cz, Fotografie jsou vlastní.

Přístup

Od parkoviště po cestě až k zadanému bodu, pak podél oplocenky a nejkratší cestou ke kameni, stezka tam většinou je neb ke kameni se chodí. Nejezděte tam autem je to poměrně špatná cesta! Držte se obrázku.

[CZ] - Úkoly pro odlovení keše

  1. Výška Trolla na souřadnicích - stačí přibližný odhad +/- 0,5m
  2. Má troll tvář, nos i zezadu kamene (rozměrnější ne nějaké pidihrbolky) - ANO/NE
  3. Podle grafu zkuste odhadnout hlavní rozdíl mezi Žulou (Granitem) a Durbachitem (Syenitem) - jeden zásadní rozdíl (listing)
  4. Jak vznikají jednotlivé kameny oblých a někdy až bizarních tvarů, které se nachází po okolí a co si lidé o jejich vzniku mysleli dříve - vlastními slovy (listing)
  5. Nepoviné - foto s trollem - nějaký správný xichtový (prosím nespojlujte zadní část hlavy, děkuji)

Odpovědi beru přes profil i přes komunikátor

[EN] - Tasks for complete EC

  1. Height big stone at coordinates - just an approximate estimate +/- 0,5m
  2. He has a head stone - face or a nose on back side of stone? (larger, not some small protrusions) - YES/NO
  3. The difference between the Syenit and the Granite according to the chart - the most important difference (listing)
  4. How was created individual stones of round and sometimes bizarre shapes, that are around and what people thought about their origins earlier - in your own words (listing)
  5. Voluntary task: some photo with head stone

I take the answers through the profile even through the communicator

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.