Skip to content

<

Neverjetne gore: Velika planina

A cache by Neverjetne_gore Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/15/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English description

 

Gorenjsko pokrajino, kot že ime nakazuje, zaznamujejo gore. Povezanost Gorenjcev z gorami se kaže tudi v kulturi, dokaze o tem pa hranijo muzeji, ki predstavljajo gorske zgodbe kot del naše skupne preteklosti.

V Loškem muzeju v Škofji Loki so predstavljeni Lubnik in predmeti iz bakrene dobe, v Medobčinskem muzeju Kamnik je poudarjeno planšarstvo – življenje na Veliki planini, v Tržiškem muzeju je izpostavljena smučarska tekma na Zelenici, v Čebelarskem muzeju v Radovljici plemenilne postaje, ki jih srečamo na poti proti Roblekovem domu, v Gorenjskem muzeju v Kranju se spominjajo 40. obletnice slovenskega vzpona na Everest, za katerega so se pripravljali na Joštu, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa Planinski raj v karikaturah prikaže odnos do gora nekoč in danes, ki ga lahko ponotranjimo na primeru Golice. Gore in muzeji so v obdobju med majem 2019 in septembrom 2020 postali prave zakladnice!

Velika planina - alpski biser brez primere

 

Velika planina, je največja pašna planina na Slovenskem, ki leži na skoraj tisoč hektarjev veliki razgibani kraški planoti, na povprečni višini okoli 1500 metrov. Danes je Velika planina obdana z redkim smrekovim gozdom ter ruševjem in posejana z značilnimi kraškimi vrtačami. Jama Veternica je najbolje poznana naravna znamenitost planine. Sestavljata jo jami Mala in Velika Veternica. Na zložni planoti se je gozd že pred stoletji umaknil pašnikom. Mehke zelene trate med vrtačami so dale idealne pogoje za letno pašo govedi. Poleti travnike rožnato belo obarva kamniška murka, ki je tukajšnji endemit.

Na planini so pastirji skozi stoletja zgradili pastirsko naselje. Naselje velja za enega redkih ohranjenih naselij te velikosti v Evropi ter privablja številne obiskovalce vse dni v letu. Prepoznavno je  po svoji tipični ovalni arhitekturi, ki predstavlja nekakšen simbol Velike planine. Strehe koč so krite s značilnimi smrekovimi skodlami, ki segajo zelo nizko. V kamniškem koncu pastirsko kočo poimenujejo pastirska bajta ali pastirski stan, smrekovi skodli pa po domače pravijo »šinkel«. Bajte pozimi najamejo bajtarji – najemniki, česar drugje ne poznajo.


Velika planina poleti / Velika planina in summer time (Foto / Photo by: Jure Gasparič)

 

V vseh zakladih se nahaja žig in kdor bi jih želel zbirati, si lahko natisne brošuro (klikni za prenos).
Opozorilo: Kot lastnik zaklada zagotavljam, da je ta datoteka na povezavi varna za prenos. Geocaching HQ ali pregledovalec ni preveril morebitne zlonamerne vsebine. Datoteko prenašate na lastno odgovornost.

  

As its name indicates, the Gorenjska region is distinguished by mountains (gore means mountains). People of Gorenjska have always lived in close connection with mountains, which is evident from their culture and their past, preserved in museums. Stories from the mountains are a part of the history we share, which can be found in the museums.

Škofja Loka Museum presents Lubnik mountain and items of the Copper Age, Intermunicipal Museum Kamnik introduces Alpine dairy farming and life at Velika planina, Tržič Museum highlights the ski competition at Zelenica, Museum of Apiculture in Radovljica presents breeding stations which are located on the way to the Roblekov dom mountain hut on Mt. Begunjščica, Museum of Gorenjska in Kranj pays tribute to the 40th anniversary of the first Slovenian ascent of Mount Everest, the preparation of which took place at Jošt mountain in Kranj, the Slovenian Alpine Museum in Mojstrana with its exhibition Mountain Paradise invites visitors to reflect upon our past and present attitude to mountains, which can be internalized on Golica mountain. By May 2020, mountains and museums will become a cache of adventure!

Velika planina - Unique Alpine Pearl

 

Velika planina is the largest pastureland in Slovenia, which is situated on almost a thousand hectares of the large, vibrant Karst plateau, at an average height of about 1500 metres. Today Velika planina is surrounded by rare spruce forests and mountain pines and is sown with typical karstic sinkholes. Veternica cave is the most popular natural site of interest on Velika planina. It is assembled of the caves Mala Jama and Velika Veternica. On the plain plateau, the forest has been withdrawn from the pastures centuries ago. The soft green lawns between the sinkholes gave the ideal conditions for the annual grazing of the cattle. In the summer the meadows are pink and white from Nigritella nigra, an endemic flower of this region.

Throughout the centuries, shepherds have built herdsmen's settlement on the mountain. It is known as one of few the settlements of such size in Europe and attracts many visitors throughout the year. It is distinct by its typical oval architecture which symbolises Velika planina. The roofs are covered with pine shingles, which extend rather low. The name of the cottage in the Kamnik part of Velika planina is “a herdsman hut” or “a shepher’s home”, and a pine shingle is called “šinkel”. In winter, the cottages are available for rent, which is a unique feature.


Velika planina leta 1935 / Velika planina in 1935 (Foto / Photo by: Stane Aparnik, arhiv MMK)

 

You will find stamps in caches. In case you want to collect them, print the leaflet (click to download).
Alert: As the geocache owner, I ensure that this linked file is safe to download. It has not been checked by Geocaching HQ or by the reviewer for possible malicious content. Download the file at your own risk.

 

Additional Hints (Decrypt)

Yhxawn i fxnyv /
Ubyr va gur ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)