Skip to content

<

Neverjetne gore: Roblek pod Begunjščico

A cache by Neverjetne_gore Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/15/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English description

 

Gorenjsko pokrajino, kot že ime nakazuje, zaznamujejo gore. Povezanost Gorenjcev z gorami se kaže tudi v kulturi, dokaze o tem pa hranijo muzeji, ki predstavljajo gorske zgodbe kot del naše skupne preteklosti.

V Loškem muzeju v Škofji Loki so predstavljeni Lubnik in predmeti iz bakrene dobe, v Medobčinskem muzeju Kamnik je poudarjeno planšarstvo – življenje na Veliki planini, v Tržiškem muzeju je izpostavljena smučarska tekma na Zelenici, v Čebelarskem muzeju v Radovljici plemenilne postaje, ki jih srečamo na poti proti Roblekovem domu, v Gorenjskem muzeju v Kranju se spominjajo 40. obletnice slovenskega vzpona na Everest, za katerega so se pripravljali na Joštu, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa Planinski raj v karikaturah prikaže odnos do gora nekoč in danes, ki ga lahko ponotranjimo na primeru Golice. Gore in muzeji so v obdobju med majem 2019 in septembrom 2020 postali prave zakladnice!

Roblek pod Begunjščico

 

Begunjščica je sedma gora južne verige Karavank, ki presega 2000 metrov. Najvišji vrh njenega grebena je visok 2060 metrov. Pod severnim ostenjem, v dolini Završnice, je v smeri proti Zelenici plemenilna postaja Antona Janše Zelenica – območje, kjer skrbimo za ohranjanje kranjske čebele. Pot mimo nje pripelje pohodnike vse do Roblekovega doma. Nekoč so na gori kopali manganovo rudo, na planinah so bili pašniki, danes pa jo navdušeno obiskujejo planinci.

Prva koča na Begunjščici se je imenovala po dr. Janku Vilfanu, odvetniku iz Radovljice in takratnem predsedniku radovljiške podružnice SPD. Zgradili so jo leta 1909, a nižje, kot stoji danes. Leta 1933 so na sedanjem mestu zgradili nov dom, ki so ga poimenovali po Hugonu Robleku (1871–1920), pobudniku planinstva na Gorenjskem, ki je tragično umrl pri požigu Narodnega doma v Trstu.


Begunjščica (Foto / Photo by: Matic Prosen Erjavšek)

 

V vseh zakladih se nahaja žig in kdor bi jih želel zbirati, si lahko natisne brošuro (klikni za prenos).
Opozorilo: Kot lastnik zaklada zagotavljam, da je ta datoteka na povezavi varna za prenos. Geocaching HQ ali pregledovalec ni preveril morebitne zlonamerne vsebine. Datoteko prenašate na lastno odgovornost.

  

As its name indicates, the Gorenjska region is distinguished by mountains (gore means mountains). People of Gorenjska have always lived in close connection with mountains, which is evident from their culture and their past, preserved in museums. Stories from the mountains are a part of the history we share, which can be found in the museums.

Škofja Loka Museum presents Lubnik mountain and items of the Copper Age, Intermunicipal Museum Kamnik introduces Alpine dairy farming and life at Velika planina, Tržič Museum highlights the ski competition at Zelenica, Museum of Apiculture in Radovljica presents breeding stations which are located on the way to the Roblekov dom mountain hut on Mt. Begunjščica, Museum of Gorenjska in Kranj pays tribute to the 40th anniversary of the first Slovenian ascent of Mount Everest, the preparation of which took place at Jošt mountain in Kranj, the Slovenian Alpine Museum in Mojstrana with its exhibition Mountain Paradise invites visitors to reflect upon our past and present attitude to mountains, which can be internalized on Golica mountain. By May 2020, mountains and museums will become a cache of adventure!

Roblek pod Begunjščico

 

Begunjščica is the seventh mountain of the southern Karavanke mountain chain which exceeds 2000 metres. The highest peak of its ridge is 2060 metre high. At the feet of its northers walls is the Završnica valley, and in the direction of the Zelenica mountain pasture, there is the breeding station of Anton Janša Zelenica – the central area for the preservation of the Carniolan bee. The path that leads past the breeding station, takes hikers all the way to the mountain hut Roblekov dom. In the olden days, the mountain was known for manganese ore mining and cattle grazing, while today it is full of enthusiastic mountaineers.

The first hut on Begunjščica was named after Dr. Janko Vilfan, a lawyer from Radovljica and the then president of the Radovljica branch of the Slovene Mountaineering Society. It was built in 1909, but on a location a bit lower than today. In 1933, a new hut was built in the present place and named after Hugo Roblek (1871-1920), an initiator of mountaineering in Gorenjska, who died tragically in the fire arson attack on the Trieste National Hall.


Plemenilna postaja Antona Janše Zelenica / Breeding station of Anton Janša Zelenica (Vir / Source: Čebelarski muzej Radovljica)

 

You will find stamps in caches. In case you want to collect them, print the leaflet (click to download).
Alert: As the geocache owner, I ensure that this linked file is safe to download. It has not been checked by Geocaching HQ or by the reviewer for possible malicious content. Download the file at your own risk.

 

Additional Hints (Decrypt)

Qibqroryan fzerxn /
Gjb-gehax fcehpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)