Skip to content

<

Neverjetne gore: Sveti Jošt nad Kranjem

A cache by Neverjetne_gore Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/15/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English description

 

Gorenjsko pokrajino, kot že ime nakazuje, zaznamujejo gore. Povezanost Gorenjcev z gorami se kaže tudi v kulturi, dokaze o tem pa hranijo muzeji, ki predstavljajo gorske zgodbe kot del naše skupne preteklosti.

V Loškem muzeju v Škofji Loki so predstavljeni Lubnik in predmeti iz bakrene dobe, v Medobčinskem muzeju Kamnik je poudarjeno planšarstvo – življenje na Veliki planini, v Tržiškem muzeju je izpostavljena smučarska tekma na Zelenici, v Čebelarskem muzeju v Radovljici plemenilne postaje, ki jih srečamo na poti proti Roblekovem domu, v Gorenjskem muzeju v Kranju se spominjajo 40. obletnice slovenskega vzpona na Everest, za katerega so se pripravljali na Joštu, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa Planinski raj v karikaturah prikaže odnos do gora nekoč in danes, ki ga lahko ponotranjimo na primeru Golice. Gore in muzeji so v obdobju med majem 2019 in septembrom 2020 postali prave zakladnice!

Sveti Jošt nad Kranjem

 

Sveti Jošt nad Kranjem je 847 metrov visoka vzpetina, za Kranjčane hišni hrib, kjer lahko dnevno nabirajo in vzdržujejo svojo kondicijo. Sv. Jošt je zavetnik romarjev, zato je cerkev na vrhu vzpetine od nekdaj privabljala romarje od blizu in daleč. Največ zaslug za tak razcvet božje poti je imel duhovnik Simon Vačavnik. V cerkvi je znamenit tudi velik zvon, na katerem so vgravirani Prešernovi verzi, ulit pa je bil iz turških topov, zaplenjenih v bitki na Peloponezu leta 1827.

Jošt je bil tudi eden od poligonov za trening Andreja Štremflja in Nejca Zaplotnika, ko sta se pripravljala na odpravo na Everest leta 1979. Na Jošt sta običajno tekla od doma, štirikrat do petkrat na teden. Pogosto sta nadaljevala na Špičasti hrib ali Mohor. Andrej se spominja, da v tistih letih ni srečal žive duše, ko se je po obilnem sneženju ob desetih odpravil na Jošta – danes pa je sneg zgažen že ob sedmih.


Cerkev sv. Jošta / Church of St. Jošt (Vir / Source: wikimedia.org)

 

V vseh zakladih se nahaja žig in kdor bi jih želel zbirati, si lahko natisne brošuro (klikni za prenos).
Opozorilo: Kot lastnik zaklada zagotavljam, da je ta datoteka na povezavi varna za prenos. Geocaching HQ ali pregledovalec ni preveril morebitne zlonamerne vsebine. Datoteko prenašate na lastno odgovornost.

  

As its name indicates, the Gorenjska region is distinguished by mountains (gore means mountains). People of Gorenjska have always lived in close connection with mountains, which is evident from their culture and their past, preserved in museums. Stories from the mountains are a part of the history we share, which can be found in the museums.

Škofja Loka Museum presents Lubnik mountain and items of the Copper Age, Intermunicipal Museum Kamnik introduces Alpine dairy farming and life at Velika planina, Tržič Museum highlights the ski competition at Zelenica, Museum of Apiculture in Radovljica presents breeding stations which are located on the way to the Roblekov dom mountain hut on Mt. Begunjščica, Museum of Gorenjska in Kranj pays tribute to the 40th anniversary of the first Slovenian ascent of Mount Everest, the preparation of which took place at Jošt mountain in Kranj, the Slovenian Alpine Museum in Mojstrana with its exhibition Mountain Paradise invites visitors to reflect upon our past and present attitude to mountains, which can be internalized on Golica mountain. By May 2020, mountains and museums will become a cache of adventure!

Sveti Jošt nad Kranjem

 

Sveti Jošt nad Kranjem is an 847-metre high hill, where the people of Kranj like to exercise and do some sports daily. St. Jošt is the patron saint of pilgrims who have always come to visit the church on the top of the hill from near and far. The pilgrim route flourished and the priest Simon Vačavnik deserves most of the credit for it. The church is also known for a large bell with engraved Prešeren’s verses. The bell was cast from the Turkish cannons which were confiscated in the Battle of Navarino in 1827.

Jošt was also one of the training grounds for Andrej Štremfelj and Nejc Zaplotnik who prepared for the Mount Everest expedition in 1979. They would run to Jošt from their homes, four to five times a week. They would often continue to Špičasti vrh or Mohor hills. Andrej recalls that after a heavy snowfall he would not meet a living soul when running to Jošt at 10 am in that years. Today, the trail through snow is broken at 7 in the morning already.


Razglednica iz leta 1929 / Postcard from 1929 (Vir / Source: wikimedia.org)

 

You will find stamps in caches. In case you want to collect them, print the leaflet (click to download).
Alert: As the geocache owner, I ensure that this linked file is safe to download. It has not been checked by Geocaching HQ or by the reviewer for possible malicious content. Download the file at your own risk.

 

Additional Hints (Decrypt)

Xberavan /
Ebbg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)