Skip to Content

This cache has been archived.

Larsus cisalpinus: Time to say goodbye. Thanks for all your helping hands and friendly log entries!

More
<

CiPiToPo - Cache in Prize in Trash out Prize out

A cache by Larsus cisalpinus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Thursday, 25 April 2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

25 April 2019, 18:00 - 20:00

Pomladansko čiščenje v naravnem rezervatu Barje


Kot lahko vidite po imenu dogodka, bo ta CITO nekoliko drugačen.

Sestali se bomo ob 18.00 na objavljenih koordinatah. To pomeni, da imamo na razpolago dve uri dnevne svetlobe, saj v tem času leta sonce zaide ob 20.00.

Seveda bi pravi ljubitelj narave prišel na lokacijo s kolesom ali celo peš. Ker pa se ta dogodek CITO odvija sredi tedna, je povsem razumljivo, da bo večina od vas prišla z avtomobilom.

Po tem, ko so se vsi udeleženci zbrali in smo zaključili naše običajne geolovske aktivnosti (dnevnik, sledljivčke, skupinsko gasilsko sliko, osvežitev in prigrizke ...), se bomo razdelili v manjše skupine. Da bo čiščenje bolj učinkovito, bo vsaka skupina dobila nalogo, da očisti posebno območje okoli lokacije dogodka.

Vsaka skupina dobi dva para vreč za smeti. Ena za reciklažne predmete in eno za ostalo. Zbirali bomo LE predmete, ki se prilegajo v te vrečke in niso pretežki (npr. plastenke, pločevinke za pivo ...). To pomeni, da NE bomo zbirali nobenih težkih predmetov, kot so avtomobilske pnevmatike, stara kolesa itd.

Če skupina najde nezakonito smetišče, jo bo član skupine posnel in zapisal natančne koordinate. Organizator dogodka bo te informacije nato posredoval pristojnim organom.


Zakaj se ta CITO razlikuje od drugih CITO dogodkov?


Ker lahko dobite nagrado. Pravzaprav lahko celo osvojite dve nagradi.

1. Skupinsko tekmovanje: Na koncu bomo pretehtali zbrano smeti. Skupina, ki je zbrala največ smeti, dobi skupinsko nagrado. Zato se zbirajo le majhni predmeti za smeti, narejeni iz plastike ali podobnih materialov. Izdelki, izdelani iz železa, lesa, kamna, se ne bodo šteli.

2. Individualna nagrada / smetarska loterija: posamezno nagrado lahko pridobite z iskanjem določenih predmetov za smeti, ki jih je organizator sam „skril“ v vsakem od različnih področij čiščenja. Vsak od teh posebnih predmetov nosi številko. Zmagovalec posamezne nagrade bo določen z loterijo.

Kaj morate pripeljati s seboj na dogodek:

Rokavice in dobro razpoloženje laughing!

Afterparty: Po eventu bomo v bližnjem baru Kolišče slavili zmagovalce in naša dobra dela za naravo.

Pa še neki: S sodelovanjem na tem dogodku se lahko kvalificirate za CITO izziv 2019.

Sodelujte v CITO izzivu 2019!English version:


Springcleaning in the Barje nature reserve


As you can see by its name, this CITO will be a bit different.

We will meet at 18.00 o’clock at the posted coordinates. That means we have two hours of daylight at our disposal as at this time of the year the sun sets at 20.00 o’clock.  

Of course, a real nature lover would come to the event location by bike, or even on foot. But since this CITO takes place in the middle of the week, it is perfectly understandable that most of you will come by car.

After all the participants have gathered and we have finished our usual event business (logbook, trackables, group picture, refreshments and snacks …) we will split up into smaller groups. To be more effective each group will get the assignment to clean a certain area around the event location.

Each group gets two pairs of rubbish bags. One for recycable items and one for the rest. We will only gather objects that fit into these bags and are not too heavy (e.g. plastic bottles, beer cans …). That means we will NOT collect any big, heavy items such as car tyres, old bikes, etc.

In case a group finds an illegal rubbish pit, one group member will take a picture of it and will write down the exact coordinates. The event organizer will then forward these information to the authorities.


Why is this CITO different from other CITO events?


Because you can win a prize. Actually you can even win two prizes.

1. Group competition: At the end we will weigh the collected trash. The group that has collected the most trash wins a group prize. For this reason only small trash items made out of plastic or similar materials shall be collected. Items made out of iron, wood, stone, etc. will not be counted.

2. Individual prize / trash lottery: You can win an individual prize by finding certain trash items that the organizer himself has “hidden” beforehand in each group section. Every single of these special items carries a number. The winner of the individual prize will be determined by lottery.

What you should bring to the event:

Gloves and good mood laughing!

Afterparty: We will celebrate the winners and our good deeds for mother nature in the nearby bar Kolišče.

 

Additional Hints (Decrypt)

Bpvfgvzb Fybiravwb!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

37 Logged Visits

Write note 3     Archive 1     Will Attend 16     Attended 15     Publish Listing 1     Announcement 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 5 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.