Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

Zi.raficky: Doufám, že ani v archivu, ani v krytu nikdo nezůstal, event je za námi a tak zavíráme.

More
<

Archiv StB - druhá exkurze

A cache by Zi.raficky Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Wednesday, 12 June 2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

12 June 2019, 15:00 - 15:30

Exkurze do budovy 3. oddělení Archivu bezpečnostních složek, spravujícího dokumenty StB a Ministerstva vnitra z let komunismu. Omezený počet míst.


Archiv bezpečnostních složek vznikl dle zákona č. 181/2007 Sb. k 1. 8. 2007, přičemž reálnou činnost začal vykonávat k 1. 2. 2008. Archiv je správním úřadem se sídlem v Praze, který je součástí rozpočtové kapitoly Ústavu pro studium totalitních režimů.
Nejdůležitějším úkolem Archivu bezpečnostních složek je pečovat o archiválie bezpečnostních složek z období komunistické totalitní moci, které jsou v jeho správě. K této činnosti patří pochopitelně i zpracování archiválií a vytváření archivních pomůcek, což je nezbytná podmínka pro zpřístupňování archiválií, které jsou uloženy v jednotlivých archivních souborech, široké badatelské veřejnosti. V Archivu bezpečnostních složek mají správu archivních souborů na starosti tři oddělení, z nichž dvě sídlí v Praze a jedno poblíž Brna - a tohle oddělení navštívíme. Archiv k 1. 1. 2017 spravoval 748 archivních fondů a sbírek o metráži více než 19 944 bm.

Úkoly Archivu bezpečnostních složek:
- zpřístupňovat a zveřejňovat dokumenty a archiválie podle zákona o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé StB
- umožnit nahlížení do archiválií podle zákona o archivnictví a spisové službě
- poskytovat nezbytnou pomoc a informace státním orgánům příslušným k bezpečnostnímu řízení, popř. k šetření podle zákona o ochraně utajovaných informací, zpravodajským službám ČR k plnění jejich úkolů a orgánům činným v trestním řízení
- vyhledávat dokumenty pro potřeby úřadů, právnických a fyzických osob, pořizovat jejich opisy a kopie
- plnit na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv
- přijímat za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a uzavírá za Českou republiku příslušné smlouvy
- provádět vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědných oborů
- vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a výkonu spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie

V lesích mezi Kanicemi a Ochozí u Brna sídlí důležité Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV. Toto oddělení spravuje a zpracovává archiválie unitárního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra ČSR, Ministerstva vnitra ČR a fondy centrálních i územních útvarů Veřejné bezpečnosti z let 1945-1991, resp. 1992, včetně středních odborných škol Sboru národní bezpečnosti, územních útvarů Státní bezpečnosti, vybraných součástí Federálního ministerstva vnitra, táborů nucených prací, internačních táborů a Správy vězeňské stráže, spravuje a zpracovává kádrové (personální) spisy zaměstnanců resortů Federálního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra ČSR, Ministerstva národní bezpečnosti i příslušníků podřízených bezpečnostních složek, příslušníků Československé lidové armády působících v rámci Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (VKR) i Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA a příslušníků odboru vnitřní ochrany Správy nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti ČSR, dále pak fondy Pohraniční stráže a vojsk Ministerstva vnitra. Část archiválií se vzájemně doplňuje s materiály uloženými u Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra. Archiválie a dokumenty jsou zpřístupňovány v originální papírové, případně v elektronické podobě. Oddělení vyřizuje badatelské dotazy, vyhledává a připravuje archiválie ke zpřístupnění a nahlížení, provádí archivní rešerše, zpracovává žádosti úřední povahy, zejména podklady k vyřizování zákona č. 451/1991 Sb., zákona č. 279/1992 Sb. a bezpečnostnímu šetření dle zákona č. 412/2005 Sb. Další důležitou činností je zpracování a inventarizace archivních fondů a vytváření archivních pomůcek. Oddělení zajišťuje agendu badatelny Kanice.

Zdroj: stránky Archivu bezpečnostních složek; Fotografie: staré stránky archivu

CO vás čeká: Prohlídka archivu v délce trvání cca 90 minut v závislosti na vašem zájmu a množství dotazů. Exkurze začne úvodní krátkou prezentací ABS a kanického pracoviště a poté vás zaměstnanci provedou po 4 depozitářích, kde vám kromě jiného ukáží zajímavé archiválie, typické pro tu kterou agendu. Je možné se podívat i na pracoviště digitalizace a do badatelny a možná se nakoukneme i do místního atomového krytu.

KDY se akce koná: Ve středu 12.6.201¨9. Sraz je před vchodem do archivu u autobusové zastávky. Oficiální čas eventu je 15:00-15:30, zde proběhne zalogování, prodej CWG a případně ukázky/výměny trackovatelných předmětů. V 15:30 odcházíte na prohlídku.

KOLIK lidí se může zúčastnit: Kapacita prohlídky je 24 lidí. Následně budete rozděleni na 2 skupiny, o každou se bude starat jeden průvodce z řad zaměstnanců archivu. Obě skupiny uvidí nezávisle na sobě to stejné, jen v jiném pořadí. Tabulku přihlášených najdete týden po publikaci v listingu.

Co S SEBOU: Nic speciálního není třeba.

DOPRAVA: Pokud nepojedete autem, k archivu se dostanete autobusem č. 201. Autobus jede od židenického nádraží přes Starou Osadu, Vinohrady a Líšeň. Vystoupíte na zastávce Na Spáleništi - POZOR, ZASTÁVKA JE NA ZNAMENÍ! K archivu se poté vydáte po asfaltce lesem cca 1100 metrů. Případně můžete Na Spáleništi přejít na opačnou zastávku (směr Brno) a v 15:14 zde nasednout na bus 201, který vás za 2 minuty doveze k archivu.

PARKOVÁNÍ: Zaparkovat je možné na kraji příjezdové komunikace i v prostoru točny autobusu, ale POZOR - v 15:16 tudy pojede autobus, proto je nutné nechat mu dostatek volného prostoru k průjezdu!!!

Exkurze je zdarma a o účasti rozhoduje pořadí přihlášení. Každopádně doporučuji přijít i náhradníkům, všichni přihlášení většinou nedorazí, takže je šance, že se dovnitř dostanete. A ostatní budou mít aspoň ten bod a příležitost k setkání.

CWG si prosím objednávejte s uvedením počtu kusů. Pokud je stihneme zařídit, necháme vyrobit jen tolik, kolik bude objednaných.


Seznam účastníků k 17.4.2019:


Additional Hints (No hints available.) 

Find...

71 Logged Visits

Write note 18     Will Attend 34     Attended 14     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Announcement 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.