Skip to content

<

Dunduru pļavas / Meadows of Dunduri

A cache by sanco Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/30/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LV: Slēpnis ir neliela plastmasas kārbiņa ar viesugrāmatu. Zīmulis jāņem līdzi pašam. Pēc ieraksta veikšanas, lūdzu, izmanto grāmatzīmi!

Dunduru pļavas

Šeit 120 ha lielā aplokā apskatāmi savvaļas zirgi un taurgovis. Pļavās var novērot Eiropā aizsargājamu sugu putnus - mazo ērgli, griezi, ja paveicas, arī jūras ērgli un melno stārķi. Caur pļavām līkumus met Slampes upīte – šeit veikts Latvijā pirmais upes atjaunošanas projekts, savulaik par meliorācijas grāvi pārvērstu ūdens teci no jauna izveidojot par upi. Pārskatīt Dunduru pļavas palīdz 5.5 m augsts skatu tornis un uzbērums (kurgāns), pie torņa atrodas auto stāvlaukums.

Slampes upes atjaunošana

Vēl pagājušā gadsimta pirmajā pusē Slampes upei piemita dabiskām upēm raksturīgais līku-loču tecējums; upe lielākoties tecēja caur mitrām palieņu pļavām. Lai padarītu pļavas piemērotas lauksaimnieciskajai ražošanai, 1974. gadā Dunduru pļavās tika veikta plaša meliorācija, kuras rezultātā upe tika pārrakta un iztaisnota. 2005. gadā Ķemeru nacionālā parka administrācija veica upes atjaunošanas darbus. 2,1 km garš Slampes grāvja lejteces posms tika pārrakts jaunā, daudz seklākā un līkumainākā gultnē ar kopējo garumu 4,6 km. Dabīgai upei tuvinātas gultnes izrakšana ar laiku radīs dzīves vietas (paceres, atteces u.c.) daudzām dzīvnieku sugām, kas apdzīvo tikai dabiskas ūdensteces (piemēram, gliemis biezā perlamutrene). Tagad pavasaros Slampes upīte atkal pārplūst un appludina apkārtējās pļavas, veidojot palienei raksturīgu vidi, kas piemērota daudzām retām un aizsargājamām dzīvnieku un augu sugām.

Taurgovis un Konik zirgi – pļavu apsaimniekotāji

Lai putniem bagātās pļavas neaizaugtu, tām nepieciešama regulāra apsaimniekošana – pļaušana vai ganīšana. Dunduru pļavās par to rūpējas taurgovis un Konik zirgi, kas te mīt visa gada garumā. Pirmās taurgovis Dunduru pļavās tika ievestas 2004.gada oktobrī no Beļģijas, bet pirmie Konik zirgi 2005. gada augustā no Papes. Taurgovis un Konik zirgi ir tipiski zālēdāji. Tiem nepieciešama atklāta ainava un ar zāli bagātas ganības. Taurgovis zāli noplūc, savukārt zirgi – zemu nograuž. Tāpēc taurgovju ganības ir īpaši labvēlīgas tādām dzīvnieku un augu sugām, kas attīstās līdz galam nenoplūktā zālē. Savukārt zirgu zemu nograuztos zālājus apdzīvo citas sugas. Abu zālēdāju klātbūtne izveido dzīves vidi, kam raksturīga liela dabas daudzveidība. Ziemā šie dzīvnieki barojas ar vasarā neapēsto zāli, kazenājiem un koku atvasēm. Ja nepieciešams, tos arī piebaro.

Putnu vērošana

Dunduru pļavas ir mežu ieskautas, klusas un visai nomaļas, tādēļ putniem bagātas. Labākais apmeklējuma laiks ir no pavasara līdz vasaras otrajai pusei. Šajā laikā vienlīdz labi izmantojamas abas putnu vērošanai iekārtotās vietas – skatu tornis un kurgāns. Šī ir teicama plēsīgo putnu vērošanas vieta, jo Dunduru pļavas tiek ganītas un pļautas, tādējādi nodrošinot „piekļuvi” sīkajiem grauzējiem. Pļavās lielā skaitā ligzdo griezes. Slampes upes atjaunotais, dabiskotais tecējums ir pievilcīgs zivju gārnim, melnajam stārķim un vairākām pīļu sugām. Vietām krasta atsegumi piemēroti zivju dzenīša ligzdošanai. Betona konstrukciju tilti pār Slampes upi jau vairākus gadus ir iecienījušas mājas čurkstes. Uz dienvidiem no Kauguru kanāla tiek arta zeme. Šajos arumos pavasaros veidojas peļķes, kurās uzturas bridējputni un nereti arī dažādu sugu ūdensputni, tajā skaitā zosis un gulbji. Tā kā pļavas ietver mežs, ejot pa ceļu vai uzturoties tornī, parasti var dzirdēt vai redzēt arī plašu ar mežu saistītu putnu sugu klāstu.

Uzturēšanās noteikumi

  • Apmeklētājiem atrašanās iežogotajā teritorijā aizliegta.
  • Uzmanību – elektrība – nepieskarties nožogojumam (elektroganiem).
  • Aizliegts barot un traucēt savvaļas zirgus un govis aplokā.

Informācijas avots:

 http://www.kemerunacionalaisparks.lv/?r=94


ENG: Catche is small plastic box with logbook. Pencil need to take with you. After loging, please, use the bookmark!

Meadows of Dunduri

Forest enveloped meadows in which wild horses and cows have found their home in the 120 ha of pasture - ground. You may observe European protected bird species in these meadows - lesser spotted eagle, corn crake, if you are lucky, also white - tailed eagle and black stork. The River Slampe runs through the meadows - the first river renewal project in Latvia was performed here; the watercourse turned back into a river. The meadows of Dunduri offer good possibilities for observation of birds and wild horses and cows.

Renewal of the River Slampe

Yet in the first half of the past century the River Slampe possessed a serpentine inflow characteristic to natural rivers; mostly the river was flowing trough wet floodplain meadows. In 1974 amelioration was carried out in the meadows of Dunduri, as a result of which the river was dug anew and straightened out. The surrounding meadows were ameliorated. In 2005 the administration of Ķemeri National Park performed renewal works of the river. The lower section of the Slampe's ditch of 2,1 km length was dug anew with a shallower and more serpentine bed with a total length of 4,6 km. The digging of the river bed close to the natural river will, in the long run, create a shelter for many species of animal which inhabit only natural water courses. Now each spring River Slampe floods ambient meadows and form the environment characteristic to floodplains which is suitable for many rare and protected species of animals and plants.

Wild cows and Konik horses

The meadows of Dunduri, after renewal of river, have become wet, floodplain meadows which overflow on a regular basis. In order that the meadows, which are rich in birds, not grow over, regular management is necessary for them - mowing and pasturing. The wild cows and Konik horses take care of this in the meadows of Dunduri, where they live throughout the year.

In October 2004 with the support ot the World Wildlife Fund and Large Herbivorous Foundation 15 wild cows from Belgium were delivered here, and in August 2005 arrived 10 Konik horses from Pape. 27 horses have been received as a gift from the Netherlands in January 2010. The animals propagate and their number grows.

Wild cows and Konik horses are typical herbivorous animals. They need open landscape and pasture rich in grass. Wild cows pluck off the grass, while horses - gnaw off low. In winter these animals feed with the grass non - eaten in summer, bramble - bush and offspring of trees. If necessary, they are fed additionally. Pasture lands of wild cows are especially favourable for such species of animals and plants whitch develop in grass not plucked off completely. But the grasslands gnawed low by horses are inhabited by other species. The presence of both herbivorous animals forms the environment to which large nature diversity is characteristic.

Bird watching

These meadows are enclosed, silent and rather remote and therefore rich in birds. The best time for visiting the meadows of Dunduri is from spring to the second half of summer. During this time the both places for observation of birds can be used - the viewing tower and kurgan. it is true that during rain it is more comfortable to use the tower because it has a roof. This is a perfect place for observation of birds of prey, because the meadows of Dunduri are pastured and mowed thus providing ''access'' to small rodents. The renewed, naturalized flow of river is attractive for heron, black stork and several duck species. Here and there the outcrops of the shore are suitable for nesting of kingfisher. The bridges of concrete construction across the River Slampe are favoured by house martin for several years already. The land is being dug to the south of Kauguri. In these ploughed fields, pools are forming in springs where wading birds and sometimes also different species of water birds including geese and swans stay.

Regulations for staying

  • Presence of visitors in the enclosed territory is prohibited.
  • Do not touch fences (electricity)!
  • It is prohibited to feed and disturb wild horses and cows!

Source of information:

https://www.daba.gov.lv/upload/File/Turisms_Kemeri/INFO_Dunduru_plav_EN.pdf

Additional Hints (Decrypt)

YI: Fghevf fgnec qrorfvz ha mrzv. / RAT: Gur pbeare orgjrra fxl naq ynaq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.