Skip to content

Pērses ūdens dzirnavas Traditional Geocache

Hidden : 04/21/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LAT

Aizsprosts kara laikā netika nopostīts. Pāri aizsprostam ir koka tilts, kas savieno abus Pērses krastus. Nepareizas regulējošā aizsprosta ekspluatācijas rezultātā (pēc tam, kad slūžas neizmantoja dzirnavu vajadzībām) pavasara palos tika iznesti aizvari. Aizsprosts ar katru gadu tiek vairāk izskalots. 1972. g. braucamais koka tilts un regulējošā aizsprosta akmeņu betona balsti ir avārijas stāvoklī. Balsti stipri saplaisājuši, pie upes gultnes izdrupuši. Saplaisājuši arī zemes aizsprosta sausās nogāzes akmeņu betona nostiprinājumi. Vietām sāk izskalot pašu zemes aizsprostu. Aizvaru nav. Slieksnis izskalots visā tā garumā, nav vairs arī lejas bjefa nostiprinājumu.

Tā kā aizvaru nav (ir tikai daļēji saglabājusies paša sliekšņa dēļu rievsiena), dzirnavezera platība no kādreizējiem 5 ha samazinājusies līdz 2 ha, kas vasarā galvenokārt sastādās no paplašinātās upes gultnes.

Slēpnis ir PET sagatave. Ņemiet savu rakstāmo.

ENG

The dam was not destroyed during the war.  There is a wooden bridge across the dam connecting the two shores of Perse.  As a result of improper operation of the dam (after the locks were not used by the mill) the shutter was released in spring floods.  The dam is more rinsed every year.  On the 1972  the wooden bridge and the regulating dam stones are in the emergency state.  Strongly cracked, the riverbed crushed.  The concrete slabs of the concrete slope of the dry slope of the ground barrier also cracked.  The ground barrier itself begins to rinse.  There is no shutter.  The threshold is flushed over its entire length.

Since there is no shutter (there is only a partial retention of the door sill itself), the area of ​​the miller from the former 5 ha has fallen to 2 ha, which mainly consists of the riverbed in the summer.

Cache is a PET bottle bundle. BYOP

Additional Hints (Decrypt)

Mrznx cne pryh/Orybj gur ebnq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)