Skip to content

Zapomniane Dybowo Traditional Geocache

This cache has been archived.

SH8X: Zabytkowy dworek został wykupiony i ogrodzony, nie ma już dostępu do tego miejsca. W związku z brakiem dalszych perspektyw w tymże miejscu, skrzynka zostaje zarchiwizowana.

More
Hidden : 04/26/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ZAPOMNIANE DYBOWO

Miejscowość Diebowen została założona w 1669 roku na południe od Mikołajek, na półwyspie Dybowski Róg. Jej teren graniczył z jeziorem Mikołajskim oraz ze Śniardwami. Osada swoją nazwę zmieniała dwukrotnie – w 1938 roku na Dommelhof, a następnie w 1945 roku na Dybowo. Obecnie znajdują się tam ruiny niemieckiego folwarku. Według zapisków hrabiny Marion Gräfin Dönhoff, mieścił się tam przepiękny dwór, zamieszkany w latach 1888-1940 przez niemiecką rodzinę Schilke. W latach 1943-1945 była tu także placówka Abwehry o kryptonimie „Walli”, która zajmowała się wywiadem gospodarczym na froncie wschodnim. Mówi się, że pobyt w niewoli spędzał tutaj Jakow Dżugaszwili, syn Stalina. Pod koniec XX. wieku, znajdował się tutaj ośrodek żeglarski, w którym żeglarze mogli się zatrzymać na noc, przemierzając Szlak Wielkich Jezior Mazurskich swoimi jachtami.
Skrzynka znajduje się przy głównym, najbardziej okazałym budynku dworskim, koło schodów.

FORGOTTEN DYBOWO

Diebowen was founded in 1669 south of Mikołajki, on the Dybowski Róg peninsula. Its area bordered with Lake Mikołajskie and Śniardwy. The settlement changed its name twice - in 1938 at Dommelhof, and then in 1945 at Dybowo. Currently, there are ruins of a German farm. According to the records of Countess Marion Gräfin Dönhoff, there was a beautiful manor house, inhabited in 1888-1945 by the German family Schilke. In the years 1943-1945, there was also an Abwehr institution named "Walli", which dealt with economic intelligence on the Eastern Front. It is said that Yakov Yugashvili, son of Stalin, was staying here in captivity. At the end of the XX. century, there was a sailing center here, where sailors could stop for the night, wandering the Great Masurian Lakes Trail with their yachts.
The geocache is located at the main, most impressive court building, near the stairs.

Additional Hints (Decrypt)

Cenjn fgeban fpubqój fxeljn gnwrzavpr / Gur evtug fvqr bs gur fgnvef ubyqf n frperg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)