Skip to content

SGX/17 - Shangri-La Multi-Cache

Hidden : 06/30/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


... in einem alten Mythos steht ...

Und ihre Schiffe kamen in das Reich „cau-tz-en“. Sie legten in der Bucht an und gingen durch die Berge nach Norden zum Orakel. Der Vormarsch im Dschungel dauerte mehrere Tage, und viele Sklaven, die die Fracht beförderten, starben unterwegs. Vom Orakel weiter nördlich, zwei Tage Fahrt, befand sich eine Siedlung von Menschenfressern. Die Menschenfressern mussten mit glitzernden Schmuckstücken bestochen werden, damit der Wohnwagen nicht der Hauptgang zum Abendessen war. Es war keine gute Idee, zu viel hier zu bleiben. Die Straße wandte sich dann mehr nach Osten und stürzte sich in den Dschungel. Die nächsten drei Tage hielten wir unsere Richtung und wir abstoßen die Angriffe des Tieres. Dann kamen wir an der Kreuzung, in deren Nähe sich zwei Monolithen mit unbekannten Ornamenten befanden. Von dort führte der Weg zu einem nahen gelegenen Brunnen. Wir opferten ein paar Sklaven und füllten die Wasserversorgung wieder auf. Die Straße biegt nach Süden ab, und im nahe gelegenen Steinbruch ertönt Schlagzeug. Wir nähern uns dem Ziel. Nur ein oder zwei Tage. Am zwölften Mittag biegen wir wieder nach Osten ab, der Klang der Trommeln kommt. Wir passieren eine verlassene Wachturm (so. Watch-Command) und nach einem weiteren Tag wir sind endlich am Tor. Willkommen in Shangri-La, der Stadt der schwebenden Mönche und Goldschätze.... v jedné staré báji jest napsáno ...

A jejich lodě dorazili až do království „cau-tz-en“. Zakotvili v zátoce a vydali se skrze hory na sever, k orákulu. Postup džunglí trval několik dnů a cestou umřela spousta otroků, co nesla náklad. Od orákula dále na sever, dva dny cesty, nácházela se osada lidojedů. Ty bylo třeba uplatiti blištivými cetkami, aby nebyla karavana hlavním chodem k večeři. Nebylo radno se zde příliš zdržovati. Cesta pak odbočila více k východu a vnořila se do džungle. Následující tři dny jsme drželi směr a odráželi útoky prapodivné zvěře. Poté jsme dorazili na křižovatku cest, nedaleko nichž se tyčily k nebesům dva monolity s neznámými ornamenty. Odsud vedla stezka k nedaleké studni. Obětovali jsme pár otroků a doplnili zásoby vody. Cesta se stáčí k jihu a v nedalekém lomu se začaly ozývat bubny. Blížíme se. Už jen den či dva cesty. Dvanáctý den v poledne odbočujeme opět východním směrem, zvuk bubnů se blíží. Míjíme opuštěné strážní opevnění (tzv. Watch-Command) a po dalším dni strastiplné cesty jsme konečně u brány. Vítá nás Shangri-La, město levitujících mnichů a zlatých pokladů.
... Die Legende besagt, dass das Reich „cau-tz-en“ südlich von Kanada liegt. Aber niemand hat es jemals gefunden und viele Abenteurer kamen bei seiner Suche ums Leben. Wir segeln auf dem Schiff für einen Monat und die letzte Woche regnet es immer noch. Die Moral der Besatzung ist sehr schlecht. Dann traf das Schiff etwas und lehnte sich schwer gegen die Backbordseite. Es sieht schlecht aus. Das Schiff sinkt. Wir versuchen an Land zu kommen, aber er ist weit im Nebel ...

... Du bist an einem Strand von unbekanntem Land aufgewacht. Im Norden führt ein Weg in die Berge. Sammle, was das Meer angespült hat, und gehe auf Entdeckungstour. Nach einer langen und anstrengenden Strecke siehst du an der Kreuzung der Straßen ein zerstörtes religiöses Gebäude. Du traust deinen Augen nicht. Kann es ein gesuchtes Orakel sein? Du fängst ein Tagebuch suchen an, in dem du die alte Geschichte geschrieben hast ...... podle legendy se království „cau-tz-en“ rozkládalo jižně od Kanady. Nikdo ho však nikdy nenašel a při jeho hledání zahynula již spousta dobrodruhů. Plavíme se už měsíc a poslední týden pořád prší. Morálka posádky je na bodu mrazu. Vtom loď do něčeho narazila a povážlivě se nahnula na levobok. Vypadá to bledě. Loď jde ke dnu. Snažíme se dostat na břeh, který je daleko v mlze ...

... probudil jsi se na pláži neznámé pevniny. Severním směrem vede do hor klikatící se stezka. Posbírej, co vyplavilo moře a vydej se na průzkum. Po dlouhé a vyčerpávající cestě uvidíš u křižovatky cest rozpadlé náboženské stavení. Nevěříš vlastním očím. Že by to bylo to orákulum? Hledáš deník, kde máš opsaný ten starý příběh ...Věnováno Barborce a Bonifáckovi :-)

Additional Hints (Decrypt)

Qre Zbapu ehug va rvare Ubuyr. Zavpu bqcbpvin i wrfxlav. Sbgbuvag.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)