Skip to Content

<

Doubravská hora - Doubravka

A cache by c.jirin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/20/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Doubravská hora

 

 

Zvu vás na velmi zajímavou horu, která je největší dominantou (v bezprostřední blízkosti) města Teplice a z které jsou úchvatné výhledy na město i vzdálené okolí.

 

 

Geologie a geomorfologie

Doubravská hora (též Doubravka) je osamělý znělcový(1) vrch v Českém středohoří. Tvoří dominantu území mezi Českým středohoří a Krušnými horami. Svahy kopce jsou chráněny jako přírodní památka Doubravka a na vrcholu stojí upravené zříceniny středověkého hradu Doubravská Hora.

Geologické okolí Doubravské hory je tvořené hrástí (co je hrásť si vysvětlíme níže) křídových slínovců(2), vápnitých jílovců(3) a ignimbritů(4), kterými ve třetihorách pronikl neovulkanický kužel tvořený trachytem(5). Ve vrcholové části lze pozorovat deskovou odlučnost horniny.  V geomorfologickém členění je vrch součástí podcelku Milešovské středohoří a okrsku Teplické středohoří. Úpatí pokryté suťovými haldami a plášti.

Hrásť je část zemské kry vystupující nad své okolí. Je to zlomová struktura tvořena paralelními poklesy, jejíž střední část leží výše než okrajové kry. Je to tedy dílčí část kerných (zlomových) a vrásno-zlomových pohoří. Užíván je i termín hrást.

Ve většině jazyků je ekvivalentem českého termínu hrásť termín horst, což je původem německé slovo pro orlí hnízdo. Orlí hnízda mají v přeneseném významu stejně vyvýšenou polohu jako vyzdvižené zemské kry.

Hrástě vznikají nejčastěji při extenzi - roztahování zemské kůry. Vyvýšený blok je část kůry, která všeobecně zůstala v původní pozici, nebo byla relativně vyzdvižena oproti vedlejším blokům, které poklesly.

 

1 - jednoduchá, 2 - stupňovitá

 

Pro úplnost sem přidám i opačný jev a tím je prolom neboli příkop.

Prolom - příkopová propadlina, poměrně úzká zlomová struktura vytvořená systémem subparalelních poklesů (zlom), podle nichž střední kra nejvíce poklesla. Velice rozsáhlý prolom se nazývá rift.

 

1 - jednoduchý, 2 - stupňovité zlomy

 

Doubravská hora je složena z několika druhů hornin a my si je teď jednotlivě představíme.

(1) Znělec (též fonolit) je výlevná magmatická hornina světle šedé až nazelenalé barvy. Obvykle obsahuje značný podíl živcových hornin a živce (s větším obsahem alkalických prvků), v menší míře plagioklasy. Název souvisí s tím, že při úderu znělcové kameny vydávají znělý zvuk. Používá se mj. pro výrobu dlažby, lze jej použít pro výrobu tmavého znělcového skla. Rozpadá se tence deskovitou odlučností. Nejčastěji se těží pro štěrk.

(2) Slínovec je sedimentární jemnozrná hornina složená převážně z jílových minerálů. Většinou tmavě až světle šedá. Je podobná jílovci, ale na rozdíl od něj reaguje s kyselinou chlorovodíkovou, protože obsahuje kalcit. V české křídě se pro písčité slínovce používá nesprávný, ale zcela běžný název opuka. Jedná se světle žlutohnědé nebo světle šedé horniny s výraznou deskovitou odlučností.

 

(3) Jílovec je název sedimentární horniny tvořené v převážné míře (víc než dvě třetiny objemu) jílem. Základní složkou jílovců jsou minerály. Je to skupina hydratovaných hlinitokřemičitanů s vrstevnatou strukturou. Jednotlivé vrstvy jsou křemičité nebo hlinité, přičemž některé atomy hliníku mohou být nahrazeny železem nebo hořčíkem.

 

(4) Ignimbrit je souhrnné označení utuhnutých, spečených sopečných produktů, které vznikly při usazení pyroklastických proudů. Název pochází z latinských slov ignis - oheň a imber - déšť. Jejich existence je svázaná s laminárně se pohybujícími, horkými a hustými pyroklastickými proudy, vzniklými kolapsem erupčního sloupce sopečných plynů a par. Barva nezvětralých ignimbritů je žlutá až oranžová, zvětralé typy jsou zbarveny do okrova, kvůli probíhající oxidaci Fe minerálů a vzniku limonitu. Ignimbrity poměrně lehce podléhají zvětrávání a jiným dezintegračním procesům. Protože jsou přímým produktem sopečné činnosti a i jejich ukládání probíhá v blízkosti aktivní zony vulkánu, jsou často měněny vlivem horkých vod a nebo par, produkovaných samotnou sopkou. Nejčastěji zvětrávají živce na kaolinit, tento proces se nazývá kaolinizace.

 

(5) Trachyt patří mezi výlevné magmatické horniny, které neobsahují křemen nebo jej obsahují pouze v podružném množství. Z chemického hlediska je tedy pro trachyta charakteristický nižší obsah SiO2. Trachyty bývají světlé, nejčastěji šedavé, nahnědlé nebo zelenavé. Mívají všesměrnou porfyrickou stavbu s jemnozrnou až celistvou základní hmotou, která bývá na lomných plochách drsná. Porfyrické vyrostlice tvoří většinou živec. U některých trachytů se vyskytuje i porovitá nebo sklovitá stavba.

Trachytové lávy jsou silně viskozní, a jejich extruze jsou proto jen omezeného rozsahu a nebývají časté. Trachyt se podrobněji člení podle svého minerálního složení (např. biotický, amfibolický, leucitický). Nefelinický trachyt se nazývá fonoli. Přibýváním křemene trachyt přechází v ryoli.

Trachyty se vyskytují převážně v třetihorních a mladších vulkanitech: v římské vulkanické provincii, na ostrově Ischia a v Německu. Recentní trachytické lávové proudy se nacházejí na Islandu, Azorských ostrovech a ve východní Africe. V Česku se často vyskytuje například v Českém středohoří.

 

Lakolit (z řeckého lakkos - cisterna ve významu podzemní nádrž a lithos - kámen, hornina) je druh magmatického tělesa, které vzniklo utuhnutím magmatu pod zemskou kůrou. Může mít různé tvary.

 

 

1 - lakolit, 2 - malá žíla, 3 - batolit, 4 - pravá žíla, 5 - ložní žíla, 6 - sopouch, 7 - lopolit

 

Doubravská hora se skládá ze tří vrstev.

 

 

1 - humozní - s kořeny stromů a rostlin

2 - mateční hornina v různém stupni zvětrávání - štěrk, kameny

3 - pevná mateční hornina  - skála

 

Vrchol Doubravské hory je dostupný jednak po žluté turistické značce, případně i po betonové silničce, která je opatřena již na úpatí zákazem vjezdu. Pro návštěvníky je vyhrazeno parkoviště na úpatí poblíž točny a konečné zastávky trolejbusů Šanov II - Panorama. Celá hora je hustě zalesněna a protkaná mnoha cest.

Pro uznání logu je nutné správně odpovědět na tyto otázky:

1.  Vulkanická činnost ve třetihorách v Českém masívu má tři etapy. Které?

2.  Vrch Doubravka pokrývá suťový les. Na které světové straně je svah, kde je suťový les nejvýraznější?

3.  Na severním úpatí kopce se nachází velký křemencový balvan s pohádkovým názvem - jakým ???

4.  Na vrchu Doubravské hory je malá skalka (viz souřadnice). Změřte (nebo odhadněte) její výšku a délku v metrech.

5.  Vaše foto bez infocedule a malé skalky (viz úkol č. 4) z návštěvy tohoto místa potěší (dobrovolné).

Odpovědi můžete zjistit z infocedule na vrchu Doubravské hory a něco na Wikipedii.

Odpovědi zašlete přes profil a poté se zalogujte, pokud bude něco špatně, ozvu se.

Zdroje: Wikipedie, botanická zahrada Teplice,Mineraly.sk,J.Kreuz,Stadmuseum Berlin

 

Flag Counter

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

15 Logged Visits

Found it 13     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 53 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.