Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

wachthokje: Cache waarschijnlijk verdwenen

More
<

Nieuwe Hollandse Waterlinie Hoek

A cache by wachthokje Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/16/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nieuwe Waterlinie ... De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijke verdedigingslinie uit de Nederlandse geschiedenis. De grote historische waarde leidde tot aanmelding voor de Werelderfgoedlijst (1995) en de lijst van Rijksmonumenten alsmede tot de status van Nationaal Landschap (2005).

De Nieuwe Hollandse Waterlinie diende ter vervanging van de uit eind 17e eeuw daterende Hollandse Waterlinie en draagt vanaf 1871 deze nieuwe naam. Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe linie is dat de stad Utrecht nu binnen de linie viel.

De Waterlinie lag ten oosten en zuiden van de steden van Holland, 85 kilometer lang en 3 tot 5 kilometer breed. Met 46 forten strekte de linie zich uit van het eiland Pampus in de Zuiderzee tot aan de Biesbosch. Daarnaast bestaat de linie uit de vijf vestingsteden Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem en Woudrichem.

In Nederland bleek het onder water laten lopen van gebieden Nederland bleek het onder water laten lopen van gebieden een goede manier om de vijand tegen te houden. Hiertoe werden zelfs speciale waterstaat technische werken gemaakt (bijvoorbeeld speciale inundatiesluizen).

Een waterlinie is vaak een snoer van vestingwerken met daartussen inundatiegebieden. De vestingwerken liggen rond steden en op hoger gelegen delen, die niet onder water gezet kunnen worden (accessen). Alleen bij acute dreiging werden de gebieden geïnundeerd.

De bedoeling van inundatie is dat het water circa 40 cm boven het bewuste terrein komt, waarmee het voor infanterie onbegaanbaar wordt, doch te ondiep is om erdoorheen te varen.
Het is daarmee noodzakelijk de waterstand zeer nauwkeurig te kunnen reguleren.

De boeren wier grond in de onder water te zetten gebieden lag, waren natuurlijk niet blij met deze actie. De linie moest daarom niet alleen beschermd worden tegen aanvallen van de vijand, maar ook tegen boze boeren die de linie zouden kunnen willen saboteren (in de Vestingwet was hiertoe in een schadeloosstelling voorzien).

Het gebruik van de waterlinie als defensief werk heeft nogal geleden onder uitvindingen als het vliegtuigen een goede manier om de vijand tegen te houden. Hiertoe werden zelfs speciale waterstaat technische werken gemaakt (bijvoorbeeld speciale inundatiesluizen). Een waterlinie is vaak een snoer van vestingwerken met daartussen inundatiegebieden. De vestingwerken liggen rond steden en op hoger gelegen delen, die niet onder water gezet kunnen worden (accessen). Alleen bij acute dreiging werden de gebieden geïnundeerd.

foto01
Foto van vliegtuig uit de eerste wereldoorlog

De bedoeling van inundatie is dat het water circa 40 cm boven het bewuste terrein komt, waarmee het voor infanterie onbegaanbaar wordt, doch te ondiep is om erdoorheen te varen. Het is daarmee noodzakelijk de waterstand zeer nauwkeurig te kunnen reguleren. De boeren wier grond in de onder water te zetten gebieden lag, waren natuurlijk niet blij met deze actie. De linie moest daarom niet alleen beschermd worden tegen aanvallen van de vijand, maar ook tegen boze boeren die de linie zouden kunnen willen saboteren (in de de Vestigingswet was hiertoe in een schadeloosstelling voorzien).

Als informatiebron voor deze cache is de Wikipedia pagina : Nieuwe Hollandse Waterlinie

Naarden ... 1 Cornelis Krayenhoff, vanaf …….. directeur der Hollandse Fortificatiën, pleitte voor een verschuiving van de oude Hollandse Waterlinie.
A krijgt de waarde van de optellen van de cijfers van het betreffende jaartal.

2
De eerste schetsen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie dateren van het eind van de ………. eeuw,
Uit welke eeuw dateren de schetsen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie?
B krijgt de waarde van de eeuw waaruit dateren. de schetsen.>

3 Vanaf welk jaar draagt Hollandse Waterlinie de naam De Nieuwe Hollandse Waterlinie?
C krijgt de waarde van de som van de cijfers in dit jaartal.

4 De bouw nam geruime tijd in beslag. Het gehele complex van sluizen, forten en andere werken dat in 1815 was gepland werd pas omstreeks ….. voltooid. In de jaren daarna zou er, vooral onder invloed van technische ontwikkelingen op het gebied van geschut en munitie, nog voortdurend aan de forten verbouwd worden, en wel tot aan de mobilisatie van 1939.
Welk jaartal staat er op de plaats van de puntjes?
Tel de cijfers van dit jaartal bij elkaar op.
D krijgt de waarde van deze optelling.


5 De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in totaal …… keer als gevolg van oorlogsdreigingen geheel of gedeeltelijk onder water gezet: in 1870 (Frans-Duitse Oorlog), in de periode 1914-1918 (Eerste Wereldoorlog) en in 1939-1940 (Tweede Wereldoorlog). Door het gebruik van vliegtuigen in de oorlogsvoering, voor het eerst in Nederland toegepast in 1940, bleken de verdedigingswerken niet meer bruikbaar te zijn.
Hoeveel keer heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie als gevolg van oorlogsdreigingen geheel of gedeeltelijk onder water gestaan?
E krijgt de waarde van het aantal keren dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie onder water heeft gestaan.


Fort Kijkuit & Fort Spion

6 Bijna ieder fort is een uniek bouwwerk, behalve de dubbelgangers Fort …………. en Fort …………. Fort bij Tienhoven is ook gelijk aan de eerder genoemde werken, maar in spiegelbeeld gebouwd. Verder is het bomvrije wachthuis van Fort Blauwkapel en Fort Vossegat identiek.
Wat zijn de namen van de dubbelgangers Fort ………… en Fort …………. .
Bereken de woordwaardes van deze namen.
Trek de kleinste woordwaarde af van de grootste woordwaarde.
F krijgt de waarde van de uitkomst hier van.

7
De bomen hadden ook tot taak het zicht op het fort te reduceren, ofwel als camouflage, en werden vooral aan de achterzijde van het fort geplant.
Hoeveel boomsoorten werden hier met name voor gebruikt?
G krijgt de waarden van het aantal soorten.

8
In februari …….. is besloten de Nieuwe Hollandse Waterlinie op te knappen. Hiervoor is een bedrag van …….. miljoen euro gereserveerd. Deze afspraak is vastgelegd in het Pact van Rijnauwen. De overheid, provincies, gemeentes, waterschappen en terreineigenaren hebben afgesproken de verschillende forten op te knappen en diverse fiets- en wandelpaden aan te leggen.
In welk jaar is in februari besloten de Nieuwe Hollandse Waterlinie op te knappen.
H krijgt de waarde van de optelling van de cijfers van dat jaartal.

9
Hoeveel miljoen euro is er voor het opknappen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gereserveerd? K krijgt de waarde van het aantal miljoenen dat gereserveerd is voor het opknappen hiervan.


Fort Pannerden ...
Sinds …….. maakt ook Fort Pannerden in de gemeente Lingewaard onderdeel uit van Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Wat is het jaartal dat op de puntjes hoort te staan?
Tel de cijfers van dit jaartal bij elkaar op.
L krijgt de waarde van de optelling van de cijfers van het jaartal.

10 Op welke datum (dd-mm-jjjj) maakte minister Ronald Plasterk van OCW in Utrecht bekend dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de lijst van Rijksmonumenten wordt geplaatst?
Tel de cijfers van dd-mm-jjjj bij elkaar op.
M krijgt de waarde van deze optelling.


11In 2005 is de waterlinie aangewezen als Nationaal Landschap (omvang …………………… ha) door het Ministerie van VROM. Deze status ontleent het gebied aan het samenhangende systeem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen, het groene en overwegend rustige karakter en de openheid.
Uit hoeveel hectare bestaat de waterlinie?
Tel alle cijfers van het aantal hectares bij elkaar op.
N krijgt de waarde van de optelling van alle cijfers van het aantal hectaren.


Tabel
Klik op de onderstaande afbeelding van Certitude
Vul de waardes op volgorde van de tabel in.
Klik op de knop: Controleer mijn oplossing
.

Additional Hints (Decrypt)

jngreyvavr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

31 Logged Visits

Found it 26     Didn't find it 3     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.