Skip to content

Virtual Reward 2.0 - Musicerande Änglar Virtual Cache

Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SVE

Musicerande änglar

1949 skulpturerna skapades av Carl Milles (1875 - 1955). Gruppen består av fem musicerande pojkänglar med olika blåsinstument. En liknande grupp finns på Millesgårdens skulpturpark på Lidingö.

1983 donerades skulpturen till Gävle kommun av GDJ-fonden. GDJ står för Gefle-Dala Jernväg.

Loggningsuppgifter:

Läs instruktionerna noga så att jag slipper ta bort din logg för att det inte möter kraven. Du behöver besöka två platser för att samla information och ta ett foto på dig själv.

1. Musicerande Änglar av Carl Milles
På en av pelarna som bär en ängel finns en inristad text. Vad står det på den näst sista raden?
Ta en bild på dig själv med änglarna i bakgrunden. Antingen med hela ansiktet synligt eller med en skriven lapp där ditt geocachingnamn och datumet då du besöker cachen står.

2. Skulptur av mamma och barn till öster om änglarna
Vad heter skulpturen och vem är skulptören?


För att verifiera ditt besökt ska du:

1. Skick mail eller in-app meddelande till CO med svar på frågorna.

2. Bifoga bilden på dig själv i din logg.

Därefter kan du logga cachen. OM det finns några funderingar hör jag av mig.

Loggfoto/ Log photo

Eller/ Or

ENG

Milles' angels

In 1949 the sculptures were created by Carl Milles (1875 - 1955). The group consists of five boy angels playing different wind instruments. A smiliar group is to be found in Millesgårdens sculpture park on Lidingö.

In 1983 the sculpture was donated to Gävle council by the GDJ fund. (GDJ meand Gefle-Dala Jernväg.

Logging tasks
Read the instructions carefully so I don't need to delete your log for being incomplete. You need to visit two places to gather information and take a photo of yourself.

1. Musicerande Änglar by Carl Milles
On one of the pillars bearing an angel there is a carved text. What is written on the next to last row? Take a photo of yourself with the Angels in the background. You can either take a photo with all your face visible or with a paper in front of you with your geocaching name and the date you visit the cache.

2. Sculpture of mother and child to the east of the angels
What is the name of the sculpture and who is the sculptor?


To verify your visit you should:

1.Send the 2 answers to me via mail or in-app message.

2. Attach the photo on yourself to the found log.

After that it's free to log the cache. If I have any questions, I'll be in touch.

Virtual Rewards 2.0 - 2019-2021

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and December 31, 2021. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)