Skip to content

<

Ragnar Ulstein

A cache by Olabirk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/01/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dette var opprinnelig luke 24 i adventskalenderen SMAK19. 

 

Bilde: Ragnar Ulstein under avduking av bysten av seg selv i 2016. Kilde: vikebladet.no

 

Ragnar Ulstein

Frihet, demokrati, toleranse og menneskeverd er sentrale ord for å beskrive Ragnar sitt liv og forfatterskap. Han var fødd 19.april 1920 i Ulstein, døde 3.desember 2020 i Ålesund. Han gifta seg i 1951 med Jenny Hermine, å sammen fikk de 3 barn.

Etter artium i 1940 reiste Ragnar i 1941 til Storbritannia for å delta i de norske styrkene, i «Kompani Linge». Etter krigen deltok han i Tysklandsbrigaden.

For sin innsats under og etter krigen har han mottatt flere medaljer og utmerkelser. Han har hele livet arbeidet som journalist, forfatter og krigshistoriker.

I tiden etter krigen ble det skrivet mye usant og ukorrekt om Kompani Linge og deres innsats i frigjøringa av Norge. De samla seg derfor i Oslo, sommeren 1945, for første gang var alle mann i samme hus. De ble enige om at de ville skrive historien sin sjølve og Ragnar fikk hovedansvaret for dette, sammen med Per Ratvik og Erling Jensen. Inntektene skulle gå til de falne sine etterlatte.

Ragnar var opptatt av de personlige konsekvensene for de som hadde deltatt i krigen og den skjebnen mange av de fikk. Rikstrygdeverket dekte ikke behovene til de såkalt krigsinvalide. pga manglende påviselige skader. Han talte «de tause» sin sak. Med bakgrunn i Ragnar Ulstein sitt engasjement, ble det laget en ny krigspensjonslov.

Han har hatt sterkt fokus på enkeltmenneskene og deres skjebner i sitt virke som journalist og forfatter. Ragnar var en viktig samfunnsdebattant heile livet og engasjert til det siste.

Han har hatt god hjelp av kona Jenny Hermine i forfatterskapet sitt og hun har vært Ragnar sin sekretær.

I heimbygda Ulstein ble det i april 2016 avduka en byste til ære for Ragnar Ulstein. Forsvarssjef og forsvarsminister var til stede under avdukingen og viste ære til denne store krigshelten og forfatteren.

Andre virituelle cacher som har tema fra 2.verdenskrig og Kompani Linge: GC890EZ "La oss aldri glemme hva de sloss og falt for." 

For å logge denne virituelle cachen

Dette er en virtuell cache. Denne cachen er ingen fysisk cache, det er ingen logg som du skal signeres. For å logge funn på denne cachen, trenger du bare å ta et bilde av deg selv eller GPS'en med bysten av Ragnar Ulstein i bakgrunnen slik at man kjenner igjen at du har lager i bildet. Det er ikke nødvendig å vise ansiktet i bildet, du kan gjerne være anonym for de som ser bildet. Men bildet bør vise noe som gjør at du kan påberope det som et bevis på at det var deg. Bildet tar du med i loggen.

 

Ragnar Ulstein

Freedom, democracy, tolerance and human dignity are key words to describe Ragnar's life and writing. He was born on April 19, 1920 in Ulstein, died December 3, 2020 in Ålesund. He was married with Jenny Hermine in 1951, together they had 3 children.

After matriculation in 1940, Ragnar traveled to the United Kingdom in 1941 to join the Norwegian forces, in "Kompani Linge". After the war he joined “Tysklandsbrigaden».

For his efforts during and after the war, he has received several medals and awards. He spent his life worked as a journalist, author and war historian.

In the post-war period, there was a lot of false and incorrect writing about “Kompani Linge” and their efforts in the liberation of Norway. They gathered in Oslo, summer 1945. For the first time all men went to the same house. They agreed that they would write their story themselves and Ragnar assumed the main responsibility for this, in addition to Per Ratvik and Erling Jensen. The proceeds should go to the fallen of their survivors.

Ragnar was concerned about the personal consequences for those who had part in the war and the fate of many of them. The National Insurance Administration did not cover the needs of the so-called invalids. due to lack of detectable damage. He speaks "the silent" thing. Based on Ragnar Ulstein's involvement, a new War Pensions Act was created.

He has had a strong focus on individuals and their fate in his work as a journalist and writer.

Ragnar was an important social debater throughout his life and committed to the latter.

He has had good help from his wife Jenny Hermine in his writing career and she has been his secretary.

In the home town of Ulstein, in April 2016, a bust was unveiled in honor of Ragnar Ulstein. The Chief of Defense and Defense Minister were present during the unveiling and showed the honor of this great war hero and writer.

Other virtual caches with World War II and Kompani Linge themes:  GC890EZ "La oss aldri glemme hva de sloss og falt for." 

Task to log this virtual cachee:

Take a picture of your GPS, You, or a part of you with the statue of Ragnar Ulstein behind you and put it in the log

 

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.