Skip to content

KNIHOBÚDKA THC Virtual Cache

Hidden : 11/15/2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SK

Keby som dostal otázku, aký bol najdôležitejší vynález v histórii ľudstva, určite by som neváhal. Bol to Guttenbergov vynález kníhtlače. Týmto vynálezom sa stala kniha bežným predmetom slúžiacim pre poučenie i zábavu. Odmalička som miloval knihy a miloval som Vianoce, keď som pod stromčekom našiel vždy dve, tri knihy. Hneď v ten večer som sa ponoril do záhad knižiek a začal som čítať. Čítal som pomaly, ale vytrvalo. Čítal som veľa. Čítal som všade a vždy. Keď som bol školák, mama ma za trest poslala preč od knižiek a vyhnala ma na dvor. To mal byť pre mňa trest. ;)

 

Od útleho detstva som bol vždy ponorený v knihách a každú jednu som hltal plnými dúškami. Snáď len učebnice a vysokoškolské skriptá boli výnimkou. Knihy so mnou ostali až doposiaľ. Obklopujem sa nimi, katalogizujem si ich, predávam ich a kupujem ďalšie do zbierky. S knihami sa totiž cítim spokojne.

 

V poslednej dobe začali u nás vznikať takzvané knihobúdky, ktoré majú v tejto pretechnizovanej dobe priblížiť čaro knihy. Knihobúdky sú umiestnené exteriéri i v interiéri. Väčšinou na veľmi dobre prístupnom mieste. Tak, aby mohli slúžiť každému, kto má o knihy záujem. Knihy si môžete vziať i požičať, knihy však môžete i priniesť, aby urobili druhým ľuďom radosť. Knihy musia vždy kolovať v spoločnosti, lebo knihy sa nesmú nikdy vyhodiť! Knihy musia rozdávať radosť i poučenie. 

A čo ty? Aký je tvoj príbeh s knihami? 

EN

If I were asked what was the most important invention in human history, I certainly would not hesitate. It was Guttenberg's invention of book printing. From an early age, I loved books. I read slowly, but steadily. I read a lot. I read everywhere and always.

Recently, so-called bookcases have begun to emerge in our country. The bookcases are located both outdoors and indoors. Mostly in a very accessible place. So that they can serve anyone who is interested in books. You can take and borrow books, but you can also bring books to make other people happy. 

And how about you? What's your book story?

SK

Tvojou úlohou je nájsť túto knihobúdku, 

1.) odfotiť hociktorú knihu, ktorá je v knihobúdke 

2.) do logu napíš autora a názov tvojej najobľúbenejšej knihy - ked nemáš obľúbeného, tak hociktorú inú, ktorú si čítal a páčila sa ti. 

EN

Your task is to find this bookcase,

1.) take a picture of any book in the bookcase

2.) write the author and title of your favorite book in the log

 

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Tieto knihy máte ako obľúbené...
Here are your favorite books...

 

Additional Hints (No hints available.)