Skip to content

Kremnica - Golden City Virtual Cache

Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zlato v Kremnici

Vznik a vývoj Kremnice úzko súvisia z výskytom zlata. Povesť hovorí, že lovec prichádzajúci od Šášova do hôr, zastrelil na úbočí vrchu Volle Henne jarabicu. V jej hrvoli našiel zrnká zlata. Postupoval ďalej do hôr po prúde potoka a objavil ložisko rúd s obsahom zlata a striebra. Tu neskôr vznikla osada Cremnychbana.
Najstaršie banské štôlne a šachty tu vznikli už začiatkom 8. storočia. Priemerná ročná ťažba bola 400 kg 12- až 14-karátového zlata, čo bolo 135 kg rýdzeho zlata na razbu mincí. Po stáročnej banskej činnosti sú v okolí Kremnice 4 žilné systémy, 170 šácht, 110 štôlní a 205 km banských chodieb.

Karol Róbert z Anjou

Produkcia a bohatosť ťažby neušla pozornosti ani panovníkovi Karolovi Róbertovi z Anjou (Karol I.), ktorý sa rozhodol ťažbu podporiť. Zakladacou listinou zo 17. novembra 1328 povýšil banícku osadu na mesto. Cremnychbana získala privilégia slobodného kráľovského banského a minciarskeho mesta. Bola na čele siedmich banských miest ako hlavné mesto a patrilo pod ňu dvanásť stolíc. Jej právomoc zaberala viac ako polovicu Slovenska viac ako 200 rokov.

Mincovňa

Jedným z motívov Karola I. udeliť Kremnici špeciálne privilégia bolo zavedenie stáleho razenia zlatej mince, ktorým by pozdvihol hospodárstvo Uhorska. Práve bohaté zásoby zlata boli schopné vyhovieť týmto potrebám. Kremnická mincovňa vyprodukovala počas stáročí svojej existencie obrovské množstvo zlatých a strieborných mincí, ktoré podopierali tróny mnohých európskych panovníkov. Kremnická mincovňa pracuje nepretržito od svojho vzniku (vyše 690 rokov) až do dnes a je raritou medzi európskymi mincovňami.

Kremnický dukát

V snahe čo najviac vylepšiť úroveň ťažby zlata a minciarskej práce, povolal Karol Róbert odborníkov z cudziny. Tak prišli do Kremnici minciari z Kutnej Hory, Talianska, Čiech, zo Sliezska, z Galície a z Rakúska. Od roku 1335 sa razili v kremnickej mincovni tri druhy mincí - zlaté kremnické florény, strieborné groše a malé denáre.
Kremnické dukáty, tzv. florény, patrili k najhodnotnejším a najvyhľadávanejším minciam v Európe. Boli najťažšie a razili sa z čistého zlata. Jeden dukát vážil 3,55851 gramu a mal rýdzosť 23 karátov a 9 grénov. Boli presnými kópiami zlatých mincí z Florencie.
Uhorské zlato tak so slávnymi kremnickými dukátmi, oslabilo kúpnu silu pražských grošov. Z ťažby v okolitých baniach sa v najproduktívnejšom období razilo 400 až 500 tisíc slávnych dukátov ročne. Historicky sa píše o celkovom počte 21,5 milióna kusoch dukátov.

Úloha na logovanie

Na súradniciach kešky stojíte pred jedinou doteraz stojacou vstupnou bránou do mesta. Bránu strážia dvaja muži: baník s mesiacom - symbolom striebra a hutník so slnkom - symbolom zlata.
Odfoťte zlatý alebo strieborný predmet pod jedným zo strážcov a svoju fotku pripojte k logu.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)