Skip to content

Presov Horse "PreMo"- Virtual Reward 2.0 Virtual Cache

Hidden : 05/20/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Travel guide Presov - free for download

Prešov horse "Premo"

The history of Prešov is closely connected with horses. Over the years, the people of Prešov have get the nickname "koňare" (horses). The horse became an unofficial symbol of Prešov town and people.


The author of the work is an artistic blacksmith from Prešov, Mgr.art. Michal Kačmár

In 1859 they built a state stud farm in Prešov. The stud farm stood at the intersection of Sabinovská and Duklianska streets. In 1899, they built a football field in Prešov under Sabinovská Street. On the way to the field, the fans heading from the station had to pass a stallion. People heard the neighing of horses, and some didn't like it, not to mention the smell of horses. When the football went tough, and the people of Prešov won, the opponents shouted angrily, “Koňare! Koňare! (Horses! Horses!)"

The main task of the stallion was to raise the level of land breeding in the northernmost counties of the former Kingdom of Hungary. His task was to manage the work so that horse breeds were bred in this area as soon as possible, which were then sought after for purposeful and practical use in national economic life and in military service.

A former dominant of local significance, it has left behind historical, social, architectural and breeding value with a sports trophy of national and foreign significance.
In 1962, the State Stud Farm in Prešov ceased to exist in its original form as an independent entity. On June 28, 1971, he was moved to Veľký Šariš, and on January 25, 1975, a strong detonation ended the existence of the dominant feature of Sabinovská Street - the State Stallion in Prešov.

In 1966 the horse Nestor with the rider Tibor Kňazík won the grand prix Great Pardubice.

Logging task:

For a legitimate successful acceptance of your found log, it is necessary to bring 2 things with you:
- chess figure of horse (knight),
- The object that identifies you (SWG, your nick card, or your head).

Subsequently, it is necessary to create 2 photos on listed waypoints, on which, including the items brought, will be:
- Horse statue
- 3D model of the historic city so that the horse figure is placed in the right place in the model

If you do not have a chess piece, you can make it, for example, from modeling clay, paper, cardboard, wood, stone, clay, bread.  Show your creativity and imagination.

Logs without enclosed photos will be sooner or later deleted.

Preview of required photos:

There are no limits for other, optional photos:


Cestovný sprievodca Prešov - zdarma na stiahnutie

Prešovský kôň "Premo"

História Prešova je úzko spätá s koňmi. Prešovčanom rokmi prischla prezývka „koňare“. Kôň sa stal neoficiálnym symbolom Prešova a Prešovčanov.


Autorom sochy je umelecký kováč z Prešova, Mgr.art. Michal Kačmár
The author of the work is an artistic blacksmith from Prešov, Mgr.art. Michal Kačmár

V roku 1859 v Prešove vybudovali štátny žrebčinec. Žrebčinec stál na križovatke ulíc Sabinovská a Duklianska. V roku 1899 postavili v Prešove pod Sabinovskou ulicou futbalové ihrisko. Cestou na ihrisko museli fanúšikovia smerujúci od stanice prejsť okolo žrebčinca. Ľudia počuli erdžanie koní, a poniektorým sa to nepáčilo, nehovoriac o konskom pachu. Keď pri futbale išlo do tuhého, a Prešovčania vyhrali, súperi od zlosti vykríkli „Koňare! Koňare!“


Žrebčinec, ktorý preslávil Prešovčanov
The stud farm that made the people of Prešov famous

Hlavnou úlohou žrebčinca bolo povzniesť úroveň zemského chovu v najsevernejších okresoch Uhorska. Jeho úlohou bolo riadiť prácu tak, aby boli v tejto oblasti čím skôr vypestované plemená koní, aké boli vtedy vyhľadávané pre účelné a praktické využitie v národohospodárskom živote a vo vojenskej službe.


Busta konskej hlavy z priečelia žrebčinca
Bust of a horse's head from the front of the stallion

Bývalá dominanta miestneho významu, zanechala po sebe historickú, spoločenskú, architektonickú a chovateľskú hodnotu so športovou trofejou s celoslovenským a zahraničným významom.
V roku 1962 Štátny žrebčinec v Prešove zanikol v pôvodnej forme ako samostatný subjekt. 28.6.1971 bol  presťahovaný do Veľkého Šariša a 25. januára 1975 silná detonácia ukončila existenciu dominanty Sabinovskej ulice – Štátneho žrebčinca v Prešove.

V roku 1966 kôň Nestor s jazdcom Tiborom Kňazíkom vyhral Veľkú pardubickú.


Kôň Nestor, jazdec Tibor Kňazík. Štefan Beňo vedie koňa po dekorovaní
Horse Nestor, rider Tibor Kňazík. Štefan Beňo leads the horse after decorating

Mgr.art. Michal Kačmár:
Socha prešovského koňa ako symbolu prešovčanov-koňarov, vznikla na podnet vtedajšieho primátora pána P.Hagyariho v roku 2014,no treba poznamenať,že samotná socha koňa,aj keď v celkom inej (menšej a laickej podobe) už v Prešove existovala .Iniciátorom bol už v 70-tych rokoch vtedajší riaditeľ jazdiarne na sídlisku 3 pán Bremza,na ktorého podnet bola vtedy vyzváraná pánom Trusom a dlhé roky stála pri vstupe do areálu jazdiarne.Socha bola len takým zváračským experimentom využitia starých alebo prebytočných podkov a koňa pripomínala len z diaľky. Niekedy v roku 2010 naňho počas víchrice spadol topoľ,ktorý ju polámal na viaceré časti,ktoré následne zmizli v šrote a ostalo len torzo.Vtedy prišiel pán Hagyari s iniciatívou záchrany,respektíve , zrecyklovania , prerobenia,respektíve vzniku novej,veľkolepejšej sochy.Ukázal mi fotku pózy na zadných nohách ja som po chvílke váhania túto zaujímavú výzvu prijal.Nasledovalo niekoľko týždňov štúdií póz koní,návšteva a fotenia v cirkuse,na rančoch a veľa kreslenia a modelovania.Vznikol drôtený model 1:1,na ktorý sme postupne navárali vyformované podkovy.Asi 200 kusov bolo použitých zo starého polámaného koňa,ďalších zhruba 600 som zháňal po okolici od podkúvačov koní. Zaujímavé bolo taktiež vyriešiť stabilitu,pretože pri danej póze na zadných mal celý kôň tendenciu padať dopredu,čo pri vyše 4m výške nebola sranda.Vyriešili sme to predimenzovaním zadnej a chvostovej časti,kde boli použité oveľa hrubšie materiály. Výsledok bol prekvapujúci…kôň stojí vzpriamene aj bez 8 obrovských matíc  
Čiže vo finále nám vznikol koník,ktorý je oveľa monumentálnejší a krajší,ako som očakával a namiesto v jazdiarni si našiel miesto v centre mesta ako symbol Prešovčanov… z čoho mám samozrejme veľkú radosť.


Pôvodný kôň, stál v jazdeckom areáli pri Toryse v Prešove na Jazdeckej ulici
The original horse, stood in the equestrian area near Torysa in Prešov on Jazdecká street


Michal Kačmár a kolektív, s novou sochou koňa
Michal Kačmár and team, with a new statue of a horse

 

Úloha pre zalogovanie:

Pre úspešné uznanie Tvojho logu je potrebné priniesť si so sebou 2 veci:
- šachovú figúrku koňa (jazdec),
- predmet, ktorý ťa identifikuje (SWG, kartička s Tvojim nickom, alebo tvoja hlava).

Následne je potrebné vytvoriť 2 fotografie na uvedených waypointoch, na ktorých vrátane prinesených predmetov bude:
- socha koňa,
- 3D model historického mesta tak, aby figúrka koňa bola umiestnená na správne miesto v modeli

Ak nemáš šachovú figúrku, môžeš ju vyrobiť, napríklad z modelovacej hmoty, z papiera, z kartónu, z dreva, z kameňa, z hliny, z chleba. Zapoj svoju kreativitu a fantáziu.

Logy bez priložených fotografií budú skôr či neskôr vymazané.

 Ukážka požadovaných fotografií:

Pre ďalšie, nepovinné fotografie sa medze nekladú:

 

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and December 31, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

Unir n avpr qnl

Cenwrz ceíwrzaý qra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)