Skip to content

<

Český Ráj – Skalní město a hrad Hrubá Skála

A cache by racing-rally99 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/29/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Nacházíte se na jednom z nejznámějších míst v Českém Ráji - na
"Mariánské vyhlídce"Pro uznání logu na této Virtuální kešce musíte splnit následující úkoly na čtyřech zastaveních, která jsou uvedená ve waypointech:

Stage 1)
Vyfotografujte sebe nebo svou GPS na pozadí vyhlídky na hrad Trosky & zámek Hrubá Skála (vzorové foto viz Spoiler 1). Jako nepovinný úkol na této Stage můžete přidat svou fotografii s pokrývkou hlavy (může to být speciální klobouk jako můj na vzorové fotografii, kšiltovka, kulich s bambulí, apod.) - tento úkol je pouze dobrovolný, avšak fotografie (bez pokrývky hlavy) je vyžadována.


 1. Spočítejte kamené sloupky, které zde na plošině vyhlídky můžete spatřit (nepočítejte sloupek s turistickou značkou) -1.
 2. Zjistěte jméno v oválném reliéfu.


  Stage 2)
  Nacházíte se na, pro zdejší horolezce, významném místě, které jste už během putování navštívili.

 3. Jak se místo, kde se nyní nacházíte, nazývá? Musíte vyhledat a jako odpověď použít třetí slovo tohoto místního názvu.
 4. Nedaleko nízké stěny naleznete kámen, na němž je umístěna pamětní deska. Vaším úkolem je zjistit poslední datum (rok) na této desce.  Stage 3)
  Na tomto zastavení budete odpověď hledat na DVOU RŮZNÝCH informačních tabulích.

 5. Stage 3a: V kterém století byly zdejší kamenné skulptury pravděpodobně vytvořeny (pouze číslo)?
 6. Stage 3b: Jak se nazývá přítodní úkaz, kterého má skalní stěna, přitesaná ve středověku, již dokonale vyvinutý dvojí typ? Najděte anglický výraz tohoto jevu.

  Hint Stage 3b HQ


  Stage 4)
  Nacházíte se na cestě k zámku.

 7. Kolik rytířských helmic můžete vidět na štítu nad vstupni branou do zámku?

Na tomto místě se musíte vyfotografovat s jednou ze dvou soch (nezáleží, zda s tou na pravé nebo levé straně), které se nachází na mostě k zámku. Toto je druhá povinná fotografie (Stage 4) pro uznání vašeho logu.


Jako dobrovolný úkol se můžete vyfotografovat na každém ze zastavení, ale snažte se neprozradit žádnou z odpovědí na zadané úkoly. Na Stage 1 a Stage 4 je vaše fotografie vyžadována.

Hint:
Všechny názvy a jména si zapiště za sebou malými písmeny bez interpunkce a tak, jak je na jednotlivých zastaveních naleznete. Prosím věnujte pozornost hintům na jednotlivých zastaveních (čtěte).

Jakmile získáte všechny informace, sestavíte z nich emailovou adresu v následujícím formátu:

“abcdefg(at)gmx(dot).de”


a na tuto adresu odpovědi odešlete. Virtuální keš můžete zalogovat okamžitě po odeslání odpovědí – nezapomeňte k svému logu přiložit dvě povinné fotografie.

V případě, že bude některá z vašich odpovědí nesprávná, budu vás kontaktovat. V případě, že k logu nepřiložíte dvě požadované fotografie, bude váš log bez upozornění vymazán.You are on one of the most famous places in the Český Ráj - the
"Mariánská vyhlídka"
To fulfill my Virtual Geocache, you have to do the following task on 4 Stations, which are listed as waypoints.

Stage 1)
Make a photo of yourself with the view of Hrad Trosky & Zámek Hrubá Skála in the background (see Stage 1).
Voluntary:
To wear a hat (which can be special as mine, summer hat, winter hat, etc.), which would be for you a nice extra fun.


 1. Count the number of the stone pillar, which you can are just on the plateau (without the pillar with hiking marked coloring) -1.
 2. Search the name in the oval relief.


  Stage 2)
  Now you are at a place of pilgrimage for local climbers, which you have visited during your hike.

 3. How is the name on the spot where you are now? Here you must search the name and for the answer you will just need the 3rd. Name.
 4. Next to a small wall, you will find a rock, on which are placed a sign. You need to find the last year date.  Stage 3)
  In this valley you will searching the information on 2 different tourist boards.

 5. Stage 3a: In which century was the stone sculpture made (just the number)?
 6. Stage 3b: From which exist there two kinds of? Find the English name for the answer.

  Hint Stage 3b HQ


  Stage 4)
  You are on the way to the castle.

 7. How many knight you can see on crest the above the entry gate into the castle?

Here on this spot you have to take another photo from you with one of the two sculptures (left or right side does not matter) which are situated in the bridge to the castle. This is the 2nd needed photo (Stage 4) from you for the logging of my virtual.


You can take a photo on each station, but not showing some hints for the answering the questions. On Stage 1 and Stage 4 you have to take the obligation photos with you included.

Hint:
All names will be written in small letters, without special characters and as you found it on the stages. Please take attention on the hints of the stages (reading).

When you find all information, build form it the email address like:

„abcdefg(at)gmx(dot).de”


and send me there the answers. You can log the Virtual immediately after sending me the answers and include the 2 photos on your log.

If you have made a mistake, I will contact you. If you not upload the 2 needed photos on your log, I will delete your log without any comment.Du befindest dich nun an einem sehr bekannten Ort des Český Ráj - die
"Mariánská vyhlídka"
Zum Lösen meines Virtual, musst du die nachfolgenden Aufgaben an den jeweiligen Stationen erfüllen. Diese Stationen sind als Wegpunkte im Listing hinterlegt.

Stage 1)
Mache hier ein Foto von dir mit den 2 markanten touristischen Attraktionen des Cesky Raj (Hrad Hruba Skala und Hrad Trosky),siehe Stage 1.

Optional:
Der Hut (der gerne etwas ausgefallener sein kann) ist eine optionale Aufgabe, die für einen extra Spaß bei dir sorgen könnte.


 1. Zähle hier außerdem noch die Anzahl der Steinsäulen, die du nur hier auf dem Plateau sehen kannst (ohne die mit Wandermarkierungen) -1.
 2. Suche den Namen im ovalen Relief.


  Stage 2)
  Nun befindest du dich an einen Wallfahrtsort für einheimische Kletterer, den du bei deiner Wanderung vielleicht schon mal besucht hast.

 3. Wie heißt der Ort an dem ihr euch befindet? Hier wird nur der 3.Name benötigt.
 4. Neben einer kleinen Mauer findet ihr einen Felsen, auf dem ein Schild angebracht ist. Die letzte Jahreszahl ist c.  Stage 3)
  In diesem Tal suchst du nun die Informationen auf 2 unterschiedlichen Touristen-Informationstafeln.

 5. Stage 3a: In welchem Jahrhundert wurde die Sandstein Skulptur voraussichtlich errichtet (nur Zahl)?
 6. Stage 3b: Von was existiert hier 2 verschiedene Typen? Suche für die Antwort den englischen Namen.

  Hint Stage 3b HQ


  Stage 4)
  Nun bist du auf dem Weg zum Schloss.

 7. Wie viele Ritter sind auf dem Wappen über dem Eingangstor des Schlosses zu erkennen?

Mache anschließend ein Foto von dir und einer der beiden Skulpturen (linke oder rechte Seite ist egal), welche auf der Brücke vor dem Schloss zu sehen sind. Das hier ist das 2. Foto (Stage 4), welches du für das Loggen meines Virtual Geocaches benötigst.


Ihr könnt gerne an jeder Station ein Foto machen, wie ihr es im Listing seht. Jedoch sind an Stage 1 und Stage 4 Pflichtfotos zu machen.

Hint:
Alle Namen werden ohne Sonderzeichen, klein und wie vorgefunden geschrieben und den Hinweis an der Station nicht vergessen zu lesen.

Ob ihr alle Informationen richtig gefunden habt, werdet ihr merken nachdem ihr eine E-Mail an folgende Adresse geschickt habt:

„abcdefg(at)gmx(dot).de”


Loggen könnt ihr dann sofort, falls etwas nicht stimmen sollte, melde ich mich bei dir.

Falls du nicht die 2 geforderten Fotos in dein Log mit hochladest, werde ich deinen Log ohne Kommentar löschen.
Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

cbhžvwgr Sbgbtensvr / hfr gur Cubgbf / orahgmr qvr Sbgbf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.