Skip to content

<

SAFARI - Hunt for the Wolves - Virtual Reward 2.0

A cache by CacheTrainer Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/01/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:  virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Juni 2019... Er zijn “weer wolven” op de Veluwe! De provincie Gelderland heeft zelfs een “Wolven Commissie” ingericht om ervoor te zorgen dat de nieuw gevestigde roedel kan leven op de Veluwe, maar dat de schapen en geiten daarbij zo min mogelijk gevaar lopen. Voor het eerst sinds 200 jaar zijn er drie welpjes geboren in Nederland!

Dat dit gebeuren samenviel met de uitreiking van de tweede ronde “Virtual Rewards”, dat kon natuurlijk geen toeval zijn. Tijd voor een SAFARI naar de Big Five van de Veluwe:

 • Wolf

 • Edelhert

 • Wild zwijn

 • Das

 • Vos

Andere opties zijn: ree, moeflon, schaap, Schotse Hooglanders, konijnen en hazen en allerlei niet-zoogdieren: (roof)vogels, insecten (rode bosmier), spinnen...

Ga mee op jacht... Maar houd je aan alle regels ter plaatse!

De opdrachtvoor loggen:

Opdracht 1

a) Parkeer op de aangegeven coördinaten of op een willekeurig aangegeven parkeerplaats langs de Keizersweg, Stationsweg of Hessenweg. De Safari vindt plaats tussen deze 3 wegen en Rijksweg A50.

b) Bezoek lopend of fietsend de waypoints en e-mail de antwoorden op de vragen, als bewijs dat je er was, naar: SAFARI[wp1][wp2][wp3][wp4][wp5]@gmail.com.
Het wordt dan bijvoorbeeld: SAFARI11111X11@gmail.com
Je krijgt direct een reactie of je de antwoorden juist hebt.

Waypoint 1: N 52° 27.237 E 006° 00.298
Informatiebord. Wat voor gebied is dit? Aantal letters van het volledige woord (twee cijfers)

Waypoint 2: N 52° 27.205 E 006° 00.378
Informatiebord. Hoeveel water wordt er hier jaarlijks opgepompt? Afronden op miljoenen kubieke meters (één cijfer)

Waypoint 3: N 52° 27.260 E 006° 00.963
Informatiebord. Hoeveel meter afstand moet je van de runderen wegblijven? (twee cijfers)

Waypoint 4: N 52° 27.658 E 006° 01.070
In de struiken zie je een geel bord voor aanduiding van een gasleiding. Welke hoofdletter zie je op een witte achtergrond op het bord? (één letter)

Waypoint 5: N 52° 27.345 E 006° 01.296
Informatiebord. Op de hoeveelste september 1944 vertrok het vliegtuig? (twee cijfers)

Opdracht 2

a) Schiet een wild dier – dat wil zeggen... Maak een foto van een dier die je onderweg tegen komt en plaats de foto, coördinaten van waar je de foto maakte en tijdstip bij je log. ZONDER FOTO EN CORRECT ANTWOORD KAN JE LOG ZONDER WAARSCHUWING VOORAF WORDEN VERWIJDERD.

b) Zie je geen dieren van de Big Five van de Veluwe? Geen probleem, er zijn echt dieren genoeg... Zoek goed! Knuffeldieren, huisdieren en ander Fake News worden niet goed gerekend.

c) Zorg in je log voor een zo correct mogelijke omschrijving van de diersoort. Was het een ree of een edelhert? Was het een rode bosmier of een zwarte mier? Welke spinnensoort was het? Etc. enz.

De beloningvoor het vinden van de cache:

 • Een gevonden virtual in je statistieken

 • De kick van de jacht

 • Eeuwige roem dankzij jouw log

 • Als je de eerste bent: vermelding van jouw gevonden diersoort in de tabel op de listing

 • Voor de mooiste foto van het seizoen: vermelding op deze listing

Eregalerij 1, unieke diersoorten

[Pissebed] GEVONDEN DOOR [Heracross]

[Koolmees] GEVONDEN DOOR [Speurneus59]

[Hazelworm] GEVONDEN DOOR [T.yo]

[Zwarte Loopkever] GEVONDEN DOOR [De Trije Susters]

[Schotse Hooglander] GEVONDEN DOOR [Haport]

[Zwarte Mestkever] GEVONDEN DOOR [OpHetPaard]

[Kruisspin] GEVONDEN DOOR [Merikol]

[Veelvraat Rups] GEVONDEN DOOR [Martineke94]

[diersoort] GEVONDEN DOOR [teamnaam]

Eregalerij 2, mooiste foto van het seizoen:

[foto] GEVONDEN DOOR [teamnaam]Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.Since June 2019, real wolves have returned to National Park “De Veluwe”. The provincial government of Gelderland has launched an official “Wolves Committee” to ensure the new pack can live safely on the Veluwe Park, without harming too many scheep and goats in the area. Three cubs have been born so far, the first wolves born in The Netherlands in over 200 years!

This event coincided with the Groundspeak Geocaching.com launch of the second generation “Virtual Reward”. We think this is probably fate at work... The time has come for a SAFARI and chase for the “Big Five” of the Veluwe:

 • Wolves

 • Red deers

 • Wild boars

 • Badgers

 • Foxes

Other prossible encounters are: roe deers, mouflon, sheep, Scottish Highlanders, rabbits and hares and all kinds of non-mammals: (predatory) birds, insects (red forest ant), spiders ...
Join the hunt ...
But stick to all rules in this park!

The assignmentfor a valid log:

Assignment 1

a) Park your car at the given Parking coordinates or any of the designated Parking Areas on the Keizersweg, Stationsweg or Hessenweg. The Safari should take place between these roads and Highway A50.

b) Walk or bicycle to the five waypoints and answer the questions as proof of your visit. Send your answers to SAFARI[wp1][wp2][wp3][wp4][wp5]@gmail.com.
Example: SAFARI11111X11@gmail.com
You will recieve an automated response if your answers are correct.

Assignment 2

a) Shoot a wild animal - that is ... Take a photo of an animal you encounter along the way and place the photo, coordinates of where you took the photo and time at your log. WITHOUT PHOTO AND CORRECT ANSWERS, YOUR LOG CAN BE DELETED WITHOUT PRIOR NOTICE.

b) Do you not see any animals from the Big Five of the Veluwe? No problem, there are really enough animals ... Search well! Stuffed animals, pets and other Fake News do not count as valid objects.

c) Provide a description in your log of the species, as correct as possible. Was it a roe deer or a red deer? Was it a red forest ant or a black ant? What kind of spider was it? Etc. etc.

The rewardfor finding this cache:

 • A found virtual in your statistics

 • The thrill of the chase

 • Eternal fame thanks to your log

 • Being the first finder of a species: your team name and species named on this listing

 • For making the most beautiful photo of the season: your team name on this listingVirtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.