Skip to content

Turínske plátno / Shroud of Turin Virtual Cache

Hidden : 01/01/2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


U nás v Prešove v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa nachádza vzácnosť svetového rozmeru.

Na svete sú len štyri vzácne kópie plátna, v ktorom bolo po smrti zabalené telo Ježiša Krista. Jedna je v Prešove. Kópia je jedinou na Slovensku a na svete sú len tri podobné kusy.

Celkovo sú štyri kópie a jedna z nich je vystavená priamo v Turínskej katedrále, kde je uložený aj originál. Ten je však možné vidieť len s povolením pápeža.

Vzácny dar dostala katedrála v Prešove v roku 2003 od cirkevných predstaviteľov, ktorí sú poverení starostlivosťou o originálne plátno. Na vyše štvormetrovej kópii, ktorá je vystavená za ochranným sklom, sú viditeľné stopy po tele ležiaceho človeka. Veriaci v ňom jednoznačne vidia telo Ježiša Krista, aj keď o pravosti plátna časť odborníkov pochybuje. Ako dnes vlastne o všetkom.

Kópie boli vyhotovené najmodernejšími fotografickými metódami a verne zachované boli aj skutočné rozmery plátna. Okrem kópií v Prešove a v Turíne, sú ďalšie v Jeruzaleme a vo Vilniuse. Prešovský chrám bol vybraný zámerne. Sú tu vystavené relikvie dvoch blahoslavených biskupov, ktorí sa stali obeťami komunistického režimu v Československu. Práve tento fakt rozhodol o umiestnení jednej z kópií do Prešova.

Pre gréckokatolíckych veriacich má zvláštny význam. Gréckokatolíci totiž zachovávajú veľkú úctu k tradičným ikonám, ktoré sú umiestnené vo všetkých chrámoch. Turínske plátno, aj keď je to "iba" kópia, je pre prešovských veriacich údajne najvzácnejšou relikviou. Pútnici a veriaci pred plátnom podľa tradícií východných cirkví zapaľujú sviečky, niektorí ho bozkávajú.

Plátno bude v katedrále vystavené natrvalo. Je jednou z mála možností, ako uvidieť kópiu originálu v skutočnej veľkosti. Pôvodné plátno je ukryté v Turínskej katedrále a na verejnosť sa dostane len výnimočne. Naposledy to b, keď s jeho vystavením súhlasil pápež Ján Pavol II.

Prešovská kópia je považovaná za jednu z oficiálnych. Kópia verne dodržuje aj farby originálu. Na bielom plátne tak vidno tmavšie časti, ktoré predstavujú otlačok ľudského tela. V minulosti bolo opravované po poškodení kvapkajúcim striebrom. A preto na plátne vidno aj prišívané záplaty.

Trochu histórie:

V Edesse (dnes je to turecké mesto Urfa) sa objavujú prvé správy o Kristovom pohrebnom plátne v rokoch 527-565. V roku 525 Edessu zničila povodeň. Keď cisár Justinián I. dal mesto znovu postaviť, v jednom múre našiel zamurovaný Kristov obraz, ktorý bol označený ako archeiropoieton, čo doslova znamená "nie rukou zhotovený". Podľa tohto obrazu boli namaľované obrazy Kristovej tváre, ktoré jednoznačne nesú všetky charakteristické znaky Turínskeho plátna. Dnes máme zachovanú ikonu z kláštora sv. Kataríny na Sinai zo 6. stor. Gino Zaninotto z Ríma objavil dokument z 10. storočia. Tento spis - Codex Vossianus Latinus spomína správu zo Sýrie z 8. storočia, podľa ktorej Ježiš zanechal odtlačok celého svojho tela na plátne, ktoré je uchovávané v kostole v Edesse.

Keď sa Edessa v r. 943 ocitla v rukách Arabov, Edessania im venovali plátno z vďaky, že mesto nezničili. Arabi si Kristovo plátno ctili, od nich dostalo názov mandylion. Pod týmto názvom sa dostalo do Carihradu, kde bolo 15. 8. 944 intronizované slávnostnou bohoslužbou v chráme Hagia Sofia. Správy z 11. a 12. stor. hovoria o prechovávaní mandylionu v kaplnke cisárskeho paláca v Carihrade.

V rokoch 1203-1204, počas štvrtej križiackej výpravy, keď bol Carihrad vyplienený, stopa po mandylione sa stráca. Šľachtic Geoffrey de Charny v r. 1353 ukázal v mestečku Lirey neďaleko Paríža miestnym cirkevným hodnostárom plátno, ktoré je dnes vystavené v Turíne. Odmietol im prezradiť, ako sa k nemu dostal.

Relikvia sa dostala do Chambery, kde ju r. 1532 poškodil požiar. Pritom na časť plátna stieklo roztavené striebro z truhlice. A napokon sa v r. 1578 plátno dostalo do Turína.

Podmienka pre zalogovanie:
Pre uznanie Tvojho logu je podmienkou priloženie exteriérovej fotografie Teba s kostolnou vežou, alebo interiérovej fotografie s Turínskym plátnom v kostole. Prosím nevymýšľajte s fotografiami z minulosti, alebo fotomontážami. Načo je to dobré?

Logy bez priloženej fotografie budú skôr alebo neskôr vymazané.

EN:

There is one of the four official copies of Shroud of Turin in Prešov. It is unique in the world. Another copies are in Turin, Jerusalem and Vilnius. More about Shroud of Turin in english you can read here: https://en.wikipedia.org/wiki/Shroud_of_Turin

Log condition:
To log this cache as found, you have to enclose an exterior photo of you and church tower, or interior photo of you and Shroud of Turin. Please don´t send me old photos or photomontages.

Logs without enclosed photo will be sooner or later deleted.

 

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual cache is part of limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual cache.

Additional Hints (Decrypt)

unccl pnpuvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)