Skip to content

Światowe dziedzictwo / World Heritage Virtual Cache

Hidden : 07/06/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL POLSKI OPIS / For English scroll down


Kraków to miasto, w którym przez cały okrągły rok jest tłoczno i gwarno. To miejsce tętniące życiem o każdej porze dnia i nocy. Centrum jest zawsze pełne zwiedzających, ale także ulicznych kwiaciarek, malarzy, grajków jak również fiakrów, oczekujących na turystów, chętnych na przejażdżkę. To miasto ludzi młodych, jak zauważają odwiedzający dawną stolicę Polski.
Ale dlaczego to miejsce jest tak wyjątkowe? I czy faktycznie jest wyjątkowe?

UNESCO, wyspecjalizowana organizacja ONZ, ustanowiło i utrzymuje listę obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości, zwaną listą światowego dziedzictwa. Lista ta po raz pierwszy została przygotowana i ogłoszona w roku 1978. Znalazło się wówczas na niej 12 szczególnych miejsc z siedmiu państw, w tym Stare Miasto w Krakowie i nieodległa od niego Kopalnia Soli w Wieliczce.


Dokładna lista tych pierwszych obiektów, dostrzeżonych jako wyjątkowe, obejmowała następujące miejsca:

 • Katedra w Akwizgranie, Niemcy
 • Kopalnia soli Wieliczka, Polska
 • Kościoły wykute w skale w Lalibeli, Etiopia
 • L'Anse aux Meadows, Kanada
 • Park Narodowy Nahanni, Kanada
 • Park Narodowy Mesa Verde, Stany Zjednoczone
 • Park Narodowy Semien, Etiopia
 • Park Narodowy Yellowstone, Stany Zjednoczone
 • Quito, Ekwador
 • Stare Miasto w Krakowie, Polska
 • Wyspa Gorée, Senegal
 • Wyspy Galápagos, Ekwador

Miejsca te oznaczono jako wypointy tego kesza.W uzasadnieniu do wpisu Krakowskiego Starego Miasta na tę prestiżową listę podkreślono:

 • Kraków jest jednym z najwybitniejszych przykładów europejskiego planowania urbanistycznego, charakteryzujący się harmonijnym rozwojem i nagromadzeniem cech reprezentujących wszystkie style architektoniczne od wczesnego romańskiego po modernistyczne. Historyczne centrum miasta doskonale ilustruje proces ciągłego rozwoju miasta od średniowiecza do współczesności. Dawniej trzy odrębne zabudowane tereny, poddające się różnym wpływom - Wawel, Stare Miasto i Kazimierz ze Stradomiem - tworzą dzisiaj spójny kompleks miejski, w którym przetrwało znaczące i wciąż kultywowane dziedzictwo materialne i niematerialne;

 • Od XIII wieku istnieje tu miasto stanowiące jedno z największych centrów administracyjnych i handlowych w Europie Środkowej, w którym kwitła sztuka i rzemiosło, a kultura Wschodu i Zachodu przeplatały się. Posiada największy średniowieczny rynek w Europie;

 • O znaczeniu miasta świadczy układ urbanistyczny z licznymi i gęsto obok siebie położonymi kościołami i klasztorami, imponującymi budynkami publicznymi, pałacami i kamienicami, z których wiele zostało zaprojektowanych, zbudowanych i zdobionych przez wybitnych architektów i rzemieślników, wiele z nich zachowało swoje oryginalne piękno i formę;

 • Dowód fascynującej historii widoczny jest w postaci pozostałości XIV wiecznej zabudowy obronnej;

 • Znaczenie Krakowa jako centrum kulturalnego o znaczeniu europejskim wzmacnia obecność jednego z najstarszych uniwersytetów o międzynarodowej renomie - Uniwersytetu Jagiellońskiego;

 • Dominującym elementem architektonicznym jest Wzgórze Wawelskie z dawną rezydencją królewską i biskupią oraz gotycką katedrą, w której przez lata grzebano polskich królów;

 • Interesująca średniowieczna dzielnica Kazimierz ukształtowana została przez kulturę i obyczaje wyznań katolickich i żydowskich, z dawnymi synagogami, kościołami i budynkami publicznymi.


W późniejszych latach listę rozszerzano. Umieszczenie miejsca na liście przynosi oznakę wielkiego prestiżu, ale nie tylko. W przypadku zagrożenia, obiekty mogą liczyć na wsparcie UNESCO. Pierwszym spektakularnym projektem tego typu było uratowanie świątyń nubijskich w Abu Simbel, zagrożonych zalaniem po wybudowaniu Wielkiej Tamy Asuańskiej. Na terenie zaplanowanym do zalania przyspieszono prace archeologiczne a same świątynie przeniesiono do nowej, bezpiecznej lokalizacji. Podobnie uratowano Piramidy w Gizie, którym zagrażała budowa autostrady, Park Narodowy Chitwan w Nepalu, któremu zagrażały plany zmiany biegu rzeki, odrestaurowano kompleks Angkor w Kambodży i zniszczone działaniami wojennymi stare miasto w Dubrowniku a także zainstalowano system odwilgacania w kopalni soli w Wieliczce.Czy odwiedziłaś/eś już takie wyjątkowe miejsca? A może planujesz je odwiedzić? Jeśli tak, ten kesz jest dla Ciebie.
Możesz spełnić jego wymagania korzystając z pobytu w Krakowie i odwiedzając Wieliczkę. Zamiast Wieliczki możesz odwiedzić inne miejsce z listy.Jak zalogować tego kesza?

 1. Zrób dwa zdjęcia - po jednym w dwóch miejscach wymienionych na pierwszej liście UNESCO, w tym jedno w Krakowie. (Wpisu Krakowa na listę dokonano dla terenu pokazanego na zdjęciu poniżej niebieską obwódką - jest to obszar obejmujący Wawel, Stare Miasto w Krakowie, dzielnicę Kazimierz i Stradom.)
  Oba zdjęcia mają spełniać warunki:
  • pokazuje dany obiekt z pierwszej listy UNESCO lub jego fragment;
  • pokazuje Twój nick geocachingowy (np. na osobistym znaczku, drewniaku, geocoinie itp lub widocznej na zdjęciu kartce);
 2. Oba zdjęcia wstaw do logu znalezienia.
 3. Opcjonalnie - jeśli odwiedziłeś i masz swoje zdjęcia z innych miejsc z aktualnej listy UNESCO wstaw je także do logu. Będzie mi bardzo miło je obejrzeć.
Mapa historycznego centrum KrakowaEN ENGLISH DESCRIPTION / Wersja polska znajduje się powyżej


Krakow (Cracow) is a city which is crowded and busy all year round. This is a vibrant place at any time of day or night. The center is always full of visitors, but also street florists, painters, musicians as well as fiacres, waiting for tourists, willing to ride. This is a city of young people, as the visitors of the former capital of Poland notice. But why is this place so special? And is it really unique?

UNESCO, a specialized agency of the United Nations (UN), has established and maintains a list of objects of cultural and natural heritage of "outstanding universal value" for humanity, called the World Heritage List. The first list was prepared and announced in 1978. At that time, there were 12 special places from seven countries, including the Old Town in Krakow and the Wieliczka Salt Mine (placed not far from Krakow).


First list of these special objects is as follows:

 • Aachen Cathedral, Germany
 • Wieliczka Royal Salt Mine, Poland
 • Rock-Hewn Churches, Ethiopia
 • L'Anse aux Meadows National Historic Site, Canada
 • Nahanni National Park Reserve, Canada
 • Mesa Verde National Park, United States of America
 • Simien National Park, Ethiopia
 • Yellowstone National Park, United States of America
 • City of Quito, Ecuador
 • Historic Center of Krakow, Poland
 • Island of Gorée, Senegal
 • Galapagos Islands, Ecuador

These places are marked as virtual stages of this cache.Historic Centre of Krakow has been added to this first list due to the following:

 • Krakow one of the most outstanding examples of European urban planning, characterised by the harmonious development and accumulation of features representing all architectural styles from the early Romanesque to the Modernist periods. The historic centre of the town admirably illustrates the process of continuous urban growth from the Middle Ages to the present day. Three built-up areas: the medieval chartered City of Krakow, the Wawel Hill complex, and the town of Kazimierz (including the suburb of Stradom), demonstrate the diversity of influences, create a cohesive urban complex in which significant tangible and intangible heritage have survived and are cultivated to this day;

 • One of the largest administrative and commercial centres in central Europe, Kraków was a city where arts and crafts flourished, and the culture of East and West intermingled;

 • The importance of the city, which was chartered in 1257 and was once the capital of Poland, is evidenced by its urban layout, its numerous churches and monasteries, its imposing public buildings, the remains of its medieval city walls, and its palaces and townhouses, many designed and built by prominent architects and craftspersons. The value of this urban complex is determined by the extraordinary density of monuments from various periods, preserved in their original forms and with their authentic fittings;

 • The importance of Krakow as a cultural centre of European significance is reinforced by its being home to one of the oldest universities of international renown – the Jagiellonian University;

 • Wawel Hill, the dominant feature of the Historic Centre of Kraków, is a former royal residence and necropolis attesting to the dynastic and political links of medieval and early modern Europe;

 • The medieval town of Kazimierz, which includes the suburb of Stradom (chartered in 1335), was shaped by the Catholic and Jewish faiths and their respective cultures and customs.


Later, the list has been extended many times. Being on the list is not only a matter of prestige for a site. It also provides resources when an object is in danger. UNESCO helped to preserve and restore the temple of Abu Simbel, the pyramids of Giza, the Chitwan National Park in Nepal, the Angkor complex in Cambodia, the old town of Dubrovnik, and last but not least the Royal Salt Mine in Wieliczka.


Have you visited so far such a unique place? Maybe you plan it? If yes, this cache is for you.
You may log it having benefits from your visit in Krakow and planning a visit in Wieliczka.Log requirements:

 1. Take two pictures - one in Krakow and one in the other chosen place from the first UNESCO list. ( Krakow UNESCO area is shown in the picture below.)
  Both pictures must:
  • show specific object from the first UNESCO list or a part of it;
  • show your geocaching nickname (on any personal item such as a piece of paper, XWG, geocoin, badge etc);
 2. Enclose both pictures to your find log.
 3. Optionally - if you have visited any other place from the current full UNESCO list add it to your find log. It will be a pleasure to see it. Thank you in advance.

Historic Center of Krakow


Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Bqjvrqm qjn zvrwfpn: Xenxój v qbjbyar qehtvr m cvrejfmrw yvfgl HARFPB. Meóo j xnmqlz bqcbjvrqavr mqwrpvr. Bon qbqnw qb ybth.
[EN] Ivfvg gjb cynprf: Penpbj naq nabgure bar sebz gur svefg HARFPB yvfg. Gnxr n cubgb va obgu cynprf. Nqq gurz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)