Skip to content

Aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat Virtual Cache

Hidden : 06/21/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
L'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat o més conegut com a Aeroport de Barcelona-El Prat, es troba situat a 12 Km al sud-oest de Barcelona i a 6 metres sobre el nivell del mar, entre els termes municipals del Prat de Llobregat, Viladecans i Sant Boi. Està a 3 quilòmetres del Port de Barcelona i a 7 quilòmetres del Polígon Industrial de la Zona Franca, un dels parcs industrials i logístics més importants d'Espanya i factor clau de la fortalesa econòmica de Barcelona.

L'aeroport ha tingut diversos apel·latius populars tals com "La Volateria" -dit així per ocupar els terrenys del primer camp d'aviació al Prat del Llobregat (1916, Aeròdrom de la Volateria), "Aeroport del Prat", o el més comú de tots, Aeroport de Barcelona-El Prat, designat així en el seu penúltim canvi oficial en 2011. Aquest últim qualificatiu ha estat vigent fins a l'1 de març de 2019, data en la qual es va fer oficialment pública la nova denominació d'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que rebria en homenatge a l'expresident de la Generalitat de Catalunya del qual presa el seu nom.

L'Aeroport de Barcelona-El Prat és el segon major aeroport a Espanya, després de l'Aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas, i és el principal a Catalunya i la costa mediterrània. En 2018 van passar per les seves instal·lacions gairebé 50,2 milions de passatgers (50.172.457), la qual cosa ho situa el 7è en la llista d'aeroports europeus en 2018. El creixement de l'aeroport en 2018 va augmentar en un 6,1% respecte a 2017, el total del qual de passatgers es va xifrar en 47.284.500 milions.

Segons els World Airport Awards, premis que atorga la reconeguda consultora anglesa Skytrax, Barcelona-El Prat va descendir a la posició 42 dels Millors Aeroports del Món en 2018, donada la seva anterior posició núm. 37 en l'edició del 2017; encara que actualment ostenta el núm. 2 dels Millors Aeroports del Sud d'Europa. Barcelona va ser guardonada també en 2018 amb el premi al 8è millor aeroport en la categoria d'Aeroports de 40-50 milions de passatgers.

L'aeroport és el la seu principal de les aerolínies Vueling i LEVEL, i s'ha consolidat com un dels principals aeroports low-cost d'Europa en els últims anys. També és un important centre de connexions per a aerolínies regulars amb connexions directes amb els Estats Units i el Canadà, Sud-amèrica, Orient Mitjà, Àsia i Àfrica.

Gràcies a la política de noves rutes que practica la direcció de l'aeroport, s'ha obert la porta al fet que noves aerolínies hagin obert rutes des de l'aeroport de Barcelona. Algunes d'aquestes companyies aèries són: LOT Polish Airlines, PIA Pakistan Ainternational Airlines, Windrose Airlines, Nordavia Regional Airlines, FlyOne, S7 Airlines, Cathay Pacific, Açores Airlines, Mahan Air i Armènia Air Company.

La ruta de l'anomenat corredor Madrid Barcelona -o pont aeri- continua sent la ruta des d'Espanya amb major trànsit de passatgers, encara fins i tot després de la posada en marxa al febrer del 2008 del servei de tren d'Alta Velocitat AVE.

Disposa de dos terminals de passatgers, la terminal T1 i la terminal T2. Recents modificacions en l'estructura de la terminal T2 han provocat que el que abans eren 3 terminals diferents: terminal A, terminal B i terminal C, es trobin ara unides en una sola, la terminal T2.


Per poder registrar el virtual teniu tres opcions diferents, segons en quina part de l’aeroport estigueu.

Opció 1: Si sou a la Terminal 1 de l’aeroport, sortiu a la zona d'espera de taxis i localitzeu lo que sembla una torre de control. Fes-te una foto on se’t vegi a tu amb la torre de fons, fent el que diu el meu nom a geocaching, o sigui, tocant-hi el melic. Si no voleu sortir a la foto, feu un avió de paper on es vegi escrit el teu nom d’equip i fes la foto de manera que es vegi el teu avió i la torre darrere.

Opció 2: Si sou a la Terminal 2 de l’aeroport, sortiu a la zona d'espera de taxis i localitzeu un mural de Miró que hi ha a la paret. Fes-te una foto on se’t vegi a tu amb el mural de fons, fent el que diu el meu nom a geocaching, o sigui, tocant-hi el melic. Si no voleu sortir a la foto, feu un avió de paper on es vegi escrit el teu nom d’equip i fes la foto de manera que es vegi el teu avió i el mural darrere.

Opció 3: Si sou fora de l’aeroport, dirigiu-vos al mirador de l’aeroport del Prat. Fes-te una foto on se’t vegi a tu fent lo que diu el meu nom a geocaching, o sigui, tocant-hi el melic, mentre passa un avió per sobre teu. Si no voleu sortir a la foto, feu un avió de paper on es vegi escrit el teu nom d’equip i fes la foto de manera que es vegi el teu avió i un de veritat passant per sobre.

Podeu veure imatges de exemple al final de la pàgina.


El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, o más conocido como Aeropuerto de Barcelona-El Prat, se encuentra situado a 12 Km al suroeste de Barcelona y a 6 metros sobre el nivel del mar, entre los términos municipales de El Prat de Llobregat, Viladecans y Sant Boi. Está a 3 kilómetros del Puerto de Barcelona y a 7 kilómetros del Polígono Industrial de la Zona Franca, uno de los parques industriales y logísticos más importantes de España y factor clave de la fortaleza económica de Barcelona.

El aeropuerto ha tenido varios apelativos populares tales como"La Volatería", llamado así por ocupar los terrenos del primer campo de aviación en El Prat del Llobregat (1916, Aeródromo de la Volatería), "Aeropuerto del Prat", o el más común de todos, Aeropuerto de Barcelona-El Prat, designado así en su penúltimo cambio oficial en 2011. Este último calificativo ha estado vigente hasta el 1 de marzo de 2019, fecha en la que se hizo oficialmente pública la nueva denominación de Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que recibiría en homenaje al expresidente de la Generalidad de Cataluña del que toma su nombre.

El Aeropuerto de Barcelona es el segundo mayor aeropuerto en España, después del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y es el principal en Cataluña y la costa mediterránea. En 2018 pasaron por sus instalaciones casi 50,2 millones de pasajeros (50.172.457), lo cual lo sitúa el 6º en la lista de aeropuertos europeos en 2018. El crecimiento del aeropuerto en 2018 aumentó en un 6,1% con respecto a 2017, cuyo total de pasajeros se cifró en 47.284.500 millones.

Según los World Airport Awards, premios que otorga la reconocida consultora inglesa Skytrax, Barcelona-El Prat descendió a la posición 42 de los Mejores Aeropuertos del Mundo en 2018, dada su anterior posición nº 37 en la edición del 2017; aunque actualmente ostenta el nº 2 de los Mejores Aeropuertos del Sur de Europa. Barcelona fue galardonada también en 2018 con el premio al 8º mejor aeropuerto en la categoría de Aeropuertos de entre 40-50 millones de pasajeros.

El aeropuerto es el la sede principal de las aerolíneas Vueling y LEVEL, y se ha consolidado como uno de los principales aeropuertos low-cost de Europa en los últimos años. También es un importante centro de conexiones para aerolíneas regulares con conexiones directas con Estados Unidos y Canadá, Sudamérica, Oriente Medio, Asia y África.

Gracias a la política de nuevas rutas que practica la dirección del aeropuerto, se ha abierto la puerta a que nuevas aerolíneas hayan abierto rutas desde el aeropuerto de Barcelona. Algunas de estas compañías aéreas son: LOT Polish Airlines, PIA Pakistan Ainternational Airlines, Windrose Airlines, Nordavia Regional Airlines, FlyOne, S7 Airlines, Cathay Pacific, Azores Airlines, Mahan Air y Armenia Air Company.

La ruta del llamado corredor Madrid Barcelona -o puente aéreo- continúa siendo la ruta desde España con mayor tráfico de pasajeros, aún incluso después de la puesta en marcha en febrero del 2008 del servicio de tren de Alta Velocidad AVE.

Dispone de dos terminales de pasajeros, la terminal T1 y la terminal T2. Recientes modificaciones en la estructura de la terminal T2 han provocado que lo que antes eran 3 terminales diferentes: terminal A, terminal B y terminal C, se hallen ahora unidas en una sola, la terminal T2.

Para poder registrar el virtual tienes tres opciones diferentes, según en que parte del aeropuerto estés.

Opción 1: Si te encuentras en la Terminal 1 del aeropuerto, sal a la zona de espera de taxis y localiza lo que parece una torre de control. Hazte una foto donde se te vea a ti con la torre de fondo, haciendo lo que dice mi nombre de geocaching, o sea, tocándote el ombligo. Si no deseas salir en la foto, haz un avión de papel donde se vea escrito tu nombre de equipo y haz la foto de modo que se vea tu avión y la torre detrás.

Opción 2: Si te encuentras en la Terminal 2 del aeropuerto, sal a la zona de espera de taxis y localiza un mural de Miró que hay en la pared. Hazte una foto donde se te vea a ti con el mural de fondo, haciendo lo que dice mi nombre de geocaching, o sea, tocándote el ombligo. Si no deseas salir en la foto, haz un avión de papel donde se vea escrito tu nombre de equipo y haz la foto de modo que se vea tu avión y el mural detrás.

Opción 3: Si estás fuera del aeropuerto, ves al mirador del aeropuerto del Prat. Hazte una foto donde se te vea a ti haciendo lo que dice mi nombre de geocaching, o sea, tocándote el ombligo, mientras pasa un avión por encima de ti. Si no deseas salir en la foto, haz un avión de papel donde se vea escrito tu nombre de equipo y haz la foto de modo que se vea tu avión y uno de verdad pasando por encima.

Puedes ver fotos de ejemplo al final de la página.


Barcelona-El Prat Josep Tarradellas Airport, or simply Barcelona-El Prat Airport, is located 12 km (7.5 mi) southwest of the Barcelona 6 metres above sea level, between the municipalities of El Prat de Llobregat, Viladecans and Sant Boi. It is located 3 kilometres from the Port of Barcelona and 7 km from the Zona Franca Industrial Estate, one of the most important industrial and logistics parks in Spain and a key factor in Barcelona’s economic strength.

Barcelona airport has had several popular nicknames such as "La Volatería", so called for occupying the land of the first airfield in El Prat del Llobregat (1916, Aeródromo de la Volatería), "Aeropuerto del Prat", or the most common of all, Barcelona-El Prat Airport, so designated in its penultimate official change in 2011. This last denomination has been in force until March 1, 2019, date in which the new designation of Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport was officially made public, which would receive in homage to the former president of the Generalitat de Catalunya from which it takes its name.

Barcelona-El Prat Airport is the second largest airport in Spain, after Adolfo Suarez-Madrid Barajas Airport, and is the main one in Catalonia and the Mediterranean coast. In 2018, almost 50.2 million passengers (50,172,457) passed through its facilities, ranking it as the 6th European airport in 2018. The airport's growth in 2018 increased by 6.1% compared to 2017, with a total of 47,284,500 million passengers.

According to the World Airport Awards, given by the renowned English consultancy Skytrax, Barcelona-El Prat dropped to 42nd place among the Best Airports in the World in 2018, given its previous 37th position in the 2017 edition; although it currently holds the 2nd position among the Best Airports in Southern Europe. Barcelona was also awarded in 2018 with the prize for the 8th best airport in the category of Airports between 40-50 million passengers.

The airport is the main headquarters of Vueling and LEVEL airlines, and has established itself as one of the main low-cost airports in Europe in recent years. It is also an important hub for scheduled airlines with direct connections to the United States and Canada, South America, the Middle East, Asia and Africa.

Madrid-Barcelona air shuttle continues being the route with Spain's busiest passenger.

It has two passenger terminals, terminal T1 and terminal T2. Recent changes in the structure of terminal T2 have meant that what used to be three different terminals, terminal A, terminal B and terminal C, are now united in a single terminal, terminal T2.

To register the virtual you have three different options, depending on where in the airport you are.

Option 1: If you are in Terminal 1 of the airport, exit to the taxi waiting area and locate what looks like a control tower. Take a picture where you are seen with the tower in the background, doing what my geocaching name says, that is, touching your belly button. If you don't want to go out in the picture, make a paper plane where your team name is written and take the picture so that your plane and the tower behind it can be seen.

Option 2: If you are in Terminal 2 of the airport, exit to the taxi waiting area and locate a Miró mural on the wall. Take a picture where you are seen with the background mural, doing what my geocaching name says, that is, touching your belly button. If you don't want to go out in the picture, make a paper plane where your team name is written and take the picture so that your plane and the mural behind it can be seen.

Option 3: If you are outside the airport, go to the viewpoint of the Prat airport. Take a picture where you are seen doing what my geocaching name says, that is, touching your belly button, while a plane passes over you. If you do not want to leave in the photo, make a paper plane where your team name is written and take the photo so that your plane is seen and a real one is passing over.

You can see sample photos at the bottom of the page.


T1

T2Mirador


Informació extreta de https://www.aeropuertobarcelona-elprat.com

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.


Additional Hints (Decrypt)

Gbpn'g ry Zryvp n y'Nrebcbeg qr OPA. Gópngr ry bzoyvtb ra ry Nrebchregb qr OPA. Gbhpuvat lbhe oryyl ohggba ng OPA nvecbeg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)