Skip to content

[ŁK] Królewskie Pawie / Royal Peacocks Virtual Cache

Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

                  

Jesteś w Łazienkach Królewskich?
Weź udział w scenariuszu Adventure Lab Cache i zdobądź 5 dodatkowych keszy w parku!

Are you in Łazienki Królewskie?
Take part in the Adventure Lab Cache scenario and get 5 additional caches in the park!

Get the official app. Learn more.

     


Polski/Polish

for English version please scroll down

Pawie z Łazienek Królewskich to prawdziwi arystokraci. Dostojnie i dumnie kroczą wśród alejek, szukając rozrywek lub miejsca na drzemkę. Samce, świadome swych wdzięków, z lubością rozkładają kolorowe ogony i, pusząc się, pozują do zdjęć. Samiczki, choć obdarzone skromniejszym umaszczeniem, z gracją spacerują wśród królewskich ogrodów.
Ich ulubionym miejscem w parku jest Pałac na Wyspie i właśnie tam najłatwiej je spotkać.
Choć pawie wyglądają delikatnie, to mieszkają w parku cały rok i nie są im straszne nawet największe mrozy. Zimą wygrzewają się na słońcu, latem odpoczywają w cieniu rzeźb.
Noce najczęściej spędzają na wyspie amfiteatru. Śpią wysoko w koronach drzew, gdzie nikt ich nie niepokoi.

Obecnie w parku mieszka dziewięć pawi: cztery samce i pięć samic.

Twoje zadanie: 
Aby zalogować tę skrzynkę, musisz odwiedzić Łazienki Królewskie i zrobić sobie (lub Twojemu PWG, wizytówce, GPSowi) zdjęcie z jednym z królewskich pawi (prawdziwym, mieszkającym w parku).
Zdjęcie musi zostać wykonane tak, by weryfikowało Twoją obecność w parku - upewnij się, że Ty lub Twój nick jesteście na nim widoczni.
Fotografię dodaj do swojego wpisu na stronie.

Alternatywnie (na prośbę HQ):
Jeśli tym razem pawie ukryły się przed zwiedzającymi i nie możesz ich nigdzie znaleźć, odwiedź trzy lokalizacje podane jako waypointy dodatkowe, czyli Pałac na Wyspie, Amfiteatr i Pałac Myślewicki. W każdym z nich zrób sobie (lub Twojemu PWG, wizytówce, GPSowi) zdjęcie. Wszystkie trzy fotografie dodaj do swojego wpisu.
Bądź uważny! W tych miejscach lubią odpoczywać pawie – może uda Ci się jakiegoś wypatrzeć.

Logi bez wykonanego zadania będą usuwane.

Uwaga!
Pawie choć oswojone, wciąż pozostają żywymi zwierzętami. Podejmując skrzynkę nie prowokuj ptaków i pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości.

Park otwarty jest codziennie od rana do wieczora (bramy zamykane są o godz. 22:00).  


Angielski/English

polska wersja znajduje się powyżej

The peafowls from the Łazienki Królewskie Park are true aristocrats. If you are lucky, you can see them taking a proud and dignified walk along the alleys, looking for entertainment or a place for a nap. The cocks, aware of their charm, like to spread their colourful tails and pose for photos. The hens, though wearing a more modest coat, wander around the royal gardens with no less grace.
Their favorite place in the park is the Palace on the Island. This is where you will have the largest chance of meeting them. 
While they appear delicate, the peafowls live in the park all the year round and they are not afraid of even the worst frosts. In winter they bask in the sun, in summer they rest in the shade of the nearby sculptures. They usually spend their nights on the island of the amphitheatre. They sleep high in the crowns of trees, where no one can bother them.

There are currently nine peafowls in the park: four cocks and five hens.

Your task:
To log this cache you have to visit Łazienki Królewskie and take a picture of yourself (your xWG, ID or GPS) with one of the royal peafowls (real, living in a park).

The photo must verify your person - make sure that you or your nickname is visible on it.

Alternatively (at the request of HQ):
If this time the peacocks are hidden from visitors and you can't find them anywhere, visit the three locations listed as additional waypoints, i.e. Palace on the Isle, Amphitheatre and Myślewicki Palace. 
In each of them take a picture of yourself (or your PWG, ID or GPS). 
Add all three photos to your entry.
Be careful! In these places they like to relax peacocks - maybe you will be able to spot one.

Add the photo to your log. Logs not fulfilling this condition will be deleted. 

Be careful!
Peafowls, though tame, are still living animals. When attempting the cache, do not provoke the birds and remember to stay at a safe distance.

The park is open daily from morning to evening (gates close at 22:00).


W nagrodę za zdobycie tej skrzynki możesz dodać do swojego profilu poniższą odznakę
As a reward for finding this cache you can add the following badge to your profile

 

<a href="https://coord.info/GC891PA"><img alt="" src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/93f41c70-7f0d-4565-a7d6-9c921dfe120e.png" style="width: 260px; height: 200px;" /></a>


Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

Ten kesz jest częścią limitowanej serii skrzynek virtualnych publikowanych między 4 czerwca 2019 i 4 czerwca 2020. Tylko 4000 zakładaczy skrzynek miało możliwość ukryć kesza tego typu. Dowiedz się więcej na Geocaching Blog.

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.


Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)