Skip to content

Virtual Reward 2.0 Baarle een geografische puzzel Virtual Cache

Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Let op!! Deze virtual bestaat uit twee opdrachten: vragen beantwoorden en een foto maken (zie voorbeeld onderaan deze pagina). Antwoorden kunnen alleen gemaild worden naar het volgende email adres. Klik op deze link: / Pay attention!! This virtual consists of two assignments: answering questions and take a photo (see example at the bottom of this cache page). Answers can only be emailed to the following email address. Click on this link:

baarlevr1920@gmail.com

 

 

👉👉👉 Let op!! Géén foto is géén log!! Logjes zonder foto worden zonder tegenbericht verwijderd. Ik ga hierover niet in discussie. 👈👈👈 / 👉👉👉 Pay attention!! No photo is no log!! Logs without a photo will be deleted without notice. I'm not going to argue about this. 👈👈👈

 


Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.


 

“Baarle, een geografische puzzel 🇳🇱🧩🇧🇪🧩”

***Virtual Reward 2.0***

2019/2020

 

Je staat hier midden in het centrum voor de (Belgische) St. Remigiuskerk. Je vind hier een grenspaal en een plaquette. Dit is een getrouwe kopie van de officiële grenspalen en is hier in 1976 geplaatst ter herinnering aan de officiële vaststelling van de grens tussen Nederland en België tussen grenspaal 214 en 215. Deze grenspaal staat symbool voor alle internationale kruispunten binnen de Baarles. Op deze grenspaal staan beide nummers vermeld en aan iedere kant is de nationale Leeuw afgebeeld.

 In the middle of the center, in front of St. Remigius Church , there is a border post and a plaque. This is a faithful copy of the official border posts and was placed here in 1976 as a reminder of the official determination of the border between the Netherlands and Belgium between border posts 214 and 215. This border marker symbolizes all international intersections within the Baarles . Both numbers are stated on this border post and the national lion is depicted on each side. 

 Grenspaal

Recht tegenover de grenspaal, precies in de grenslijn, ligt een plaquette. Deze is hier in 1996 gelegd ter gelegenheid van de officiële vaststelling van de enclavegrenzen. Sindsdien zijn de enclavegrenzen ook officiële “rijksgrenzen”. 

Right across the border post, exactly in the border line, is a plaque. This was laid here in 1996 on the occasion of the official adoption of the enclave boundaries. Since then, the enclave borders have also been official "state borders".

Plaquette

Vaak wordt gedacht dat Baarle precies op de grens van Nederland en België ligt, waarbij de grens door één straat loopt. Dit is echter onjuist. In Baarle is er namelijk sprake van een enclavesituatie. Een enclave is een stuk grondgebied dat geheel omringd is door grondgebied van een andere staat. Wat Baarle zo uniek maakt is dat er niet sprake is van één enclave; het zijn er dertig in totaal! De grens loopt in Baarle dus kris kras door wegen, huizen en tuinen. Het Belgische Baarle-Hertog bestaat uit 22 enclaves. Deze 22 stukken grond zijn geheel omgeven door Nederlands grondgebied. Het Nederlandse Baarle-Nassau heeft op haar beurt 8 enclaves, waarvan er 7 als sub-enclaves in de twee grootste Belgische enclaves liggen en één nabij het kerkdorp Zondereigen.

It is often thought that Baarle is exactly on the border of the Netherlands and Belgium, where the border runs through one street. However, this is incorrect. This is because there is an enclave situation in Baarle. An enclave is a piece of territory that is completely surrounded by the territory of another state. What makes Baarle so unique is that there is no single enclave; there are thirty in total!  The border in Baarle is therefore criss-crossed by roads, houses and gardens. The Belgian Baarle-Hertog consists of 22 enclaves. These 22 plots of land are completely surrounded by Dutch territory. The Dutch Baarle-Nassau in turn has 8 enclaves, 7 of which are located in the two largest Belgian enclaves as sub-enclaves and one near the church village of Zondereigen.

Enclaves

Een behoorlijk versnipperd landschap dus. De grenzen ervan zijn pas sinds 1995 officiële rijksgrenzen, nadat de kadasters van Nederland en België zo’n 15 jaar lang opmetingen deden. Het resultaat van deze geografische puzzel was voor sommigen behoorlijk verrassend!  En zorgde her en der in het dorp voor verwarring. Zo werd er bijvoorbeeld een voordeur een klein stukje verplaatst omdat na de metingen bleek dat de bewoonster niet in België maar in Nederland bleek te wonen En omdat de voordeur bepaald in welk land je woont zou deze mevrouw dus Nederlandse worden en dat wilde ze niet. Door de voordeur en het venster ernaast te wisselen kon ze in België blijven wonen.

A pretty fragmented landscape. Its borders have only been official national borders since 1995, after the land registries of the Netherlands and Belgium took measurements for about 15 years. The result of this geographical puzzle was quite surprising for some!   And looked after here and there in the village confusion. For example, a front door was moved a little bit because after the measurements it appeared that the resident appeared not to live in Belgium but in the Netherlands. And because the front door determined which country you live in, this lady would therefore become Dutch and she did not want that. By changing the front door and the window next to it, she could continue to live in Belgium.

Voordeur  

 

Om deze Virtual te kunnen loggen moet je de twee volgende opdrachten maken:

 

Opdracht 1:

 (Bij de coördinaten bovenaan deze cachebeschrijving vind je een info bord. Hierop vindt je de antwoorden van de volgende drie vragen)

  1. Welke enclave is de grootste Baarlese Enclave?
  2. Hoeveel Nederlandse counter-enclaves liggen in de Belgische enclave H1?
  3. Hoe kan je zien in welk land een huis/woning/winkel in Baarle zich bevindt?

 

Let op!! Stuur je antwoorden naar het volgende email adres. Klik op deze link:

baarlevr1920@gmail.com

 

 

To be able to log this Virtual you have to do the following two Assignments:

 

Assignment 1: 

 (On the coordinates at the top of this cache description you will find an info board. Here you will find the answers to the following three questions)

1. Which enclave is the largest Baarlese Enclave?

2. How many Dutch counter-enclaves are in the Belgian enclave H1?

3. How can you see in which country a house / residence / shop in Baarle is located?

 

Pay attention!! Send your answers to the following email address. Click on this link:

baarlevr1920@gmail.com

 

Opdracht 2:

Maak een foto van jezelf, je teamgenoten of mascotte (als je die hebt) bij de plaquette met de grens er doorheen èn met op de achtergrond de grenspaal . Zie ook het voorbeeld hieronder. Een foto met je gezicht erop is optioneel dus dat hoeft niet persé. Je rug bijvoorbeeld is ook goed. Plaats deze foto in je log.

Assignment 2:

Take a picture of yourself, your teammates or mascot (if you have one) at the plaque with the border through it and with the border post in the background. See also the example below. A photo with your face on it is optional so that is not necessarily necessary. Your back for example is also good. Place this photo in your log.

 Example

 

Let op!! Vergeet niet je foto bij je log te plaatsen! / Pay attention!! Don't forget to add your photo to your log!

 

 

👉👉👉 Let op!! Géén foto is géén log!! Logjes zonder foto worden zonder tegenbericht verwijderd. Ik ga hierover niet in discussie. 👈👈👈 / 👉👉👉 Pay attention!! No photo is no log!! Logs without a photo will be deleted without notice. I'm not going to argue about this. 👈👈👈

 

Profiel Banner: kopieer en plak de code eronder in je profiel

Profile Banner: copy paste the code below in your profile

Banner Virtual Reward GC891RV

 

<div style="text-align:center;"><a href="https://coord.info/GC891RV" target="_blank"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/86c3b430-3646-4536-909c-4afc5579d794_l.jpg" alt="Banner Virtual Reward GC891RV" title="Banner Virtual Reward GC891RV" width="500"></a></div>


Additional Hints (Decrypt)

Yrg bc!! Fghhe wr nagjbbeqra anne urg ibytraqr r-znvy nqerf:
Cnl nggragvba!! Fraq lbhe nafjref gb gur sbyybjvat r-znvy nqqerff:

onneyrie1920@tznvy.pbz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)