Skip to Content

<

GROSz - Sommerhaus im Hochwalde

A cache by SzprotawaTeam Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Click to go to the language version:

English [This function doesn't work on app]


W dawnym „Lesie Mieszczańskim”, a obecnym Rezerwacie „Buczyna Szprotawska”, w głębi boru natrafiamy na masywną drewnianą konstrukcję. Belki wspierają wysoki dach, pod którym rozłożone są solidne ławy i stoły. Z poddasza na łańcuchach zwisają stare drewniane koła wozowe, służące jako uchwyty do lamp. To jedyny tego typu zabytek w całym regionie, do tego jeden z symboli dawnej potęgi leśnej miasta Szprotawy. Miejsce odgrywało ważną rolę w życiu mieszkańców ziemi szprotawskiej.

Wiatę wzniesiono w historycznym lesie granicznym, funkcjonującym z tego względu na specjalnych prawach ochronnych. Las wzmiankowano już w dokumentach z 1399 roku. Kiedy zbudowano wiatę, tego jeszcze nikt dokładnie nie zbadał. Niemcy nazywali ją „Sommerhaus”, co oznacza „letnią chatę”. I możemy przyjąć, że w końcu XVIII wieku już istniała.

Obok samej wiaty zbudowano częściowo murowaną kuchnię letnią dla turystów. W niej czekało przygotowane drewno opałowe, a każdy gość miał obowiązek posprzątania po sobie i przygotowania drewna dla następnych podróżników. Kuchnia nie zachowała się do dziś. Oryginalnie wiata była kryta czerwoną dachówką ceramiczną, którą około 2000 roku zastąpiono deską.

Źródła pisane mówią:


Linus Petzold podaje, że pod wiatą zawieszona była oprawiona rama, a w niej umieszczono w języku niemieckim przekaz dla potomnych sygnowany datą 1797 roku. Dotyczył on jakiegoś bardzo wiekowego buka:


„Gdzie jeszcze rośnie stare drzewo, należy je uznać za święte i poddać się zadumie, zanim przyłoży się topór pod jego ścięcie. Bo wieki przemijają, a generacje wymierają, nim ponownie wypełnią równoległą im pustkę. Człowiek potrafi wprawdzie szybko wznosić pałace i podwyższać wieże, ale budować drzew nie potrafi. Tu musi cierpliwie czekać, aż wypełni się czas…”


Zachował się również żywy zapis z pamiętnika miejscowego pastora ewangelickiego Ulricha o wielkim festynie miejskim pod wiatą, który miał miejsce 14 lipca 1841. Wzięło w nim udział około 3 tys. mieszkańców, przybyłych na 220 wozach i pieszo. Celem festynu była integracja mieszkańców bez względu na pochodzenie społeczne i zajmowane stanowisko.

Kolejnym dowodem na osobliwy urok tego miejsca jest fakt, że wspomniał o nim w swoim dziele znany niemiecki pisarz i dramaturg z okresu „Młodych Niemiec” Heinrich Laube (1806-1884), urodzony w Szprotawie i bez wątpienia znający to miejsce.

Nie tyle samą wiatę, co wyjątkową florę buczyny rozsławił światowej sławy botanik Heinrich Robert Göppert (1800-1884), również rodem ze Szprotawy. O niezwykłych okazach przyrody spod Szprotawy słuchano na zagranicznych konferencjach naukowych i uczono się na wszystkich renomowanych uczelniach na świecie.

W sąsiedztwie wiaty na kopcach posadowiono zachowane do dziś pomniki zasłużonych miejskich nadleśniczych i jednocześnie przyrodników, A.L. Genserta oraz Paula Mally'ego.

Podróżniku! Właśnie znalazłeś się w tym historycznym miejscu. Zbadaj dokładnie okolicę i odpowiedz na pytania:


1. Co znajduje się w miejscu oznaczonym jako Etap wirtualny nr 1?
2. Co znajduje się w miejscu oznaczonym jako Etap wirtualny nr 2?
3. Co znajduje się w miejscu oznaczonym jako Etap wirtualny nr 3?
4. Jaka jest długość i szerokość boków wiaty? (zalecane centymetry)
5. Obok wiaty jest obelisk upamiętniający Leśnictwo Polskie. Wpisz datę odsłonięcia obelisku wyrytą na tablicy (DD.MM.RRRR).
6. Do logu możesz dołączyć swoje zdjęcie z okolicy.

Odpowiedzi wyślij przez mój profil, następnie możesz zalogować znalezienie.

!!! Bardzo proszę nie umieszczać zdjęć zawierających odpowiedzi na pytania !!!


Informacje i zdjęcia uzyskane dzięki pracownikom Muzeum Ziemi Szprotawskiej


In the former 'Citizen Forest' (today it's called Szprotawa Beech Forest), in the middle of the forest you can find a massive wooden construction. Beams support the high roof, under which there are solid tables and benches. Old wooden cartwheels hang from under the roof - these are used as lamp handles. It's the only one building like this in the region, and it's one of the symbols of former forest power of the town of Szprotawa. The place played a vital role in the lives of Szprotawians.


The arbour was erected in the historical border forest, which therefore functions under special protection laws. The forest was already mentioned in documents from 1399. Nobody had studied thoroughly when the arbour was built. The Germans called it "Sommerhaus", which means "summer cottage". And we can assume that at the end of the 18th century it already existed.


Next to the arbour itself, a partially brick summer kitchen for tourists was built. In this kitchen there was prepared firewood, and each guest was obliged to clean up after himself and prepare wood for the next travellers. The kitchen has not survived to this day. Originally, the arbour was covered with red ceramic tiles, which around year 2000 was replaced by plank.


Dear cacher, if you read this, you probably have found yourself in this historic place. Have a look around and answer a few questions:
1. What do you see at the Virtual Stage 1?
2. What do you see at the Virtual Stage 2?
3. What do you see at the Virtual Stage 3?
4. What is the length and width (cm) of the sides of the arbour?
5. There is a Polish Forestry memorial next to the arbour. Write the date of the unveiling of the memorial (DD/MM/YYYY).
6. Additionally, you can attach your photo from around :)


Send the answers by my profile and then you can log the cache.


Please, do not put pictures spoiling the answers!

Informations and pictures thanks to Museum of Szprotawa


Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.